Koncepce městské třídy 28. října – Opavská Zdroj: Město Ostrava