Tkaní aramidovými vlákny okolo hotové PE-Xa trubky

Plastová flexibilní potrubí nabízejí prvotřídní rakouskou kvalitu

Historie společnosti RK Infra se začala psát v 60. letech minulého století v Rakousku. První průmyslově předizolované ocelové trubky pro dálkové vytápění byly vyrobeny v roce 1968 v Linci, v závodě dnešní společnosti KE KELIT. V letech 1968 až 2014 se společnost KE-Kelit etablovala jako jeden z předních rakouských výrobců předizolovaných trubek pro dálkové vytápění.

Společnost Radius-Kelit Infrastructure byla založena v roce 2014 jako společný podnik společností KE KELIT a Radius Systems z Anglie. Skupina Radius Systems je výrobce plastových trubek s mezinárodní působností, jehož závody se nachází po celém světě.

Společnost Radius-Kelit Infrastructure převzala oddělení výroby předizolovaných trubek společnosti KE KELIT, v roce 2016 rozšířila výrobu trubek a přestěhovala se z Lince do závodu v rakouském St. Valentinu, kde se na jednom místě vyrábí plastové i ocelové předizolované potrubí.

Společnost Radius-Kelit Infrastructure se v rámci výroby systémů centrálního zásobování teplem specializovala na montáž jedinečného sortimentu potrubí pro evropský trh. Využila přitom svého dlouholetého know-how a mezinárodních vztahů. Pro zahájení výroby v Sankt Valentinu společnost zakoupila strojní technologie a patenty a s pomocí specialistů na použití plastů v systémech dálkového vytápění byly postupně navrženy a sepsány certifikační základy. Technologie trubek vyztužených aramidem pro médium z PE-Xa je krokem do budoucnosti tepelných sítí, proto bylo nutné zajistit certifikační základy pro výrobu a testování materiálů i bezpečnost celého procesu.

Tyto mezinárodní certifikační dokumenty byly v posledních letech rozpracovány do evropského normalizačního dokumentu CEN/TC107. Dokument CEN/TS 17889 bude zveřejněn počátkem roku 2025 a přinese další uznání této inovativní produktové řady.

Za tu dobu dokázali vyrobit přibližně 12 200 km plastových trubek vyztužených aramidovými vlákny, které se v posledních více než 20 letech používají v celé řadě projektů dálkového a lokálního vytápění v Evropě a stali se v tomto oboru lídrem. Realizovali řadu projektů v oblasti biomasy, geotermální energie, zahušťování sítí pro stávající městské rozvody, aplikace pro pitnou vodu, tepelné napáječe a další. Aby uspokojili zvýšenou poptávku ze strany teplárenského průmyslu, rozšiřují výrobu plastového předizolovaného potrubí přímo v rakouském St. Valentinu.

Od roku 2022 investovali velké množství finančních prostředků i spoustu energie do rozšíření výroby plastových předizolovaných potrubí a stali se jediným výrobcem předizolovaných potrubních systémů pro dálkové vytápění v Evropě, který na jednom místě vyrábí plastové trubky PE-Xa, trubky PE-Xa vyztužené aramidovými vlákny, jakož i systémy pro průběžnou izolaci flexibilních potrubních systémů a systémy pro izolaci ocelových potrubních systémů.

Jednatel rakouského výrobního závodu RK Infra Gerald Wedl předvádí granulát PE-Xa
Jednatel rakouského výrobního závodu RK Infra Gerald Wedl předvádí granulát PE-Xa | Zdroj: NRG flex

