NRG flex a výměníkové stanice PEWO

NRG flex je nejen dodavatelem předizolovaných trubek pro rozvody centralizovaného zásobování teplem, ale nabízí také řešení pro připojení budov k primární síti. Odběratelé tepla jsou připojeni k systému dálkového vytápění prostřednictvím výměníkových stanic PEWO.

PEWO je renomovaný německý výrobce výměníkových stanic, který se zaměřuje na výrobu účinných výměníkových a domovních stanic. Společnost se výrazně zaměřuje na budoucnost, což se projevilo v rozsáhlém rozšíření výroby, které proběhlo před několika lety. Rozsáhlé investice do rozvoje a automatizace výroby pomáhají společnosti PEWO uspokojovat rostoucí poptávku po jejích výrobcích a řešeních.

Společnost PEWO je průkopníkem v oblasti vývoje izolace o čtvercovém průřezu v rozvodnách, která se ukázala jako ideální pro izolaci. PST – Sendvičová technologie PEWO je příkladem toho, jak lze zvyšovat účinnostpřenosu tepla. Žádná ztráta nám není lhostejná, a proto izolujeme, co se dá. Vymyslet izolaci kompaktních stanic nebyl snadný úkol. Sendvičová technologie zaručuje maximální tepelnou izolaci a jedná se o mimořádně kompaktní způsob výstavby výměníkových stanic.

Pro kvalitní izolaci je důležitá stabilita a robustnost řešení. Polyuretanová izolace s tepelnou vodivostí pouhých 0,026 W·m–1·K–1 díky nízkým tepelným ztrátám výrazně zvyšuje účinnost celé soustavy. Společnost PEWO včas rozpoznala přínosy tohoto řešení.

Díky více než 20 letům zkušeností mají celý výrobní proces přímo ve svých rukou, což jim poskytuje výraznou konkurenční výhodu. Jak sami říkají: „Nejenže je to nejlepší tepelná izolace, ale po letech vypadá skvěle, a hlavně šetří energii!“ Izolační prvky PUR jsou vysoce rozměrově stabilní. Izolace může být trvale zatížena teplotou až 140 °C, přičemž si zachovává tepelnou stabilitu po celou dobu životnosti systému.

Obr. 2 Dvojdílná polyuretanová izolace PEWO s kovovými sponami
Obr. 2 Dvojdílná polyuretanová izolace PEWO s kovovými sponami | Zdroj: NRG flex

Výrobce klade zvláštní důraz na izolaci všech součástí stanice s cílem minimalizovat úniky tepla. Součásti stanice, jako jsou filtry, ventily, čerpadla nebo potrubí jsou velmi dobře servisně přístupné díky snadno odnímatelné PUR izolaci, kterou lze kdykoli vyjmout a znovu instalovat pomocí kovových svorek. Ocení to jak koneční zákazníci, tak specialisté v oblasti energetiky.

Přehled výměníkových stanic

V-max

V-max je kompaktní předávací stanice určená především jako zdroj tepla pro rodinné a bytové domy s výkonem až 140 kW. Stanice je k dispozici jako nástěnné zařízení nebo na svařovaném rámu.

Obr. 3 Výměníková stanice PEWO V-max 32 na rámu
Obr. 3 Výměníková stanice PEWO V-max 32 na rámu | Zdroj: NRG flex

Rozměr potrubí stanice lze zvolit podle výkonové třídy buď DN 25 (V-max 25, výkon do 70 kW), nebo DN 32 (V-max 32, výkon do 140 kW). Systém je plně svařovaný a konstruovaný podle patentované sendvičové konstrukce společnosti PEWO. Skládá se celkem ze tří stabilních výlisků z PUR pro co nejlepší tepelnou izolaci. Výlisky jsou uspořádány ve třech vrstvách jako sendvič. Komponenty se nacházejí ve dvou úrovních.

V-Max je dodáván v základním provedení bez otopných okruhů a nabízí možnost připojení až dvou otopných okruhů. Další otopné okruhy lze připojit pomocí rozšiřujícího modulu. Místo otopného okruhu lze také připojit okruh pro přípravu teplé vody.

CAD-M

Stanice CAD-M jsou variantou stanic V-max s výkonem až 250 kW, která nabízí více modifikací.

Stanice se dodávají výhradně na svařovaném rámu s možností volby polohy připojení pro primární i sekundární okruh. Všechny součásti stanice jsou izolovány PUR izolací, kterou lze snadno vyjmout pomocí kovových svorek.

Pomocí přídavného rozdělovače lze ke stanici připojit až tři nezávislé otopné okruhy. Každý z okruhů může být vybaven směšovacím ventilem, okruhy lze použítjak pro vytápění, tak pro plnění zásobníku TV.

CAD-M je stanice, kterou lze libovolně přizpůsobit vašim požadavkům, a vytvořit tak zdroj tepla, který vám bude plně vyhovovat.

COMPACT ECO

Základní myšlenkou výměníkových stanic COMPACT ECO je vytvořit kompaktní zdroj tepla pro vytápění a přípravu teplé vody současně.

Stanice se vyrábějí v několika variantách s výkonem až 70 kW. Jsou určeny především pro rodinné domy a byty, takže jsou k dispozici výhradně jako nástěnné pro horní instalaci.

U stanic COMPACT ECO lze vybírat z variant se dvěma nebo jedním společným deskovým výměníkem. Příprava TV může být realizována jako průtokový ohřev nebo s plněním zásobníku. Ve variantě se dvěma výměníky tepla lze nastavit paralelní nebo střídavý provoz ústředního vytápění a TV.

Spolu s vestavěnou expanzní nádrží představují stanice COMPACT ECO skutečně kompaktní prvek vaší domácnosti s minimálními nároky na prostor.

CAD-H

Soustavy skupiny výrobků PEWO CAD jsou individuálně konfigurovatelné soustavy dálkového vytápění s výkonem až 40 MW. Soustavy CAD H jsou plánovány a průmyslově vyráběny na základě individuálních požadavků zákazníka ve všech výkonových třídách a specifikacích připojení.

Obr. 4 Výměníková stanice PEWO CAD H
Obr. 4 Výměníková stanice PEWO CAD H | Zdroj: NRG flex

Modulární výroba umožňuje snadnější přepravu a nekomplikovanou a rychlou instalaci na místě. U systémů CAD H je vždy k dispozici správná možnost připojení v kotelně a v budově. Stanici je možné nakonfigurovat s přímým nebo nepřímým připojením k teplovodnímu potrubí, se smíšenými nebo nesmíšenými topnými okruhy, s přípravou TV na průtokovém nebo zásobníkovém principu atd. Integrované otopné okruhy jsou individuálně konfigurovatelné a lze je flexibilně rozšířit o rozdělovače a otopné okruhy řady Split.

Společnost NRG flex má s rozvodnami PEWO vlastní zkušenosti. První stanice jsme uvedli do provozu již v roce 2014 v rámci projektu Borcová. Dodali jsme stovky stanic. Od počátku jsme se soustředili na kompletní projekty, kde se nám podařilo realizovat celou síť od zdroje tepla až po koncové zákazníky. V rámci našich projektů klademe důraz na maximální možnou účinnost přenosu energie v kombinaci s komplexním návrhem rozvodů tepla a napojení odběratelů tepla na tepelnou síť.

Autor: Ing. Ervín Konín, NRG flex, s.r.o.

 ZDROJ: PR článek společnosti NRG flex s.r.o.