3 sp925 min

Když někudy zatéká (pracovní postup)

Na trhu je dnes k mání celá řada produktů a ucelených systémů pro utěsňování spár a prostupů proti zatékající vodě. Když budeme uvažovat, že všechny nabízené materiály, co do jejich vlastností, fungují, začneme se zaobírat hlavně …
Jak zajistit správnou funkci střechy?

Jak zajistit správnou funkci střechy?

Při navrhování skladeb střešních plášťů musí projektanti dbát na detaily, aby střecha dobře sloužila a zachovala svůj vzhled po dlouhou dobu. Správně navržená střecha pomáhá vytvořit příjemné klima v náročných podkrovních prostorech, je dobře odvětrávaná i izolovaná. U složitějších …
Ploché střechy - diagnostika v praxi

Ploché střechy – diagnostika v praxi

V těsném sousedství pražského parku Vítkov vyroste nový rezidenční projekt Zlatice. Celkem nabídne sedmdesát bytů a ateliérů a dokončen by měl být na podzim příštího roku. V záplavě realitních reklam se autoři rozhodli prezentovat zájemcům o nové …
Protisněhová ochrana střech

Protisněhová ochrana střech

Pohled na závady, které vykazuje střecha po zimě, může být tristní. Přitom stačí respektovat normy a správně instalovat protisněhové zábrany. Při rekonstrukcích střech a u novostaveb by to měla být samozřejmost.
Renovace plochých střech obloukovým samonosným systémem

Renovace plochých střech obloukovým samonosným systémem

Technologie výstavby obloukových hal pomocí samonosných obloukových lamel se u nás začala využívat i pro renovaci plochých střech v polovině devadesátých let minulého století. Tato unikátní stavební technologie byla vyvinuta v šedesátých letech minulého století v USA.
Spolehlivá úprava zaatikových a mezistřešních žlabů

Spolehlivá úprava zaatikových a mezistřešních žlabů

Problémy se zatékáním zaatikovými a mezistřešními žlaby je možné vyřešit postupným zaplňováním žlabů tepelnou izolací, vybudováním spádování části střechy pomocí klínů z tepelné izolace a položením vodotěsných povlakových izolací do nových úžlabí.
Střechy s vegetací

Střechy s vegetací

K nejzávažnějším problémům současného industriálního světa patří měnící se poměr velikosti ploch pokrytých vegetací a ploch zastavěných. Jednou z možností, jak přiblížit svůj příbytek co nejvíce přírodě, je zakládání zahrad na terasách a střechách našich …
Šikmé střechy pro panelové domy

Šikmé střechy pro panelové domy

Panelákové zástavby s plochými střechami z asfaltových pásů takřka bez výjimky vykazují již po několika letech problémy se zatékáním. Jedná se o obecné problémy plochých střech, které jsou u panelových domů dominujícím typem zastřešení. Příčinami …
Opakovaná rekonstrukce šikmé střechy

Opakovaná rekonstrukce šikmé střechy

Poměrně často se setkáváme se špatně provedenými realizacemi úprav podkrovních prostor v dnes již historických nájemních domech z 19. a ze začátku 20. století. Tato necitlivá a technicky chybná řešení mají dalekosáhlé důsledky – nejen z hlediska samotné střechy a …