Bytový dům Kostelní-Biskupská

Koncertní sál, věžák i nádraží. Ostrava připravuje zásadní projekty

Město Ostrava připravuje řadu strategických a významných projektů, které si kladou za cíl vytvořit nové čtvrti, umožnit bytovou výstavbu, zkvalitnit veřejný prostor a zviditelnit Ostravu na kulturní mapě Evropy. Podívejte se s námi, o jaké projekty jde a jaké ateliéry za nimi stojí.

Koncertní sál a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy

Koncertní sál je spolu s proměnou Domu kultury města Ostravy vlajkovou lodí aktuální transformace města. Celá lokalita se v následujících letech výrazně promění a oživí. Projekt propojí koncertní sál s městskou třídou 28. října, v bezprostřední blízkosti vzniknou dva parkovací domy, naproti domu kultury začne výstavba nové budovy Moravskoslezské knihovny, a proměny se má dočkat i přilehlý park Milady Horákové.

Koncertní sál podle návrhu amerického architekta Stevena Holla bude novou dominantou Ostravy. S očekávanou návštěvností až 500 tisíc lidí ročně se stane hlavním centrem kultury v Ostravě a zázemí zde najde každý, kdo projeví zájem o kulturu.

Své sídlo zde bude mít Janáčkova filharmonie Ostrava, která se téměř po 70 letech od svého vzniku dočká důstojných podmínek pro své hudební, technické i administrativní působení. Mimo to poskytne nové kulturní centrum zázemí Mezinárodnímu hudebnímu festivalu Leoše Janáčka či Ostravským dnům nové hudby a v pozadí nezůstanou ani aktivity samotného Domu kultury města Ostravy a dalších institucí.

Koncertní sál a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy
Koncertní sál a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy | Zdroj: Město Ostrava

Rekonstrukce věžového domu na Ostrčilově ulici

Renomované studio AI-DESIGN světoznámé architektky Evy Jiřičné a architekta Petra Vágnera zpracovalo komplexní návrh rekonstrukce výškové budovy na ulici Ostrčilova. Investiční záměr potvrdil technické možnosti přestavby tohoto, dlouhé roky diskutovaného objektu, a zároveň přinesl řešení, které zachovává jednu z ostravských výškových dominant a současně do území vnáší zcela nový prvek. Věžový dům nabídne další atraktivní bydlení v centru města i kavárnu s vyhlídkou v nejvyšším patře budovy.

Komplexní návrh rekonstrukce potvrdil technické možnosti přestavby objektu a zároveň přinesl řešení, které zachovává výšku budovy a současně do území vnáší zcela nový prvek – atraktivní bydlení v centru města, kavárnu s vyhlídkou a komerční prostory v parteru. K zajištění parkovacích míst v lokalitě pak záměr počítá s výstavbou parkovacího domu v místě dnešního parkoviště.

Rekonstrukce je navrhována ve vysokém architektonickém standardu a objekt obsahuje služby a prostory specifického charakteru, jedná se např. o požadavek na zelenou fasádu objektu, včetně centrálního zavlažování, recepci v objektu či zelenou střechu na parkovacím domě.

Letos v červnu zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření smlouvy s investorem First Skyscraper s. r. o. na rekonstrukci výškové budovy v centru Ostravy a výstavbu nového parkovacího domu. Obě stavby musí být dokončeny nejpozději do pěti let, tedy do roku 2027.

Rekonstrukce věžového domu na Ostrčilově ulici
Rekonstrukce věžového domu na Ostrčilově ulici | Zdroj: Město Ostrava

Moravskoslezská vědecká knihovna

Projekt architektů Pilaře a Kuby byl vybrán v architektonické soutěži již v roce 2004. Během dlouhé geneze vývoje byl projekt již dvakrát přepracován, aby vyhovoval aktuálním požadavkům fondu.