V současné době se plastové předizolované potrubí vyrábí výhradně ve velké výrobní hale v rakouském St. Valentinu – od granulátu až po hotové předizolované potrubí. Díky tomu se stali méně závislými na dodavatelích ze třetích zemí a na globálních problémech dodavatelského řetězce. Gerald Weld, jednatel RK Infra říká: Tento velký krok na nás kladl značné nároky. Museli jsme rozšířit náš závod o druhou halu, do níž jsme přesunuli celou výrobu předizolovaných ocelových potrubí. Tímto způsobem jsme rozdělili výrobu na flexibilní předizolované trubky a ocelové předizolované trubky. Obě haly jsou vzdáleny jen kousek od sebe. Díky investicím do nové haly a potřebného strojního vybavení se stane naše výroba průmyslově izolovaných ocelových trubek efektivnější a výkonnější. V rámci těchto inovací došlo také ke změně názvu společnosti. Ze společnosti Radius-Kelit Infrastructure GesmbH se stala RK Infra GesmbH.

Často kladené otázky dodavatelů, energetických inženýrů a projektantů

Prodáváte potrubní systémy dálkového vytápění s trubkami vyztuženými aramidovými vlákny přímo z Rakouska?

Ano, v NRG flex jsme generálním zástupcem rakouské společnosti RK Infra GesmbH. Ta vyrábí a zpracovává tyto trubky pro médium do izolovaných potrubních systémů. Jedná se o kompletní výrobu na jednom místě – od granulátu až po hotové předizolované potrubí. Izolované výrobky se prodávají pod názvy NRG FibreFlex a NRG FibreFlex Pro. Samozřejmě nabízíme také standardní plastové předizolované trubky vyrobené pouze z PE-Xa, bez výztuže. Ty nabízíme pod názvem NRG HeatFlex.

Čím jsou aramidové trubky zvláštní?

Trubky pro médium mají vnitřní trubku vyrobenou ze známého a osvědčeného materiálu PE-Xa a jsou vyztuženy a zesíleny tkaninou z aramidových vláken. Aramidové vlákno odlehčuje plast, což otevírá možnost provozovat trubky při vyšších tlacích a někdy i při vyšších teplotách. Vzhledem k tomu, že většina sil působí na aramidové vlákno, funguje materiál PE-Xa především jako potrubí pro přepravu vody, bez většího zatížení. To znamená, že lze dosáhnout výrazně tenčí tloušťky stěn, čímž se zvyšuje trvanlivost a pružnost potrubí.

3 Ředitel odpovědný za export Dominik Eckinger a jednatel závodu Gerald Wedl u produkčních bubnů Ø 5 m s trubkou pro médium
Ředitel odpovědný za export Dominik Eckinger a jednatel závodu Gerald Wedl u produkčních bubnů Ø 5 m s trubkou pro médium | Zdroj: NRG flex

Podle jakých technických specifikací se tyto trubky vyrábějí?

Certifikační podklad na testování ZG200–2 byl vyvinut v Rakousku v roce 2014 ve spolupráci s Rakouským výzkumným institutem (ofi), který je mezinárodně certifikován podle normy ISO 17025. „Ofi“ každoročně kontroluje výrobky, výrobní závod v rakouském St. Valentinu prochází pravidelným externím auditem a vydává příslušný certifikát, který potvrzuje vysokou a stálou kvalitu výroby a výrobků.

Existují nějaké normy nebo technické specifikace, které popisují tento výrobek?

Ano, dokument byl vypracován a přezkoumán technickou komisí (TC) 107 Evropského výboru pro normalizaci (CEN) na základě ofi ZG200–2. Tento dokument bude zveřejněn koncem tohoto roku jako CEN/TS 17889. TS 17899 Potrubí pro dálkové vytápění – Flexibilní potrubní systémy vyráběné ve výrobním závodě s termoplastickými zesílenými spoji (TRSP).

Centrování trubky pro médium před vypěňovací hlavou, v pozadí je vidět vypěňování potrubí
Centrování trubky pro médium před vypěňovací hlavou, v pozadí je vidět vypěňování potrubí | Zdroj: NRG flex

Jsou s těmito potrubími dostatečné zkušenosti? Od kdy se vyrábějí?

