Partneři sekce:

Lepení dřevěné podlahy

Lepení dřevěné podlahy

Při použití dřevěných podlahových krytin je třeba mít na paměti, že se jedná o přírodní materiál, který má tendenci smršťovat se nebo roztahovat. Z toho vyplývají zvýšené požadavky na kvalitu podkladu. Především je třeba vyvarovat se dutin či nerovností.

Příprava podkladu

Podklad musí být proto před zahájením kladení rovný, trvale suchý, bez trhlin a separačních prostředků, pevný v tahu a tlaku. Cementové potěry v požadované kvalitě není potřeba ve většině případů ošetřovat penetrací. Anhydritové podklady a anhydritové potěry se doporučuje zbrousit (zrnitost 16) a vzniklý prach odsát. Staré podklady a potěry z litého asfaltu je třeba po mechanických úpravách ošetřit epoxidovým nátěrem (vlhkostní uzávěra) nebo rychletuhnoucím polyuretanovým penetračním nátěrem. Nenasákavé a hladké povrchy, např. keramické dlaždice nebo teraco podlahy, je třeba důkladně očistit vhodným čisticím prostředkem a případně i přebrousit. Nerovnosti podkladu se doporučuje vyrovnat vyrovnávacím materiálem, který se nanese v tloušťce minimálně 2 mm.

Lepení podlahových prvků

Když je podklad vhodně připraven, lze přistoupit ke kladení dřevěných podlahových prvků. Nejdříve se několik podlahových prvků spojí dohromady. Je třeba se ujistit, že všechny díly k sobě dobře přiléhají. Po označení místa uložení podlahového prvku se celý zvedne, aby bylo možné na podklad nanést vrstvu lepidla. Doporučuje se použít speciální jednosložkové elastické lepidlo. Podle druhu parket se lepidlo nanáší rovnoměrně na podklad pomocí zubové stěrky. Nanáší se jen takové množství, které je možné pokrýt krytinou ještě před vytvrzením. Při nanášení lepidla je třeba zabránit potřísnění hran krytiny. Díly se kladou do naneseného lepidla a jejich přitlačením na podlahu se dosáhne pevného spojení. Vždy se začíná klást od stěny. Důležité je, aby prvky nebyly přiraženy těsně na stěnu. Zabrání se tím deformaci nebo vzniku netěsností. Optimální vzdálenost od stěny je 10 mm. Mezi podlahový prvek a stěnu je proto vhodné vkládat klíny. Ihned po uložení je třeba distanční klíny odstranit. Další podlahové prvky se spojují postupně. Tímto způsobem se pokračuje až do pokrytí celé plochy místnosti.

Vlhkost dřeva se přizpůsobuje vlhkosti vzduchu v místnosti, proto by se měly dřevěné podlahové dílce lepit za takových podmínek, které jsou co nejvíce podobné dlouhodobým klimatickým parametrům dané místnosti.

01 | První sestava prvků
Několik dřevěných podlahových prvků se spojí. Všechny díly musí dobře přiléhat. Sestava se položí opatrně na podlahu.

02 | Vyznačení polohy uložení
Tužkou se na podlaze vyznačí umístění stavebních prvků. Prvky se nesmí klást těsně ke stěně. Doporučuje se dodržet vzdálenost od stěny 10 mm.

03 | Příprava lepidla
Sestavený díl se zvedne a přemístí tak, aby se dalo na vyznačenou plochu nanést lepidlo. Je vhodné použít jednosložkové speciální lepidlo, určené pro lepení dřevěných podlah. Lepidlo je ve formě pasty připravené k okamžitému použití a může se nanášet přímo z plastové nádoby.

04 | Nanesení lepidla
Lepidlo se nanese v rovnoměrné vrstvě zubovou stěrkou. Nanese se jen takové množství, které bude možné během otevřené doby před vytvrzením lepidla pokrýt parketami.

05 | Nalepení první sestavy
Podlahové prvky s perem a drážkou se začínají klást od stěny. Mezi stěnu a podlahové prvky se uloží distanční klín, kterým se dosáhne požadovanéhp odsazení 10 mm. Samotný prvek se položí do lepicího lože a důkladně se přitlačí. Je třeba zabránit přetečení lepidla na hrany.

06 | Další vrstva lepidla
Lepidlo se nanese na další ohraničenou plochu místnosti tak, aby nebyla překročena otevřená doba lepidla před nalepením podlahových prvků.

07 | Další řada prvků
Další díly se spojují podle typu zámku. Následně se podlahový prvek důkladně přitlačí na podklad s naneseným lepidlem. Během lepení a minimálně 24 hodin po pokládce je třeba zabránit pohybu po podlaze.

08 | Dostatečné množství lepidla
Dostatečná tloušťka lepicí vrstvy se zajistí použitím vhodných zubových stěrek. Na lepení vícevrstvých dřevěných podlah do délky 1 200 mm je vhodné ozubení B 11, na lepení velkých formátů ozubení B 15.

09 | Podlahové lišty
Ihned po nalepení podlahových dílců se odstraní distanční klíny. Následně se po uplynutí ochranné lhůty (minimálně 24 hodin) mohou začít lepit podlahové lišty. Na zadní stranu podlahové lišty se nanese montážní lepidlo.

10 | Nalepení lišt
Podlahová lišta se pevně přitlačí na stěnu tak, aby se vytvořil co nejpevnější spoj.

Informace o materiálu:

Jednosložkové elastické lepidlo na lepení vícevrstvých dřevěných podlah a dubových masivních parket

Od partnerů ASB

Co budete potřebovat

  • Jednosložkové elastické lepidlo Thomsit P 675, spotřeba: od 850 do 1 300 g/m2 (podle ozubení), plastová nádoba, 18 kg
  • Epoxidový penetrační nátěr Thomsit R 755, spotřeba: přibližně 300 g/m2 (jeden nátěr), kovová nádoba, 7 kg (dvě složky)
  • nebo Rychletuhnoucí polyuretanový penetrační nátěr Thomsit R 740, spotřeba: přibližně 80 až 120 g/m2 (jeden nátěr), plastový kanystr, 12 kg
  • Parketové prvky
  • Podlahová lišta
  • Montážní lepidlo
  • Nářadí a pomůcky: tužka, kladivo, přímočará pila, rukavice, distanční kliny, aplikační pistole na montážní lepidlo

zubová stěrka:

  • ozubení B 11 – hloubka mezery mezi zuby 5 mm, šířka mezery mezi zuby 6 mm, šířka hlavy zubu 8 mm
  • ozubení B 15 – hloubka mezery mezi zuby 6,5 mm, šířka mezery mezi zuby 5,5 mm, šířka hlavy zubu 7 mm

TEXT: připraveno ve spolupráci s Thomsit
FOTO: Thomsit

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.