Budova by z více než 80 % měla být energeticky soběstačná a k vytápění využívat systém zemních čerpadel. V aktualizovaném návrhu ubylo kanceláří, knih ve volném výběru a přibylo volného prostoru pro studium. Nově se zde objevuje digitalizační pracoviště – tzv. makerspace, které umožní práci s roboty, virtuální realitou, návštěvníkům poslouží také počítačová učebna, umělecké kino nebo nahrávací studio.

Knihovna by měla mít dvě podzemní podlaží a devět nadzemních. Pokud vše proběhne podle plánu a projekt získá dotaci, stavba by mohla konečně zamířit k vlastní realizaci, s níž se počítá od roku 2024. Dokončení je plánováno na rok 2027.

Moravskoslezská vědecká knihovna
Moravskoslezská vědecká knihovna | Zdroj: Město Ostrava

Nový most na Karolině

Nový most napojí nově vznikající rezidenční čtvrť a univerzitní kampus, v bezprostřední blízkosti historického jádra města Ostravy, a vytvoří tak adekvátní propojení pro automobilovou, cyklistickou a pěší dopravu v území, s návaznostmi na celkovou koncepci širšího okolí. Most bude sloužit jako náhrada stávajícího mostu Na Karolině, který je na hranici své životnosti a zároveň je předimenzován. Vítězem veřejné zakázky na vypracování architektonického návrhu nového mostu se stal návrh architekta Romana Kouckého. Most bude koncipován s dvoupruhovou komunikací a samostatným prostorem pro pěší a cyklisty.

Nový most na Karolině
Nový most na Karolině | Zdroj: Město Ostrava

Koncepce městské třídy 28. října – Opavská

Městská třída zahrnující ulice 28. října a Opavská začíná u tanku v blízkosti Sýkorova mostu na Slezské Ostravě a končí u hypermarketu Globus v Porubě. Je dlouhá 12 kilometrů a v jejím okolí bydlí zhruba 100 tisíc lidí, tedy asi třetina Ostravanů. Další tisíce lidí se jí denně pohybují. Kvalita veřejného prostoru zde však neodpovídá tomu, kolik lidí v něm žije a každý den jím proudí.

Problémů je celá řada. Kvalitní architekturu zakrývá množství nevkusné reklamy, veřejný prostor hyzdí neudržovaná zeleň a rozbitý mobiliář. Na mnoha místech městská třída nenabízí férově rozdělený prostor bezpečný pro všechny, kteří se v něm pohybují. To chce město Ostrava začít měnit. Koncepce definuje, jak se má třída proměnit, aby se z ní stala výkladní skříň města.

Prostor, který bude občanům dobře sloužit. Myslí na velké změny jako přestavby křižovatek nebo vznik nových náměstí, ale i na detaily veřejného prostoru. Stanoví standardy městského mobiliáře, jako jsou typy dlažby a laviček nebo způsoby výsadby zeleně.

Koncepce městské třídy 28. října – Opavská
Koncepce městské třídy 28. října – Opavská | Zdroj: Město Ostrava

Černá louka

Jedno z nejdůležitějších veřejných prostranství ve městě čeká postupná proměna. Má zde být živý městský park lemovaný prstencem nových staveb. Připravovaná koncepce stanoví pravidla pro jednotlivé zastavitelné plochy a podmínky, za kterých je možné na nich stavět. Určí také, jaké má být jejich budoucí funkční využití. Zároveň v rámci studie vzniknou standardy veřejného prostranství a koncepce dopravní, technické i modrozelené infrastruktury, tak aby vedení sítí územím umožňovalo výsadbu nové zeleně. Studie popíše možné etapy postupné proměny Černé louky.

Černá louka
Černá louka | Zdroj: Město Ostrava

Rozvojové území Pod Žofinkou

Rozvojovou oblast Pod Žofinkou vnímáme jako klíčovou lokalitu v širším kontextu centra rozkládající se v délce jedné míle směrem od Černé louky po Dolní Vítkovice. Území mezi těmito dvěma ohnisky ve spojení s přírodní krajinou podél řeky Ostravice má pro posílení Ostravy mimořádný význam, proto patří mezi strategické rozvojové zóny zařazené do Strategického plánu rozvoje města Ostravy.

