ASB Články na tému

zatékání do střechy

Na trhu je dnes k mání celá řada produktů a ucelených systémů pro utěsňování spár a prostupů proti zatékající vodě. Když budeme uvažovat, že všechny nabízené materiály, co do jejich vlastností, fungují, začneme se zaobírat hlavně obecným komfortem aplikace – tedy jednoduchostí, rychlostí a všestranností.

Při navrhování skladeb střešních plášťů musí projektanti dbát na detaily, aby střecha dobře sloužila a zachovala svůj vzhled po dlouhou dobu. Správně navržená střecha pomáhá vytvořit příjemné klima v náročných podkrovních prostorech, je dobře odvětrávaná i izolovaná. U složitějších střech je vhodné vybírat krytinu od renomované firmy a střešní plášť svěřit do rukou odborníků.

V těsném sousedství pražského parku Vítkov vyroste nový rezidenční projekt Zlatice. Celkem nabídne sedmdesát bytů a ateliérů a dokončen by měl být na podzim příštího roku. V záplavě realitních reklam se autoři rozhodli prezentovat zájemcům o nové bydlení svůj projekt ve speciálním Pavilonu Zlatice, který byl vystavěn přímo u budovy, kde bude sídlit Superstudio designérské přehlídky Designblok ´13.

Pohled na závady, které vykazuje střecha po zimě, může být tristní. Přitom stačí respektovat normy a správně instalovat protisněhové zábrany. Při rekonstrukcích střech a u novostaveb by to měla být samozřejmost.

Častým problémem bytových domů s plochou střechou je zatékání dešťové vody. Důsledkem toho jsou pak nutné opakované a nákladné opravy střešních izolací. Společnost KM Beta a.s. nabízí řešení pomocí nové šikmé střechy, která zatékání vyloučí a navíc umožní další využití půdních prostor. V souvislosti s aktuální akcí navíc společnost přislíbila bytovým družstvům slevu na materiál KM BETA ve výši 30 % a k tomu odborný technický stavební dohled zdarma! Prvních 5 zájemců navíc získá výkonný notebook!

Technologie výstavby obloukových hal pomocí samonosných obloukových lamel se u nás začala využívat i pro renovaci plochých střech v polovině devadesátých let minulého století. Tato unikátní stavební technologie byla vyvinuta v šedesátých letech minulého století v USA.

Problémy se zatékáním zaatikovými a mezistřešními žlaby je možné vyřešit postupným zaplňováním žlabů tepelnou izolací, vybudováním spádování části střechy pomocí klínů z tepelné izolace a položením vodotěsných povlakových izolací do nových úžlabí.

Asfaltové šindele, někdy též nazývané kanadské šindele, jsou jedním z nejpoužívanějších střešních materiálů při rekonstrukcích starých střech. Hodí se ale také jako střešní krytina i pro novostavby, jelikož mohou nabídnout několik velmi zajímavých vlastností. Nízkou plošnou hmotnost, extrémní odolnost, dlouhou životnost, variabilní vzhled a rychlou aplikaci. Jak správně postupovat při montáži a čeho se naopak vyvarovat?

K nejzávažnějším problémům současného industriálního světa patří měnící se poměr velikosti ploch pokrytých vegetací a ploch zastavěných. Jednou z možností, jak přiblížit svůj příbytek co nejvíce přírodě, je zakládání zahrad na terasách a střechách našich domů.

Panelákové zástavby s plochými střechami z asfaltových pásů takřka bez výjimky vykazují již po několika letech problémy se zatékáním. Jedná se o obecné problémy plochých střech, které jsou u panelových domů dominujícím typem zastřešení. Příčinami nedokonalosti těchto střech jsou chyby v projektech, nedostatečná kvalita práce a neprováděná pravidelná údržba.

Poměrně často se setkáváme se špatně provedenými realizacemi úprav podkrovních prostor v dnes již historických nájemních domech z 19. a ze začátku 20. století. Tato necitlivá a technicky chybná řešení mají dalekosáhlé důsledky – nejen z hlediska samotné střechy a podkroví, ale především pro historický objekt jako celek. Nevhodné řešení rekonstrukce střešní skladby může kromě zatékání do obytných prostor nastartovat i celou řadu mnohem závažnějších poruch a defektů.