Plastové potrubí v akci: které stavby se odklánějí od tradiční oceli a dávají přednost flexibilitě?

Stavební a renovační práce na jaře a v létě 2022 jsou po odkladech projektů intenzívnější než obvykle. Nedostatek oceli ukázal výhodnost pružných plastových trubek. Celou řadu projektů lze realizovat v plastu rychleji a s nízkými tepelnými ztrátami v potrubních sítích. Současné vysoké …

NRG flex a výměníkové stanice PEWO

NRG flex je nejen dodavatelem předizolovaných trubek pro rozvody centralizovaného zásobování teplem, ale nabízí také řešení pro připojení budov k primární síti. Odběratelé tepla jsou připojeni k systému dálkového vytápění prostřednictvím výměníkových stanic PEWO.