Lepení dřevěné podlahy

Lepení dřevěné podlahy

Při použití dřevěných podlahových krytin je třeba mít na paměti, že se jedná o přírodní materiál, který má tendenci smršťovat se nebo roztahovat. Z toho vyplývají zvýšené požadavky na kvalitu podkladu. Především je třeba vyvarovat se dutin …
Lepení obkladů univerzálním lepidlem

Lepení obkladů univerzálním lepidlem

Montážní lepidla v současnosti umožňují profesionálům snadnější, pohodlnější a rychlejší aplikace, představují lepení s ještě větší silou a vynikající přilnavostí a umožňují lepit maximální šíři materiálů. Jsou nezbytnými pomocníky při lepení obložení, pracovních desek, soklových či podlahových lišt nebo jen …
Bezpečné provádění podlah

Bezpečné provádění podlah

Prováděním podlah se pro účely tohoto článku rozumí zhotovování podkladních vrstev podlah (např. mazanin, potěrů, stěrek apod.), kladení dlažeb a dalších typů podlahovin (např. dřevěných, tzv. plovoucích laminátových apod.).
Stavební systémy ze dřeva

Stavební systémy ze dřeva

Existuje celá řada konstrukčních systémů dřevostaveb s nejrůznějšími technologiemi výstavby. Základní typy si představíme v následujícím textu.
Dřevěné parkety i pro vlhké prostory

Dřevěné parkety i pro vlhké prostory

Klasické dřevěné parkety a masivní dřevěné podlahy patří mezi nejkvalitnější podlahové krytiny. Jejich užití v interiéru je však omezeno, neboť masivní dřevo jako přírodní materiál je citlivé na vlhkost a velké teplotní výkyvy. Díky nové technologii lze však …
Spojování dřeva

Spojování dřeva

Dřevěné konstrukce se vytvářejí spojováním jednotlivých dřevěných prvků tak, aby vznikla základní nosná část nejrůznějších dřevěných výrobků. Pevnost a trvanlivost dřevěných výrobků je přímo závislá na pevnosti spojů. Spoje proto musejí být zhotoveny přesně a za pomoci …
Možnosti uplatnění dřeva u vyšších budov

Možnosti uplatnění dřeva u vyšších budov

Donedávna bylo uplatnění dřeva omezeno pouze na nižší budovy. Zkušebna AV ČR v Praze testovala speciální dřevěný patrový rám a výsledky pak využila pro další vývoj v řešení konstrukčních systémů. Výsledkem je patrový rám připravený pro aplikaci u šestipodlažní …
Za exotickým dřevem na veletrh starožitností Antique

Za exotickým dřevem na veletrh starožitností Antique

Nábytek a další bytové doplňky či předměty denní potřeby vyrobené z vzácného, exotického dřeva, patří k chloubám každého starožitníka. Právě tyto artefakty dokazují hodnotu starožitností stoupající s časem: mnohé druhy dřeva již není možné těžit, …
Drobná mechanizace pro realizaci nášlapných vrstev podlah

Drobná mechanizace pro realizaci nášlapných vrstev podlah

Nášlapná vrstva podlahových konstrukcí je povrchová úprava podlahového systému, která tvoří konečnou pojížděnou i pochůznou součást povrchu konstrukčních vrstev podlahových souvrství. Při realizaci těchto vrstev podlah se nevyhneme práci s pracovními pomůckami a v řadě případů i s drobnou mechanizací. Cílem …