Černá kostka

Černá kostka za 150 miliónů. Ostrava podpoří vznik Moravskoslezské vědecké knihovny

Město Ostrava podpoří 150 miliony korun výstavbu takzvané Černé kostky, která má být novým sídlem Moravskoslezské vědecké knihovny. Poskytnutí dotace kraji vychází z memoranda z roku 2018, které město uzavřelo s krajem a ministerstvem kultury. O podpoře rozhodli koncem června městští zastupitelé.

„Velmi vítáme, že ke své realizaci konečně spěje dlouho odkládaný projekt nové Moravskoslezské vědecké knihovny, a ta po mnoha desetiletích opustí své provizorní a jen málo důstojné prostory. Připomeňme, že původní návrh architektů (Ladislava) Kuby a (Tomáše) Pilaře vzešlý z architektonické soutěže pochází z roku 2004. Svým pojetím je stále nadčasový, jakkoliv musel být s ohledem na vývoj technologií i knihovnictví významně přepracován. Věřím, že nová knihovna jako centrum vzdělanosti a digitalizace bude mít přesah mimo Ostravu i samotný kraj,“ uvedl primátor Tomáš Macura (ANO).

O vzniku nového zázemí pro vědeckou knihovnu se v krajské metropoli hovoří už řadu let. Vědecká knihovna od svého vzniku v roce 1951 sídlí v nevyhovujících najatých prostorách Nové radnice na Prokešově náměstí v Ostravě. Původní projekt Černé kostky se kvůli vysokým nákladům nikdy neuskutečnil, kraj se později rozhodl od něj upustit a mluvilo se i o možném umístění novostavby do Dolní oblasti Vítkovice.

Bude nebo nebude?

V roce 2019 se ale vedení kraje rozhodlo, že nechá aktualizovat projektovou dokumentaci novostavby tak, aby projekt vyhovoval aktuálním požadavkům knihovny a moderním trendům

„Moravskoslezský kraj trpí odlivem mladých mozků. Aby to změnil, musí mladým vzdělaným lidem nabídnout dostatečně lákavé životní a pracovní podmínky. Černá kostka – centrum digitalizace, vědy a inovací, jako atraktivní místo, kde by se studenti a zástupci firem mohli setkávat a diskutovat o odborných profesních tématech, by k tomu mohla pomoci,“ uvedl hejtman Ivo Vondrák (ANO). Připomněl, že jde o finančně náročný projekt.

Aktuálně se náklady na výstavbu pohybují okolo dvou miliard korun a stavba je plánována v letech 2023 až 2027. Nová knihovna má být moderní vzdělávací institucí, která bude vyvíjet a aplikovat inovace v oblasti knihovnictví. Kromě digitalizace aktuálního knihovnického fondu tam budou vytvořeny a následně veřejnosti zpřístupněny také digitalizované dokumenty a artefakty regionálních knihoven, muzeí a galerií v kraji.

Prostory nevyhovují, sbírky sužuje vlhkost

Moravskoslezskou vědeckou knihovnu denně navštíví přibližně 900 lidí. Její prostory jsou ale pro tak vysoký počet návštěvníků nevyhovující. Problémem je také vlhkost v suterénních skladech. Naplněna byla i kapacita pro knihovnický fond a další publikace se tak musí umisťovat mimo budovu Nové radnice.

Podobně jako dnes městští zastupitelé podpořili kraj při výstavbě knihovny, schválili krajští zastupitelé městu v minulém týdnu podporu na výstavbu koncertního sálu. Krajští zastupitelé souhlasili s podporou 300 milionů korun. Někteří opoziční zastupitelé dnes poukazovali na to, že příspěvek kraje na výstavbu koncertního sálu by měl být vyšší, protože bude sloužit nejen lidem z Ostravy. Město chce podle primátora s krajem dále jednat o možném navýšení podpory.

red