Strategická poloha území vybízí k vytvoření nové městské čtvrti s přírodním parkem, přímou vazbou na nábřeží a novou městskou třídou. Pro město jako celek je na návrhu stěžejní jeho širší význam. Navrhovaný bulvár, přes kilometr a půl dlouhá městská třída obsahující i tramvajovou trať, má za cíl propojit Smetanovo náměstí a Vítkovice. Zasahuje tak významně širší území než jen lokalitu Pod Žofinkou.

Na řešené území byla zpracována urbanistická studie pod taktovkou prof. Ing. arch. Romana Kouckého, společnosti 4CT a dalších odborníků, jejichž sdružení 4ct/koucky-arch.cz/Sendler/Špilar vyhrálo ve výběrovém řízení. Snahou studie bylo definovat mantinely dalšího rozvoje, včetně návrhu potřebné dopravní a technické infrastruktury a krajinářské části. Studie se pokouší najít novou kompozici celého města, kompozici pro 21. století, s využitím území pro kombinaci bydlení, administrativy a služeb.

Rozvojové území Pod Žofinkou
Rozvojové území Pod Žofinkou | Zdroj: Město Ostrava

Rekonstrukce a estetizace Hlavního nádraží a jeho okolí

Hlavní nádraží Ostrava je důležitým dopravním uzlem a zároveň jednou z nejvýznamnějších vstupních bran do města, jeho aktuální využití a vzhled však neodpovídají současným potřebám ani očekáváním cestujících, je proto dlouhodobě centrem pozornosti. Cílem projektu je nejen generální rekonstrukce nástupišť a tubusů Hlavního nádraží, zahrnující rovněž přestupní vazby v přednádražním prostoru, a celková úprava a rekonstrukce tramvajové smyčky vedoucí k dosažení úplné bezbariérovosti, ale také estetizace veřejného prostoru.

Dále výstavba autobusového terminálu určeného převážně pro příměstské spoje, končící na Hlavním nádraží, a komunikační propojení ulic Nádražní a Hlučínské, které má zajistit vhodnější příjezd regionálních spojů na Hlavní nádraží a dopravní odlehčení uzlu Sad Boženy Němcové. Na proměnu předprostoru hlavního nádraží město vypsalo veřejnou zakázku. Na základě vyhodnocení profesního přístupu a nabídkové ceny byla za zpracovatele studie vybrána architektonická a projekční kancelář CASUA, spol. s.r.o., která na vyhotovení spolupracuje se společností AFRY CZ, s.r.o.

Rekonstrukce a estetizace hlavního nádraží v Ostravě
Rekonstrukce a estetizace Hlavního nádraží v Ostravě a jeho okolí | Zdroj: Město Ostrava

Lávka do Dolní oblasti Vítkovic

Stezkou pro cyklisty a pěší by se v budoucnu měla propojit rekreační zóna podél řeky Ostravice s národní kulturní památkou Dolní Vítkovice. Studii napojení oblasti na síť cyklostezek vedoucích kolem břehu řeky, připravil architekt Josef Pleskot. Její součástí je zejména řešení překonání řeky a kolejiště vlečky společnosti Vítkovice Doprava. Navržená lávka umožní napojení na připravovanou levobřežní komunikaci, čímž dojde k přímému propojení s Karolinou a Univerzitním kampusem na Černé louce.

Připravovaná trasa o délce 550 metrů a šířce 4 metry pohodlně přivede cyklisty i pěší z pravého břehu Ostravice až do samého centra Dolních Vítkovic k Velkému světu techniky. Na lanech zavěšená ocelová lávka bude mít asfaltový povrch, vhodný i pro inline bruslení. Délka mostu bude 160 metrů. Zhotovitelem nové lávky přes Ostravici bude sdružení firem FIRESTA+EXCON – Cyklopropojení DOV. Náklady na výstavbu lávky činí 95,9 milionů korun bez DPH.

