Dřevěné parkety i pro vlhké prostory

Dřevěné parkety i pro vlhké prostory

Klasické dřevěné parkety a masivní dřevěné podlahy patří mezi nejkvalitnější podlahové krytiny. Jejich užití v interiéru je však omezeno, neboť masivní dřevo jako přírodní materiál je citlivé na vlhkost a velké teplotní výkyvy. Díky nové technologii lze však dřevěné parkety umístit do koupelen, saun i interiérů lodí.

Odolnost dřevěných parket proti vlhkosti je dána především použitým typem dřeva a řešením jejich spáry. Pro náročné prostory, jako jsou koupelny či wellnes centra, je vhodné použít odolné teakové dřevo, akát či kaštan. Vlastností teakového dřeva, akátu i kaštanu je barevnost, která se po každém kroku zpracování značně mění. Teprve po určité době jeho povrch působením vzduchu a světla ztmavne a dosáhne typické barvy dřeva.

Právě z tohoto dřeva se vyrábějí parketové podlahy pod názvem Aqua-fix, které dodává společnost P.M.H. Dvojice masivních dřevěných pásů spojených flexibilní polyuretanovou spárou brání průchodu vlhkosti pod podlahu a vytváří podlahový panel v jediné vrstvě připravený k pokládce. Výhodou polyuretanové výplně spáry je, že odolává sladké i slané vodě a může být zbroušena.

Vhodné podklady
Takovéto podlahy lze pokládat na různé profesionálně provedené podklady. K nim patří cementové podlahy, samonivelační anhydridový potěr nebo sešroubovaná hrubá podlaha z dřevotřískových desek.

S ohledem na rozdílnost druhů jednotlivých samonivelačních anhydridových potěrů a na často v praxi pozorovanou různou kvalitu u jejich zhotovitelů je vhodné provést před každou pokládkou zkoušku lepení. Podkladní vrstva musí být čistá, bez trhlin, odolná vůči tlaku a musí vykazovat dostatečnou pevnost. Spřažené podkladní vrstvy by měly mít tloušťku nejméně 30 mm a musí být zajištěno jejich spojení se spodní konstrukcí.

Parketový systém Aqua-fix pro místnosti s vysokou vlhkostí je vhodný pro podlahové vytápění. Je také příjemný všude tam, kde o podlahovém vytápění neuvažujeme, neboť dřevo je přirozeně hřejivé a odolné proti skluzu. Je proto ideálním povrchem pro sauny a lázně.

Směr pokládky se většinou řídí podle hlavního zdroje světla v místnosti, například okna. Vzdálenost od stěny se doporučuje přibližně 4 až 5 mm. Po pokládce je potřeba jednotlivé parkety utěsnit černým silikonovým tmelem a případné vyčnívající partie lze vyrovnat brusným papírem (K 200 ve směru vláken). Na závěr se doporučuje celou podlahu naolejovat.

Podle stupně namáhání podlahy je třeba naolejovaný povrch opatřit ochranným filmem (přibližně každých 6 měsíců). Díky tomu se podlaha z masivního dřeva Aqua-fix obnoví a podstatně se prodlouží její životnost.

(red)
Foto: P.M.H.

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.