Stavební systémy ze dřeva
Galerie(6)

Stavební systémy ze dřeva

Existuje celá řada konstrukčních systémů dřevostaveb s nejrůznějšími technologiemi výstavby. Základní typy si představíme v následujícím textu.

Rámové dřevostavby

V současné době je nejrozšířenějším typem rámová dřevostavba, která se skládá ze sloupků, postavených v malých vzdálenostech. Vyztuženy jsou prkny nebo deskami na bázi dřeva, přitlučenými pomocí hřebíků. Variantou je nosná konstrukce s průběžnými sloupky, které procházejí průběžně přes dvě nebo více podlaží. Spodní a horní uzavření tvoří vodorovná prkna (prahy a vaznice).

Masivní dřevostavby

U masivních dřevostaveb plní nosnou funkci stěna z masivních dřevěných panelů. Otvory pro okna a dveře jsou vyřezávány přímo do panelů. Jejich výhodou je především lepší schopnost akumulovat teplo, než je tomu u lehké dřevostavby, bez potřeby provádění plošných parozábran a vzduchotěsnicích vrstev, kterých je třeba pouze v místě spojů dřevěných panelů.

Srubové dřevostavby

Tato technologie výstavby pochází se severní Evropy a z Kanady. V České republice je tato konstrukce známa z roubenek, které ale nemají prvky spojovány pomocí sedlového spoje (jako u srubů), nýbrž roubením, tzn. zatesáváním na rybinu. Srubové dřevostavby jsou jednovrstvé konstrukce, mající prvky z masivního bloku kulatého průřezu. Roubenky mají masivní profil zpracovaný do trámového tvaru. Tento typ staveb je obvykle předpřipraven ve výrobně a následně na stavbě smontován. Konstrukční prvky je potřeba nejprve řádně ošetřit proti škůdcům a zbavit kůry.


Stavby z vrstveného masivního dřeva

Jedná se o dopředu vyrobené velkoplošné prvky nosné konstrukce, které vznikají slepením jednotlivých vrstev, vzájemně vůči sobě pootočených o 90 stupňů, čímž je zajištěna tvarová stabilita. Počet vrstev může být různý a určuje konečnou tloušťku prvku. Použité dřevo je vysušeno na vlhkost zhruba 8 %, čímž je zabráněno tvorbě trhlin. Při lepení jsou nejčastěji používána polyuretanová lepidla.

Co mají systémy společné

Udržitelná budova a výstavba je ta, která spotřebuje minimální množství energie a vody během svého života, využívá efektivně suroviny (materiály šetrné k životnímu prostředí, obnovitelné materiály: například právě dřevo), má zajištěnu dlouhou dobu životnosti (kvalitním konstrukčním zpracováním i adaptabilitou konstrukce pro různé druhy provozu), vytváří co nejmenší množství odpadu a znečištění během vlastní životnosti, dobře zapadá do přirozeného životního prostředí, uspokojuje potřeby uživatele a vytváří zdravé životní prostředí interiéru. Všechny výše uvedené typy konstrukcí, jež využívají dřevo, podle popsaných kritérií k udržitelným budovám tedy bezpochyby patří.

(uca)