ASB Články na tému

NRG flex

NRG flex je nejen dodavatelem předizolovaných trubek pro rozvody centralizovaného zásobování teplem, ale nabízí také řešení pro připojení budov k primární síti. Odběratelé tepla jsou připojeni k systému dálkového vytápění prostřednictvím výměníkových stanic PEWO.

Opotřebované potrubí, které se blíží konci své životnosti, je třeba vyměnit, aby se zabránilo únikům vody a tepla z tepelných sítí. V důsledku nedostatečné izolace dochází k velkým únikům tepla a nedaří se dosahovat požadované teploty teplonosné látky. Rekonstrukcí tepelných sítí se sníží finanční náklady, optimalizuje se provoz sítě, a také se sníží emise do ovzduší, k nimž dochází při výrobě tepla.

Bratislavská čtvrť Ružinov se postupně rozrůstá o novou moderní část. Nové budovy, realizované v rámci projektu Nový Ružinov, budou napojeny na centrální zdroj tepla. Pro připojení na bratislavský rozvod tepla byly navrženy předizolované ocelové trubky NRG RADPOL s difuzní bariérou a signalizačním systémem.

Stavební a renovační práce na jaře a v létě 2022 jsou po odkladech projektů intenzívnější než obvykle. Nedostatek oceli ukázal výhodnost pružných plastových trubek. Celou řadu projektů lze realizovat v plastu rychleji a s nízkými tepelnými ztrátami v potrubních sítích. Současné vysoké ceny a delší dodací lhůty ocelových trubek přispěly k tomu, že realizace projektů s použitím flexibilních plastových potrubí se stejnými kvalitativními vlastnostmi je ještě výhodnější než v minulosti. Které nové či již probíhající projekty stojí za zmínku?

Společnost NRG flex, osvědčený partner v oblasti předizolovaných trubek a účinných výměníkových stanic, rozšiřuje svůj sortiment. Pokrýváme celý životní cyklus projektové přípravy a realizace teplovodu a vytvořili jsme tým, který vám zajistí vše potřebné, od přípravy úvodní studie, přes projekční práce, průzkum, přípravu výběrového řízení až po realizaci na klíč.

NRG flex je nejen dodavatelem předizolovaných trubek pro rozvody centralizovaného zásobování teplem, ale nabízí také řešení pro připojení budov k primární síti. Odběratelé tepla jsou připojeni k systému dálkového vytápění prostřednictvím výměníkových stanic PEWO.

Tepelné sítě soustav centralizovaného zásobování teplem (SCZT) byly v minulosti původně navrhovány celé z ocelových potrubí a nebyly dostatečně izolovány. Návrh probíhal většinou ne podle požadavků a nároků odběratelů na tepelnou síť, ale podle dostupných možností na trhu.