Termoplastem vyztužené trubky pro médium jsou vyvíjeny a vyráběny od roku 2000. Máme tedy za sebou více než 20 let zkušeností. Podnětem k vývoji odolnějších plastových předizolovaných trubek bylo hledání řešení pro rozsáhlé sítě centrálního zásobování teplem, kde jsou vyžadovány vyšší provozní tlaky a teploty. Použití ocelových předizolovaných trubek bylo na mnoha místech nemožné kvůli velmi špatné kvalitěvody, a tak docházelo k častým poruchám a nutným výměnám. V posledních letech bylo vyrobeno a položeno více než 12 200 km našich potrubí. V České republice a na Slovensku jsme od roku 2019 položili velké množství potrubí NRG FibreFlex a NRG FibreFlex Pro (Dukovany, Bratislava, Trenčín, Cheb, Bílina, Dešná, Bardejov). Naše měření a klienti potvrzují kvalitu trubek a slibované úspory. NRG FibreFlex i NRG FiberFlex Pro mají samozřejmě za sebou stovky velkých i malých projektů, jak po celé Evropě i na dalších kontinentech.

Existují na trhu i další srovnatelná inovativní potrubí se zesílenými trubkami?

Pokud je nám známo, jsou na trhu i jiné podobně inovativní trubky se zesílenou trubkou na přepravu média. Jejich technické provedení je mírně odlišné, ale potvrzuje, že cesta, kterou se náš dodavatel vydal před více než 20 lety, byla správná a trendem je převést do flexibilního plastu tepelné sítě s ještě vyšším zatížením.

Vyrábí se všechny předizolované tvarovky přímo v RK Infra?

Ne, část předizolovaných tvarovek máme zajištěnou v rámci externí výroby předizolovaných trubek. Důvodem je především sezonní vytíženost výroby tvarovek. Naši externí partneři samozřejmě vyrábějí předizolované tvarovky odpovídající normě EN253 a také další „ocelové“ předizolované komponenty – oblouky, zvýšené a paralelní odbočky, nohy a další. Přechody na plastové trubky jsou samozřejmě přímo od nás.

Extrudér vnějšího pláště s chlazením
Extrudér vnějšího pláště s chlazením | Zdroj: NRG flex

Splňují trubky na médium normy ČSN/EN?

Termoplastické vyztužené trubky NRG FibreFlex a NRG FibreFlex Pro splňují mezinárodní normy – certifikace OFI ZG200–2 (třída B). Potrubí NRG FibreFlex Pro je dimenzováno pro provozní teploty maximálně do 115 °C a provozní tlaky do 16 barů. Certifikace ZG200–2 vychází z norem mezinárodně akreditované „Technologie OFI & Innovation GmbH“ a byla vypracována podle norem EN ISO 15632 a ISO 15798.

ZG200–2 specifikuje zkušební postupy a požadavky na zajištění kvality produktové řady certifikovaným nezávislým zkušebním ústavem. Normy ČSN a EN pro potrubí pro dálkové vytápění v současné době obsahují pouze předpisy pro standardní (nevyztužené) plastové trubky s provozní teplotou do 80 °C (nebo klouzavě do 95 °C) a provozním tlakem 6 nebo 10 barů.

V současné době se připravuje nová norma pro vyztužené plastové potrubí s vyšší provozní teplotou a vyšším provozním tlakem (CET/T217889). Výše uvedená norma ZG200–2 slouží jako základ pro vývoj normy CEN/TS17889.

Proč NRG flex, používá „NRG“ před názvy výrobků, i když je nevyrábí?

Společnost NRG flex je pro své dodavatele důležitým partnerem. S jejich podporou má proto možnost budovat svou lokální pozici a značku. Každý z našich dodavatelů je samozřejmě jasně a transparentně uváděn v dokumentech a na webových stránkách.

Jaká je vlastnická struktura společnosti RK Infra?

