Z betonové autostrády pás plný zeleně: Paříž kvůli olympiádě radikálně změní tvář

Partneři sekce:

Zatímco v českých městech se stále mluví o plánech na výstavbu městských okruhů, v Paříži se chystají na radikální změnu existující infrastruktury. Pařížský okruh Boulevard Périphérique, který obkružuje celé město, se bude přeměňovat na pás plný zeleně a s preferencí udržitelné mobility.

Všechny tyto změny se dějí především kvůli pořádání olympijských a paralympijských her v roce 2024. Zatímco jiná hostitelská města se dodnes vypořádávají s přebujelou a chátrající infrastrukturou, pro Pařížany představuje svátek sportu obrovskou příležitost k přehodnocení budoucnosti silničního okruhu.

Proměna Boulevard périphérique
Proměna Boulevard périphérique
Proměna Boulevard périphérique
Proměna Boulevard périphérique
Proměna Boulevard périphérique

Aby byl zajištěn optimální přístup k oficiálním místům konání her a spolehlivé a jednotné jízdní doby, zavázaly se zúčastněné strany v rámci programu Paříž 2024 (stát a hostitelské obce, především město Paříž), že od 1. července do 15. září 2024 aktivují olympijské a paralympijské pruhy vyhrazené pro cesty sportovců na 185 km silnic v regionu Île-de-France, včetně pařížského okruhu.

Radikální proměna

Po skončení her chce město Paříž olympijský pruh zřídit natrvalo a 25 km vyhradit pro veřejnou dopravu (spolujízda, autobusy, taxíky). Tato nová instalace si vyžádá specifické úpravy na téměř 85 km Boulvardu Périphérique a jejích radiál. Tím to však nekončí, změny budou mnohem razantnější.

První fáze těchto důkladných změn proběhne v době konání olympijských her v roce 2024 a bude pokračovat až do roku 2030, kdy bude silniční okruh definitivně přetvořen v přívětivější místo k životu.

Klíčovou roli v této proměně sehrálo Ateliers du Périphérique, radnicí vytvořené fórum pro dialog se všemi zúčastněnými stranami, které mají něco společného s tímto kusem pařížské infrastruktury – obyvatelé domů a přilehlých čtvrtí, zaměstnanci a mnozí další. Díky tomuto fóru se podařilo vytvořit společnou a sladěnou vizi budoucího rozvoje Boulevardu Périphérique, která vychází zejména z potřeb obyvatel, životního prostředí a kvality města.

Proměna Boulevard périphérique - současnost
Proměna Boulevard périphérique – současnost | Zdroj: APUR
Proměna Boulevard périphérique - stav 2024
Proměna Boulevard périphérique – stav 2024 | Zdroj: APUR
Proměna Boulevard périphérique - stav 2030
Proměna Boulevard périphérique – stav 2030 | Zdroj: APUR

V letech 2019-2022 se uskutečnilo 5 průzkumných workshopů se všemi komunitami a stranami, kterých se budoucnost Boulevardu Périphérique týká. Během těchto workshopů mohly všechny zúčastněné strany představit své vize budoucnosti okruhu prostřednictvím různých aspektů: vývoj městských komunikací, otázky kvality ovzduší a vegetace.

Kromě toho se uskutečnily čtyři územní workshopy, které zohlednily geografická specifika některých sousedních oblastí a umožnily vytvořit shodu na nezbytné transformaci. Bylo tak dosaženo konsensu o přeměně Boulevardu Périphérique na nový zelený pás, zahrnující 500metrový pás po obou stranách samotné infrastruktury.

Lepší život pro místní

Cíle přeměny jsou jasně definované a zahrnují zlepšení kvality života pro 550 000 obyvatel Boulevardu Périphérique, kteří jsou nyní vystavení nadlimitním koncentracím škodlivin a hluku. Dále zahrnují obnovu spojení se sousedními čtvrtěmi, posílení přírodního prostředí kolem okruhu a obnovu veřejných služeb v oblastech, které jsou v současnosti podhodnoceny. Díky novému zelenému pásu se tak podaří zajistit lepší životní podmínky pro obyvatele Boulevardu Périphérique a Pařížanů, kteří budou moci využít nové zelené prostranství k relaxaci a rekreaci.

V první fázi přeměny se do roku 2024 plánuje zavedení vyhrazeného pruhu pro spolujízdu aut, busů a taxíků, který bude určen pouze pro oficiální dopravu, média a veřejnou dopravu během olympijských a paralympijských her. Tyto pruhy pak zůstanou vyhrazeny i po skončení her.

Dále se plánuje přeměna pěti městských bran na náměstí: Porte de Clichy, Porte de la Chapelle, Porte Brancion, Porte Maillot a Porte Dauphine. Kromě toho se intenzifikuje výsadba stomů na nábřežích, v centrální památkové rezervaci a na některých bočních cestách.

Proměna Boulevard périphérique
Proměna Boulevard périphérique | Zdroj: ANYOJI BELTRANDO MY LUCKY

Do roku 2030 dojde k definitivní přeměně okružní silnice na městský bulvár. Počítá se s homogenizací počtu jízdních pruhů, přeměnou 13 městských bran na náměstí a s výsadbou na rekultivovaných pruzích okružní silnice (10 hektarů k výsadbě) a na rekultivovaných vedlejších silnicích, nájezdech a křižovatkách (20 000 stromů).

Podstatné bude rozvoj městské hromadné dopravy jako alternativě k individuální dopravě. Počítá se s prodloužením tramvajových linek, otevření několika autobusových linek, dále s intenzivní podporou udržitelné mobility a s dokončením Velkého pařížského expresu, plně automatizovaného metra v pařížské aglomeraci o celkové délce 200 km. V letech 2020 až 2030 vznikne nejméně 169 stanic RER/metra/tramvaje, což zlepší zejména meziměstskou dopravu. Nakonec bude 98 % obyvatel Velké Paříže bydlet ve vzdálenosti do 2 km od stanice.

Přeměna pařížského okruhu na zelený městský bulvár bude po svém dokončení velmi pravděpodobně sloužit jako inspirace mnoha evropským i světovým metropolím, jak v době klimatické změny i odklonu od individuální dopravy zlepšit životy a zdraví obyvatel a udělat z měst příjemnější místa k životu… Bude zajímavé sledovat, zda se tato vize uchytí i v Česku.