Ostravská galerie PLATO
Galerie(14)

Znovuzrozená ostravská jatka se otevírají. Přesunula se do nich galerie PLATO

Dne 21. 9. 2022 se začala psát nová kapitola někdejších městských jatek, přestavěných na reprezentativní sídlo galerie současného umění PLATO. Druhý život památkově chráněné budovy odstartovala vernisáž mezinárodní výstavy „Optimalizované bajky o dobrém životě".

Samotný proces záchrany bývalých jatek, zakončený zpřístupněním galerijních prostor, započal roku 2017, kdy statutární město Ostrava vypsalo příslušnou architektonickou soutěž. Úloha zásadní proměny objektu při zachování jeho historického rázu nakonec připadla polskému architektovi Robertu Koniecznému a jeho studiu KWK Promes. Právě Konieczný je obecně považován za průkopníka svébytného stylu, tzv. moving architecture.

Ostravská galerie PLATO
Ostravská galerie PLATO
Ostravská galerie PLATO
Ostravská galerie PLATO
Ostravská galerie PLATO
Ostravská galerie PLATO
Městská jatka v Ostravě
Městská jatka v Ostravě

Stavební práce na budově skončily letos na jaře. Dnes se zde nachází 5 výstavních sálů, přičemž každý z nich může fungovat jak samostatně, tak ve vzájemném propojení. Umožňuje to unikátní architektonický prvek, který je pro zrekonstruovaná jatka charakteristický.

Tím jsou otočné stěny, dovolující v neposlední řadě začlenit přilehlá venkovní prostranství do výstavních prostor. Kromě výstavních sálů je součástí budovy veškeré myslitelné zázemí. Najdeme zde administrativní část, kavárnu nebo místnosti, určené pro přednášky a školní či obecně vzdělávací aktivity.

Z hypermarketu na jatka

Náklady na rekonstrukci, jež zároveň představuje vlajkový projekt oživení městského centra, vyšly na 190,8 milionů korun bez DPH. „Jsme v ideální situaci, kdy dojíždí akce, které máme v bývalém hobbymarketu a tady už můžeme dělat ten program, který předznamenává nějakou budoucnost – velké silné výstavy,“ zhodnotil ředitel Galerie PLATO Marek Pokorný.

Ostravská galerie PLATO
Ostravská galerie PLATO | Zdroj: město Ostrava

Uměleckou premiérou někdejších jatek se stala vernisáž výstavy „Optimalizované bajky o dobrém životě“. Svá výtvarná díla v jejím rámci vystavuje 15 umělců, přičemž některá z nich vznikla přímo pro nové prostory Galerie PLATO. Prostřednictvím vystavených exponátů je návštěvníkovi kladena otázka, co je to dobrý život a jakým způsobem jej žít.

„Názory na jeho využití se různí, návody a techniky, které náš život mají zlepšit, jsou všudypřítomné. Příklady se množí a protiřečí si. A my sami si ve svých každodenních rutinách a v pokusech o jejich narušení odporujeme,“ doplňují náhled na téma výstavy zástupkyně kurátorského týmu Daniela a Linda Dostálkovy. Kurátoři divákovi záměrně ponechávají značnou míru volnosti v interpretaci jednotlivých uměleckých děl. Výstava potrvá do 1. 1. 2023.

Ostravská galerie PLATO
Ostravská galerie PLATO | Zdroj: město Ostrava

Přibude i veřejný park

Autorem rekonstrukce je Robert Konieczny a jeho ateliér KWK Promes, jejichž architektonické řešení umožňuje otočit šest stěn a otevřít tak budovu ze všech stran. Součást interiéru tvoří i hydroponická farma na pěstování salátů v prostoru kavárny, která zdůrazňuje téma ekologie a lokální (už jen rostlinné) produkce. Interiér navrhla architektka Yvette Vašourková.

Otevřenost instituce i budovy vyjadřuje také nově budovaný zelený prostor v okolí o rozloze téměř 9 000 m² . Na jeho podobě PLATO spolupracuje s permakulturní designérkou Denisou Tomáškovou. Výsledkem bude zahrada a park založené na podzim 2022. V dalších letech se péče o zeleň a jejich postupný rozvoj stanou důležitým tématem PLATO.

Konverze městských jatek na galerii PLATO, OSTRAVA
Autoři arch. řešení konverze jatek: Robert Konieczny a ateliér KWK Promes, MS-projekce s.r.o.
Autorka interiéru: Yvetta Vašourková
Autorka vegetačních úprav: Denisa Tomášková
Spolupráce: PLATO a Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA)
Celková plocha galerie a pozemku: 11 100 m²
Investor: statutární město Ostrava
Celková užitná plocha: 2 840 m²
Čistá výstavní plocha: 1 370 m²
Kavárna: 250 m²
Skladové plochy a depozitář: 70 m²
Zpevněné plochy okolí budovy: 8 976 m²
Rok dokončení konverze jatek na galerii: 2022
Rok založení parku a zahrady: 2022
red