Jak zajistit správnou funkci střechy?
Galerie(8)

Jak zajistit správnou funkci střechy?

Partneři sekce:
  • Prefa

Při navrhování skladeb střešních plášťů musí projektanti dbát na detaily, aby střecha dobře sloužila a zachovala svůj vzhled po dlouhou dobu. Správně navržená střecha pomáhá vytvořit příjemné klima v náročných podkrovních prostorech, je dobře odvětrávaná i izolovaná. U složitějších střech je vhodné vybírat krytinu od renomované firmy a střešní plášť svěřit do rukou odborníků.

Správné odvětrání střechy

Správné odvětrávání střechy ovlivňuje životnost nejen krytiny, ale také celého střešního pláště. Výrobci podmiňují garanci na střešní krytinu právě dodržením aplikace předepsaného počtu odvětrávacích prvků nebo jiným vhodným způsobem tak, aby bylo dosaženo normou požadované odvětrání.
Výrobce Creaton (jehož keramickou krytinu dodává EBM Co.) nabízí několik způsobů, jak řešit odvětrání ve hřebeni. Lze jej zajistit pomocí klasických větracích tašek popř. celokeramického systému Firstfix s použitím podhřebenových větracích tašek. V případě nedodržení požadovaného odvětrání střešního pláště nelze uplatnit záruky.

Dbát je nutno i na kvalitu materiálů v celé skladbě. Ke střešní krytině s předpokládanou dlouhou životností (50 let a více) je třeba vybrat materiály a příslušenství odpovídající její životnosti. Důležitý je také výběr doplňkové hydroizolační vrstvy, která slouží jako ochrana podstřešní konstrukce. Její výběr ovlivňuje sklon střechy a celková skladba střešního pláště. Za její správný návrh je zodpovědný projektant.

Podhřebenové odvětrávací tašky s hřebenáčem, které chrání střechu proti zafouknutí sněhu a deště. Německý výrobce Creaton nabízí celokeramický systém při kterém není nutno používat odvětrací hliníkové pásy a klasické větrací tašky. Taška zabezpečí odvětrání v poměru až 230 cm2/m, což je dvojnásobek normou požadovaného odvětrání.

Zdroj: EBM Co.

Úskalí skladby střešního pláště s dvojitým bedněním

Návrhy a realizace střešních konstrukcí dvouplášťových skladeb velmi často neobsahují první bednění připevněné na krokvích. Z důvodu ušetření nákladů se tato vrstva velmi často vynechává a na nosné trámy střechy umístěné na pozednici (cca 80–90 cm od sebe) se přímo rozbalují a vypínají role pojistné difuzně otevřené fólie. Ta je pak v příčném směru přifixována kontralatěmi. Poslední vrstvu tvoří vrchní bednění (případně latě), jež je na kontralatě přitloukáno.

Absence prvního bednění však ohrožuje bezpečnou ochranu proti zatékání kondenzátu, jenž vznikne při srážení unikajícího tepla z temperovaných prostor podkroví s chladem z vnějšího prostředí. Tato vlhkost je odváděna pojistnou fólií mimo střešní skladbu. Mezi­střešní fólii je třeba dokonale napojit i na stěnu komína, střešních oken, vedení odvodu par z WC, koupelen či kuchyně.

Nesmíme opomenout ani těsnění, jež zamezuje zatékání v místě proděravění fólie, které vzniká při připevnění kontralatí hřebíky ke krokvím. Především při nižších sklonech (pod 15°) je toto riziko veliké a speciální těsnicí páska na kontralatě vyřeší jedinou perforaci pojistné fólie. Na schematickém obrázku je zobrazena doporučená odvětrávaná střešní skladba pro pokládku maloformátových falcovaných tašek PREFA.

Zdroj: PREFA Aluminiumprodukte

Přehřívání podkroví lze řešit i bez klimatizace

Přehřívání podkroví lze řešit použitím vhodných materiálů ve střešním plášti, které budou působit jako tepelný štít. Pro ověření reálného dopadu na snížení teploty při použití vhodných materiálů byly provedeny zkoušky.  Skladby jednotlivých modelů jsou zobrazeny na obr. 1–4. Všechny modelové střechy splňují požadavky normy z hlediska součinitele prostupu tepla U, výsledky ale ukazují markantní přínos vhodně zvolených prvků. Na prvním modelu je skladba střešního pláště bez jakýchkoliv opatření – jde o běžnou betonovou krytinu, střešní fólii a zateplení minerální vatou mezi krokvemi a pod krokvemi (obojí 120 mm).

Na druhém modelu byly navíc použity střešní tašky Star opatřené speciálními pigmenty odrážejícími infračervené záření. Tato změna se projevila snížením teploty o 2 °C. Na třetím modelu je nahrazena minerální vata nadkrokevní izolací BramacTherm TOP tl. 140 mm. Tím bylo docíleno snížení teploty o 4,2 °C oproti prvnímu modelu. Na posledním modelu byla použita krytina Star, nadkrokevní izolace BramacTherm Basic 180 mm a reflexní fólie Clima Plus 2S. Tím se podařilo snížit povrchovou teplotu o 6 °C. V grafu je zobrazen průběh teplot pro jednotlivé modely střešního pláště během celého dne. Z grafu je patrné, jak jednotlivé prvky přispívají ke snížení interiérové teploty, ale také to, jak posouvají teplotní amplitudu hluboko do nočních hodin, kde to již tolik nevadí, protože venkovní teplota vzduchu je v těchto hodinách výrazně nižší.

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 2

Zdroj: Bramac střešní systémy