Vlastníkem výrobního závodu v Rakousku je britská společnost RADIUS GROUP, jejímž vlastníkem je britský občan. Všechna potrubí se vyrábějí v Rakousku v závodě RK Infra v St. Valentine u Lince, a to od granulátu až po hotový výrobek. Dá se tedy říci, že na rozdíl od jiných výrobců, kteří často trubky „jen“ izolují, prodáváme 100% výrobek Made in Austria. Je to jediný závod v Evropě, který má kompletní portfolio potrubí.

Ředitel odpovědný za export Dominik Eckinger a jednatel závodu Gerald Wedl při nakládce hotového potrubí na kamion
Ředitel odpovědný za export Dominik Eckinger a jednatel závodu Gerald Wedl při nakládce hotového potrubí na kamion | Zdroj: NRG flex

Časté technické otázky

Lze potrubí PE-Xa SDR11 (max. 95 °C/6 bar) používat na rozvody teplé vody?

Ano, ale vždy musíte znát příslušná omezení. Nejprve je třeba ověřit provozní parametry. Maximální zatížení podle aktuálního znění normy je 60 °C/7,9 barů, což však nemusí být pro sítě s vyššími obytnými domy dostatečné. To se týká například trubek NRG FibreFlex do 95 °C/10 barů. Hlavně je třeba si uvědomit, že trvalé zatížení je pouze jedním z provozních parametrů. Stále častěji dochází také k přehřívání teplovodního potrubí na 70 °C kvůli legionelle. Jedná se sice o krátkodobé, ale opakující se zatížení sítě.

Proč někteří výrobci uvádějí pro PE-Xa SDR11 (max. 95 °C/6 barů) pro rozvody teplé vody zatížení při 55 °C až 10 barů?

Někteří výrobci mají ve svých technických dokumentech stále údaje podle „staré“ normy. U takových údajů si můžete všimnout, že bezpečnostní faktor je 1,25, a ne 1,5, jak by tomu mělo být podle současné normy EN15632–2. Tento nový předpis platí již několik let a doufáme, že se informace postupně dostanou nejen k provozovatelům, ale i k projektantům a realizátorům.

Nabízíte flexibilní plastové předizolované potrubí s alarm systémem?

Ano, od roku 2022 jsou standardně k dispozici flexibilní plastové předizolované trubky NRG FibreFlex Pro se zesílenou izolací do maximální teploty 115 °C s alarm systémem. Jedná se o kompletní systém, který lze trvale monitorovat. Je odpovědí na požadavky větších topenářských firem, které jsou zvyklé na vysoké bezpečnostní standardy. Již v roce 2020 byl takový pilotní projekt realizován v německém Rostocku pro dodavatele tepla v rozsahu 7 km potrubí.

Občas se objeví informace, že životnost vašeho potrubí při teplotě 115 °C je pouze 100 hodin. Je to pravda?

Ne, není. Podle tabulky životnosti má NRG FibreFlex Pro životnost při teplotě 115 °C a tlaku 11,4 baru s bezpečnostním faktorem 1,5 jeden rok. Uvedených 100 hodin je manipulativní údaj získaný z příkladu 30leté životnosti a odpovídá minimálnímu požadavku. Nejedná se o maximální zatížení nebo trvalou životnost. Jedná se o součet „příkladu“: 29 let při 90 °C + 1 rok při 100 °C + 100 hodin při 115 °C. Použití potrubí je navrženo s ohledem na provozní parametry dané tepelné sítě. Maximální teplota uváděná u plastových předizolovaných potrubí se vždy bere jako „havarijní“ teplota. U standardních trubek PE-Xa je to 95 °C, u našich trubek NRG FibreFlex Pro je to 115 °C – to však platí pro „klouzavý provoz“ a krátkodobé zatížení. Je samozřejmě možné vypočítat i jiné příklady – více informací najdete ve studii STU zde.

ZDROJ: PR článek spolenčnosti NRG flex