Google Greenlight

Google plánuje revoluci v dopravě: Pomocí AI chce zlikvidovat kolony

Projekt Green Light od Google Research je inovativní iniciativou, která využívá umělou inteligenci (AI) ke zlepšení plynulosti městského provozu a snížení emisí skleníkových plynů. Tato technologie je navržena tak, aby optimalizovala provozní plány semaforů, čímž snižuje počet zastavení a rozjezdů vozidel, což jsou hlavní zdroje emisí v městském prostředí.

Moderní města čelí řadě výzev, jako je přetížený dopravní systém, znečištění ovzduší a potřeba udržitelného rozvoje. Projekt Green Light představuje podle vývojářů důležitý krok k řešení těchto problémů.

Optimalizace semaforů pomocí AI zlepšuje plynulost dopravy, což vede k menšímu znečištění a efektivnějšímu využití stávající infrastruktury. Tento přístup je klíčový v kontextu měnícího se přístupu k automobilům ve městech, kde se klade důraz na snižování ekologické stopy a zlepšení kvality života obyvatel.

Implementace v Seattlu

Seattle je prvním městem v USA, kde byl projekt Green Light implementován. Od konce roku 2022 zde byly optimalizovány semafory na několika klíčových křižovatkách. V oblasti Ballard na 15th Avenue Northwest byly upraveny časové plány semaforů, což vedlo ke snížení zastavení a zlepšení plynulosti provozu na pěti hlavních křižovatkách. Projekt již prokázal snížení počtu zastávek až o 30% a redukci emisí až o 10%.

Technologické a environmentální přínosy

Jedním z hlavních přínosů projektu Green Light je jeho schopnost analyzovat tisíce křižovatek najednou, což městům umožňuje rychleji a efektivněji optimalizovat semafory. Tradiční metody optimalizace, jako jsou manuální počty vozidel nebo drahé senzory, jsou časově náročné a méně flexibilní. Projekt Green Light kombinuje tyto manuální snahy do jednoduchého procesu, který může být implementován v řádu minut.

Spolupráce a budoucnost

Google spolupracuje s dopravními odděleními měst, jako je Seattle Department of Transportation (SDOT), aby poskytoval doporučení pro optimalizaci semaforů na základě anonymizovaných dopravních dat. Tato spolupráce umožňuje městům být proaktivnější při řešení problémů s provozem a zvyšování efektivity dopravy.

Projekt Green Light je příkladem toho, jak mohou technologie pomoci řešit environmentální a sociální výzvy, kterým moderní města čelí. Rozšíření tohoto projektu do dalších měst by mohlo znamenat významný krok k udržitelnější budoucnosti městských oblastí po celém světě.

Zdroj: GeekWire, Google Research, Google blog