Lávka do Dolní oblasti Vítkovic
Lávka do Dolní oblasti Vítkovic | Zdroj: Město Ostrava

Parkovací dům u katedrály Božského Spasitele

Nový parkovací dům za katedrálou Božského Spasitele by měl řešit dlouhodobý deficit parkovacích míst v centru města. Novostavba parkovacího domu bude situována v proluce mezi nám. Msgre Šrámka a ulicí Zámecká, v jihozápadní části Masarykova náměstí. V současnosti se na volné ploše nachází placené parkoviště a dva provizorní jednopodlažní objekty.

Na podobu budovy byla v roce 2020 vyhlášena architektonická soutěž, kterou vyhrál návrh studia Chalupa architekti. Nový parkovací dům bude mít dvě podzemní podlaží a sedm nadzemních pater. Bude v souladu s památkovou péčí, městskou fasádou nebude narušovat okolní architekturu a výškou nepřesáhne poblíž situovaný obchodní dům. Předpokládané náklady jsou odhadovány na 496 milionů korun.

Parkovací dům za katedrálou
Parkovací dům za katedrálou Božského Spasitele | Zdroj: Město Ostrava

Náměstí E. Beneše

Vloni vyhlášená soutěž hledala urbanistické řešení náměstí a jeho okolí a také konkrétní podobu dnešního parku. Hlavním úkolem však bylo odpovědět na otázku, jakou má mít veřejný prostor podobu a způsoby využití. V letošním roce porota vybrala návrh, který vznikl ve spolupráci kolektivu autorů Ing. arch. Jiřího Miky, Ing. arch. Martina Materny, Ing. arch. Markéty Káňové, Ing. arch. Petra Svobody, Ing. arch. Adély Kudlové a Ing. arch. Venduly Bažové.

Vítězný návrh přináší celkovou kultivaci prostoru, který bude nabízet příjemné prostředí pro trávení času a komunitní aktivity, jako jsou trhy či slavnosti. Zároveň počítá s rezervou pro budoucí výstavbu na místě zaniklého Německého domu. Návrh člení území na tři různé části, které jsou vhodně vymezené a zároveň na sebe navazují. Jedná se o prostor před radnicí, parkové náměstí a plochu bývalého Německého domu, která je zdůrazněna volbou jiného typu dlažby.

Náměstí E. Beneše
Náměstí E. Beneše | Zdroj: Město Ostrava

Bytový dům Kostelní-Biskupská

Nový bytový dům v lokalitě Kostelní-Biskupská souvisí se snahou o oživení historického centra města Ostravy, kde je jednou ze základních podmínek úspěchu navýšení počtu rezidentů v lokalitě. Projekt skládající se ze dvou objektů o šesti a sedmi nadzemních podlažích nabídne 33 bytových jednotek a 43 podzemních parkovacích míst. Vizuální podoba objektu bude odpovídat vítěznému návrhu Ing. arch. Michala Palaščáka z Brna v rámci uskutečněné architektonické soutěže.

Terasovité odskočení fasád přilehlých k průchodu mezi domy umožňuje osvětlit a proslunit byty a zároveň definuje nový atraktivní až komorní veřejný prostor. Velký podíl střech zabírají ozeleněné terasy jako příslušenství k bytovým jednotkám. Dle odhadu by samotná výstavba budovy měla být zahájena v roce 2023. Termín plánovaného dokončení je stanoven na rok 2025. Investorem stavby bytového domu bude městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz.

Bytový dům Kostelní-Biskupská
Bytový dům Kostelní-Biskupská | Zdroj: Město Ostrava
red, MAPPA Ostrava, město Ostrava