Lávka DOV

Novou lávku přes Ostravici navrhl Josef Pleskot. Město vybírá zhotovitele

Partneři sekce:

Ostrava plánuje vybudovat novou lávku přes Ostravici a spojit tak centrum města s národní kulturní památkou Dolních Vítkovic. Po nezbytných přípravách rada města rozhodla o veřejné zakázce na výběr dodavatele na realizaci stavby. Autorem návrhu je Josef Pleskot, který dlouhodobě utváří novou podobu moravskoslezské metropole.

„Myšlenka přemostění řeky v místě stávajícího popílkovodu za Velkým světem techniky se datuje již do roku 2016. V tuto chvíli máme veškerou dokumentaci a stavební povolení pro celou stavbu lávky a navazující cyklostezky. Pokud vše půjde dobře a vybereme zhotovitele dle harmonogramu, mohla by být výstavba zahájena v květnu. Zhotovitel by měl mít pak na provedení díla maximálně 26 týdnů,“ vysvětlila Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora. Lhůta pro podání nabídek je 14. března. Uzavření smlouvy se zhotovitelem se předpokládá do konce dubna 2022.

Cyklostezka o délce 550 metrů a šířce čtyři metry bude tvořena pomocí dvou, na lanech společně zavěšených lávek přes železniční vlečku a řeku Ostravici. Lávka je napojena na stávající cyklostezku „E,“ vedenou po pravém břehu řeky. Při bočním pohledu má lávka tvar písmene A, její součástí je střední vetknutý pylon o výšce 28 metrů.

Zábradlí lávky bude tvořeno nerezovou sítí, horním madlem a doplněno vodící tyčí pro nevidomé. Lávka bude nasvětlena, světlo bude intenzitou připomínat měsíční svit s ohledem na blízkost řeky a biokoridoru, aby nedocházelo k nadbytečnému šíření světleného smogu.

Lávka DOV
Lávka DOV | Zdroj: Ateliér Josef Pleskot

Hotovo bude ještě letos

Celá realizace by měla být hotova do konce října letošního roku. Plánované fáze realizace však závisí na dostupnosti materiálu, kdy jako stěžejní se jeví dodávka oceli pro výrobu mostu a rovněž dodací lhůty ocelových lan. Předpokládané náklady na výstavbu lávky i stezky přesahují 82,5 milionů korun, bez DPH.

Stavba lávky je koordinována s aktivitami v Dolní oblasti Vítkovic, zejména s festivaly Colours of Ostrava a Beats for Love. Současně je budování lávky koordinováno s přeložkou produktovodů, které jsou v přímé kolizi s připravovanou stezkou v místě u Světa techniky.

Lávka DOV
Lávka DOV | Zdroj: Ateliér Josef Pleskot

„Nové propojení nabízí rychlé a bezpečné spojení centra s obvodem Vítkovic, díky jehož pojetí dojde jak k překonání aktuálních bariér, tak k velmi přívětivé a bezpečné možnosti způsobu dopravy nejen cyklistů. Ti se při užití nového cyklopropojení vyhnou jízdě po frekventovaných komunikacích. Pozitivní je také to, že projekt přispěje k dalšímu rozvoji této části města a jejímu oživení,“ dodala Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora.

Lávka bude vybudována dle architektonického návrhu významného architekta Josefa Pleskota, jenž se na budování nové tváře města podílí mnoho let. Připomenout lze celou řadu zajímavých staveb, kterým vtiskl novou podobu.

Lávka DOV
Lávka DOV | Zdroj: Ateliér Josef Pleskot

V Ostravě se podílel na revitalizaci multifunkční auly Gong, zmínit lze Svět techniky, Bolt Tower, objekt Heligonky nebo Zemědělské muzeum v Dolní oblasti Vítkovic. Je také autorem dosud nerealizované přístavby Galerie výtvarného umění s názvem „Bílý stín“ v centru města.

red