knihovna

Dubnové knižní tipy časopisu ASB

V jarním výběru knižních tipů šéfredaktorky ASB najdete další inspirativní architektonické tituly. Příklady dobré praxe ve veřejném prostoru, rozhovory o současné architektuře, výběr nejlepších rodinných domů posledních šesti let, nebo problematiku tzv. ocelových měst, vše s bohatým obrazovým doprovodem.

Architektky, Jiná perspektiva

V pořadí už šestá publikace Kruhu přináší zajímavé rozhovory a texty o současné kvalitní architektuře bohatě doprovázené obrázky. Mapuje období let 2015 – 2018 a představuje na pětatřicet architektonických studií z celého světa. Sborník je tematicky rozdělený na dvě části – první se věnuje výrazným ženám v architektuře, jako jsou Liesbeth van der Pol z Nizozemska, Kate Otten z Jihoafrické republiky, Anapuma Kundoo z Indie, Annette Gigon ze švýcarského dua Gigon Guyer nebo městská architektka Kodaně Tina Saaby a další.

Druhá, obsáhlejší část představuje významné, převážně evropské architekty, kteří spoluvytvářejí obraz současné architektury. V publikaci jsou mimo jiné zastoupeny ateliéry Sergison Bates Architects z Velké Británie, Brandlhuber+ Emde, Burlon nebo Hans Kollhoff z Německa, švýcarští Christ & Gantenbein či Éric Lapierre z Francie. Texty a rozhovory se věnují problematice současného bydlení, stavbě budapešťského metra i muzeí ve Švýcarsku, stejně tak i práci architektů ve válečných územích či architektuře na pomezí umění.

Vydavatel: Kruh, o. s.

Architektky Jina perspektiva
Architektky, Jiná perspektiva | Zdroj: Kruh, o.s.

Modern Architecture and Interiors

Teoretik designu a architektury, kurátor, novinář a neúnavný cestovatel za architekturou 20. století Adam Štěch je autorem nové knihy o rozmanitosti modernismu v architektuře. Autorská publikace mapuje 15 let cestování za skrytými poklady architektury 20. století po celém světě. Vydavatelem knihy je prestižní německé nakladatelství Prestel. Autory grafické úpravy jsou Matěj Činčera a Jan Kloss ze skupiny Okolo.

Na devíti stech stranách představuje autor rozmanité příklady moderní architektury z téměř třiceti zemí světa, které Adam Štěch sám navštívil a zdokumentoval. Slovníkový formát knihy představuje stovky slavných i méně známých tvůrců a jejich svébytná díla dokumentující rozmanitost architektury a interiérového designu minulého století od secese, kubismu a expresionismu přes funkcionalismus, organickou architekturu až po brutalismus, high-tech a další experimenty poválečné éry.

Vydavatel: Prestel

Modern architecture and interiors2
Modern Architecture and Interiors | Zdroj: Prestel

99 domů 3

Nová publikace 99 domů 3 je autorským výběrem devadesáti devíti nejlepších rodinných domů postavených v České republice v posledních šesti letech. Autorsky ji sestavil tým architektů Ján Stempel, Jan Jakub Tesař a Petr Pištěk, kteří působí na Fakultě architektury ČVUT v Praze a zároveň jsou známými a oceňovanými autory rodinných domů. Pro třetí díl bestselleru vybírali z více než tří stovek přihlášených realizací.

Publikace je výsledkem dlouhodobé vědecko-výzkumné práce Ústavu navrhování I FA ČVUT v Praze. Autoři knihou navázali na předchozí dvě knihy – 99 domů (z roku 2012) a 99 domů 2 (z roku 2016). Kniha obsahuje devadesát devět rozmanitých přístupů a realizací domů od téměř sedmdesáti architektonických kanceláří.

Vydavatel: KANT

99 domu 3
99 domů 3 | Zdroj: KANT

Steel Cities / Ocelová města, Architektura logistiky ve střední a východní Evropě

V zemích střední a východní Evropy se prudce rozvíjí jistý druh průmyslu, který nic neprodukuje. Skladování, balení, třídění, montování a další vedlejší procesy výroby a distribuce se odehrávají v rozsáhlých logistických parcích, jejichž plocha se v průměru zdvojnásobí každé čtyři roky. Ocelová města, jak je někteří místní nazývají, svými stovkami tisíc metrů čtverečních zabírají stále více zemědělské půdy, ovlivňují životy mnoha obyvatel a vytvářejí zcela nové vztahy.

Autoři publikace zkoumají jejich dopad na krajinu a společnost a z různých pohledů odkrývají architektonické, prostorové, legislativní, ekonomické, sociální a ekologické souvislosti systému logistiky. Kniha vykresluje logistická centra ve třech měřítcích: jako architektonicko-krajinnou figuru velikosti menšího města, jako sítě překreslující mapu Evropy, definující vlastní teritorialitu, a jako každodenní svět pracovníků uvnitř a obyvatel okolo nich.

Vydavatel: Vi per, Park books

Steel cities obalka
Steel Cities | Zdroj: Vi per, Park books

Veřejný prostor

Příklady dobré praxe přináší publikace mapující projekty veřejných prostranství realizovaných mezi lety 2013 až 2018 v Praze. Skrze svoji roli ve městě vyžadují veřejné prostory systémovou koncepci provázanou od největšího měřítka celku města až po detail jednotlivých veřejných prostranství. Základem takového procesu je systematický a koncepční celoměstský přístup k jejich rozvoji.

Publikace, kterou vydal Institut plánování a rozvoje hlavního města, seznamuje čtenáře s tím, jak přistupovat ke kvalitě veřejných prostranství a jakými nástroji kvalitu utvářet. Mezi inspirativní příklady dobré praxe patří například koncepce pražských břehů, pilotní projekt revitalizace pražských sídlišť: Vybíralka 25 či úpravy okolí Národního muzea. Kniha přináší celkem patnáct projektů, realizací či intervencí v Praze.

Vydavatel: IPR Praha

Verejny prostor
Veřejný prostor | Zdroj: IPR Praha
red