Partneři sekce:
 • Prefa

Izolační desky pro ploché střechy a spádový střešní systém

Izolační desky pro ploché střechy a spádový střešní systém

Vysoce účinná a odolná tuhá uretanová izolace nahrazuje tradičně používanou izolaci z minerální vlny.

Informace o materiálu:

 • Součinitel tepelné vodivosti λ pouze 0,022 W/m.K.
 • Kompatibilní se všemi mechanicky kotvenými jednovrstvými hydroizolačními systémy z PVC a EPDM.
 • Lze použít i pod mechanicky kotvené asfaltové hydroizolační pásy.
 • Třída reakce na oheň B-s2, d0 v aplikaci.
 • Velmi nízká hmotnost.
 • Díky vysoké pevnosti v tlaku zamezuje riziku deformace tepelné izolace a následnému poškození hydroizolační membrány.
 • Trvalé tepelněizolační parametry po dobu celé životnosti stavby.

Tepelná izolace na bázi PUR a PIR

Pro tepelné izolace plochých střech se u nás dlouhodobě používají zejména izolace z EPS a minerální vlny (kamenné, resp. skelné). Relativně nově se u nás prosazují izolace na bázi uretanu. Ve srovnání s minerální vlnou jsou výrazně lehčí (hmotnost PIR izolační desky Therma je 32 kg/m³, deska se srovnatelným tepelným odporem z minerální vlny váží cca 150 kg/m³). Polyuretanová i polyisokyanurátová pěna se používá mimo lití a stříkání přímo na stavbě i pro výrobu deskových materiálů. Desky je možno vyrábět způsobem řezání z bloků vzniklých volným pěněním, nebo ve formách.

Pokud mají být desky pevně spojeny s jinými materiály (například s hliníkovou fólií, plechem, skelnou tkaninou) vyrábí se výhradně napěňováním do finální tloušťky. Suroviny pro výrobu pěny se nalévají mezi tenké materiály tvořící budoucí povrch desek. Proběhne chemická reakce a prostor je vyplněn pěnou, zároveň dojde ke spojení pěny s povrchovou folií. Izolace na bázi polyisokyanurátové pěny PIR je tvořena kombinací uretanových a isokyanurátových vazeb. Jde o velmi podobný materiál jako známější polyuretan (PUR), PIR má ale obecně vyšší pevnost v tlaku (PUR 100 kPa, PIR 170 kPa), menší tepelnou vodivost a výrazně lepší odolnost proti ohni.

Kompozity z PUR a PIR pěny se užívají pro izolaci střech, podlah, stěn, popřípadě se vyrábějí jako hotové celostěnové panely s hliníkovým pláštěm (k montáži na průmyslové haly apod.). V České republice se používají pro nadkrokevní systémy šikmých střech, kde se využívá jejich vysoké pevnosti při zachování jejich tepelněizolačních charakteristik. 2)

Základní fyzikální vlastnosti:

 • součinitel tepelné vodivosti λ = 0,021 až 0,023 W/mK
 • faktor difuzního odporu μ = 35
 • objemová hmotnost ρ = 30–100 kg/m3
 • třída reakce na oheň  C–E (dle konkrétního chemického složení)

Izolační desky Therma

Izolační desky Therma (výrobce Kingspan Insulation) jsou vyrobeny z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR) bez použití CFC/HCFC a s nulovým obsahem látek narušujících ozónovou vrstvu (ODP). Odolávají plísním a mikrobům. Desky jsou na obou stranách potaženy fólií, která je během výrobního procesu autoadhesivně spojena s nepropustným jádrem. Fóliový potah je vysoce odolný vůči přenosu vodních par. Jádro izolace je odolné při krátkodobém kontaktu s benzínem a s většinou zředěných kyselin, zásad a minerálních olejů. Kingspan Therma™ FM má typickou objemovou hmotnost 31 kg/m3. Tyto PIR izolační desky se vyrábějí v různých rozměrech a variantách. Díky svým vlastnostem mají desky Kingspan Therma™ FM, pokud byl systém správně použit, téměř neomezenou životnost. Jeho životnost záleží na struktuře podkladu a podmínkách použití.

Doporučené výrobky:
Kingspan Therma TR26 FM Deska pro plochou střechu
Kingspan Therma TR27 FM Deska pro plochou střechu
Kingspan Therma TT46 FM Spádová deska
Kingspan Therma TT47 FM Spádová deska

ZDROJ: PR článek společnosti KINGSPAN a.s.

TEXT a FOTO: Kingspan Izolace

RubrikyStřechaŠtítky