Vizualizace2

Do Ostravy přijel architekt Steven Holl. Připravuje nový koncertní sál

Partneři sekce:

Tým architektů, v čele se Stevenem Hollem, pokračuje v intenzivních přípravách projektu koncertního sálu v Ostravě. Pravidelná pracovní jednání v online prostředí tentokrát vystřídala schůzka pracovního týmu na místě samotném, tedy v Domě kultury města Ostrava.

Základní výsledná podoba koncertního sálu je známa od července 2019, kdy byly vyhlášeny výsledky největší architektonické soutěže v novodobé historii města, připravované již od roku 2017. Autory vítězného návrhu jsou studia Steven Holl Architects z New Yorku a Architecture Acts z Prahy. Aktuálně na projektu spolupracuje zhruba 70 odborníků, kteří architektonický návrh rozpracovávají do nejmenšího detailu, od zakládání stavby a statiky, přes akustické parametry až po detaily interiérových prvků.

Stavba, jež Ostravu pevně zakotví na mapu světové architektury, je unikátní v mnoha směrech. Nabídne komplexní hudební, kulturní, produkční i vzdělávací zázemí. Snoubí se v ní přitom unikátní architektonické řešení, osobitý styl, nejmodernější technologie, současně však také citlivě naváže na odkaz architekta Jaroslava Fragnera, neboť propojí památkově chráněný objekt s nadčasovou novostavbou.

 Kapacita až 1300 míst

Projekt byl veřejnosti představen, proto lze i krátce připomenout základní fakta. Návrh stavby z výšky připomíná svým tvarem pouzdro na hudební nástroj. Nový koncertní sál bude mít kapacitu téměř 1 300 míst a nabídne zázemí pro stočlenný orchestr Janáčkovy filharmonie Ostrava. Poskytne také komorní sál s 515 místy či edukační centrum s 200 místy.

Jeho součástí bude rovněž nahrávací studio světových parametrů, divadelní sál s kapacitou 470 míst nebo přednáškový sál s kapacitou 120 míst a další prostory pro komerční využití. Předpokládá se návštěvnost až 0,5 milionu lidí ročně.

Vizauliazce4
Koncertní sál Ostrava | Zdroj: Statutární město Ostrava

Město se ve své historii o výstavbu kvalitního koncertního sálu seriózně pokusilo již šestkrát, nejprve v 60. letech 19. století, naposledy v roce 1969. Žádný z těchto pokusů nebyl úspěšný. Zatímco v jiných zemích střední a východní Evropy vzniklo za uplynulých 12 let již 14 koncertních sálů (převážně v Polsku), u nás je poslední postavenou koncertní síní Dvořákova síň v pražském Rudolfinu, slavnostně otevřeném v roce 1885. Další informace k projektu lze nalézt na webových stránkách.

Náklady ve výši přes 2 miliardy korun

„Intenzivně pokračujeme v jednotlivých krocích příprav, tak abychom veřejnosti nabídli kulturní zázemí na světové úrovni. Po studii, kterou jsme před časem představovali, byla zpracována a projednána dokumentace na úrovni územního rozhodnutí. Výsledkem je ověření realizovatelnosti projektu.  V těchto dnech projektanti finalizují dokumentaci pro společné povolení stavby, které již reflektuje výsledky desítek průzkumů i požadavky dotčených subjektů,“ detailně přiblížila aktuální stav projektu Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora.

Vizualizace1
Koncertní sál Ostrava | Zdroj: Statutární město Ostrava
Vizualizace
Koncertní sál Ostrava | Zdroj: Statutární město Ostrava

Zemní práce by mohly být započaty již v příštím roce. Součástí příprav je i akustické posouzení sálu, proto pokračuje též výroba akustického modelu koncertní síně v měřítku jedna ku deseti pro ověření akustických vlastností budoucího díla,“ doplnila Bajgarová

Náklady na realizaci projektu jsou aktuálně rozpočtovány na částku 2,6 miliardy korun, a kalkulují již s technickým zpřesněním projektu, především doporučeními z inženýrsko-geologického průzkumu, nárůstem rozsahu přípojek dle požadavků správců sítí, rozšířením rozsahu sadových úprav a okolních zpevněných ploch a náklady na pořízení varhan nad rámec původního zadání.

Počítá se s vícezdrojovým financováním

Započítána je zároveň krátkodobá turbulentní změna cen stavebních prací, která nyní vychází přes deset procent z celkových stavebních nákladů a nelze predikovat jejich budoucí pozitivní či negativní trend. Znovu je však zapotřebí akcentovat, že se nejedná pouze o výstavbu koncertního sálu s dokonalou akustikou, ale i o již neodvratnou rekonstrukci budovy Domu kultury města Ostravy, která je po šedesáti letech existence nezbytná.

Vizualizace3
Koncertní sál Ostrava | Zdroj: Statutární město Ostrava

„Město pro projekt zajišťuje vícezdrojové financování. Nad rámec dříve zmiňovaného financování ze strany města, kraje a státu na základě uzavřeného memoranda z roku 2018 se nově otevřela také možnost financování z III. pilíře Fondu spravedlivé transformace. Jednání o těchto možnostech probíhají. Vzhledem k faktu, že projekt je postaven na aplikaci pokročilých řešení v oblasti ekologie a úspor energií, bude snahou získat i dodatečné externí zdroje z dalších dotačních titulů,“ vysvětluje Tomáš Macura, primátor města.

„Koncertní a operní sály vznikající po celém světě jsou novodobými katedrálami, které reprezentují vyspělost národů a podporují jejich vzdělanost a kulturnost. Těším se, že naše nová koncertní síň posune Ostravu do této exkluzivní společnosti,“ uzavírá Tomáš Macura, primátor města.

Steven Holl

Přední světový architekt, dokáže citlivě navázat na kontext místa za pomoci jedinečné práce se světlem a prostorem. Při navrhování staveb výrazně akcentuje jejich ekologickou udržitelnost. Je autorem řady publikací, profesorem GSAPP na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, která je považován za jednu z nejprestižnější škol architektury na světě. Získal řadu významných ocenění. Ostravský koncertní sál je jeho druhou stavbou v České republice. První byla přestavba domu pro Společnost Franze Kafky v Praze.

red