Partneři sekce:
  • Prefa

Protisněhová ochrana střech

Protisněhová ochrana střech

Pohled na závady, které vykazuje střecha po zimě, může být tristní. Přitom stačí respektovat normy a správně instalovat protisněhové zábrany. Při rekonstrukcích střech a u novostaveb by to měla být samozřejmost.


Sesuv sněhu do okapuK nejčastějším škodám po zimě patří narušení statiky střechy, kolaps střešního pláště čili poničená střešní krytina, poškození prostupů (anténní průchodky, sanitární odvětrání, vikýře a další doplňky). Mimo to padající sníh ohrožuje osoby v blízkosti budov.

K nejčastějším chybám patří špatné umístění protisněhových zábran a háků v jedné řadě, ve studené části střechy u okapu. Nad studenou částí střechy (nad pozednicí) instalujeme zábrany vždy, k všeobecným pravidlům ale patří, že protisněhové příslušenství by mělo být rozmístěno po celé ploše střechy tak, aby se sněhová masa neuvolnila v jednom kusu – lavině – od hřebene. Pak hrozí poškození prvků namontovaných na ploše střechy, může dojít k devastaci okapů, ale především je zde značné riziko pro osoby a objekty pod hranou střechy.

Při montáži masivních sněhových zábran pouze ve spodní části střechy bez správného doplnění dalším bezpečnostním vybavením (sněhové háky, rozrážeče, zábrany ve více řadách) může dojít i k prolomení či proražení krytiny a následnému zatékání.

V ČR sice neexistuje legislativa, v níž by bylo nařízeno použití protisněhových zábran, ale existuje mapa oblastí zatížení sněhem platná od listopadu 2006 (ČSN EN 1991-1132005/Z1: 2006), kterou lze najít např. na www.snihnastrese.cz. Tabulka této normy zobrazuje zatížení budov v jednotlivých sněhových oblastech a podle typu sněhu (čerstvý, ulehlý, starý, mokrý). Platí pro střechy v úhlu do 30°. Například 28 cm ulehlého sněhu na 1 m2 váží 56 kg. Počítáme-li 8 metrů od hřebene k okapu, dostaneme se prostým vynásobením k váze 448 kg.

Pokud se taková lavina uvolní, dokáže napáchat vážné škody a způsobit problém majiteli nemovitosti i z titulu jeho odpovědnosti, neboť obecní vyhlášky i zákon ukládají zabránit vzniku škody na zdraví a majetku způsobené pádem sněhu a ledu ze střechy a zanedbání může skončit i trestním stíháním.


Firma HPI – CZ, která kromě dalších střešních doplňků a příslušenství pro zateplování budov nabízí zejména protisněhové zábrany, proto jednoznačně doporučuje nepoužívat protisněhové a bezpečnostní prvky jen jako dekoraci střechy, ale konzultovat správný typ a množství pro danou krytinu s jejím výrobcem nebo projektantem.

Nabídka společnosti HPI pokrývá téměř kompletní rozsah řešení pro různé typy krytin šikmých střech v této oblasti: sněhové zábrany (mříže 20 cm a 15 cm), trubkové sněholamy, rozrážeče sněhu (srdcové pro šindel a plech či tvarovanou krytinu) a lopatkové (pro šindel a plech), protisněhové háky, držáky na kulatinu pro průměr kulatiny 12 cm. Pro každou krytinu lze vybrat vhodné provedení.

Více o sortimentu HPI najdete na www.hpi-cz.eu.

podle podkladů firmy HPI – CZ
HPI – CZ, spol. s. r. o.
Kotrčova 306
503 01 Hradec Králové

tel.: +420 495 800 911 (912)
fax.: +420 495 217 290
e-mail: info@hpi-cz.eu
prodej@hpi-cz.eu

–>–>