ASB Články na téma

klimatizace

Vedro je něco, s čím lidé zápasí od pradávna, a to nejen kvůli vlastní potřebě se ochladit, ale také z důvodu dlouhodobého skladování potravin. Každá kultura má přitom vlastní důmyslné metody, jak udržovat objekty chladné – a tyto metody, bohužel, často závisí přímo na lokálních podmínkách.

Eliška Hřebenářová -

Celá staletí se indická architektura vyznačuje charakteristickými, okrasnými, složitými, prolamovanými vertikálními konstrukcemi. Přestože se může zdát, že tyto prvky mají zejména estetickou funkci – a je pravda, že napomáhají k osvětlení interiéru, hře světla a tvorbě prostoru –, není to úplná pravda.

Eliška Hřebenářová -

Společnost Daikin požádala poradenskou společnost Ekowatt o posouzení využití klimatizace pro vytápění. Jejich případová studie ukazuje možnosti vytápění rodinného domu splitovou klimatizací, tedy vlastně tepelným čerpadlem vzduch-vzduch. Porovnává jednak různé konstrukční možnosti rodinného domu se zřetelem na splnění požadavků programu Nová zelená úsporám a zároveň porovnává provozní náklady na vytápění tepelným čerpadlem a zemním plynem.

Společnost ENBRA uvedla na trh několik řad nových klimatizačních jednotek. Klimatizace Kryo Mono a Kryo Multi lze snadno ovládat pomocí chytrého mobilního telefonu. Zařízení Kristal plus vyhoví i těm nejvyšším nárokům na design a zdravé prostředí v interiéru. Klimatizace IL BELLO typu monoblok umožňuje chladit a vytápět nízkoenergetické domy či menší rekreační objekty, aniž by bylo nutné složitě budovat topenářské rozvody.

Moderní rodinný dům s výhledem na Plauer See využívá svažitého terénu a vytváří členitý interiér maximálně otevřený směrem k jezeru. Architektonický koncept nejenže je působivý, ale navíc zajišťuje objektu trvalou udržitelnost, díky navrženému systému vytápění i větrání. Rodinný dům v Meklenbursku je tak komfortní a efektivní zároveň.

Energetická certifikace klimatizačních a větracích systémů v budovách je v naší republice na svém začátku. V předcházejících letech byla pozornost zaměřena více na problematiku energetické náročnosti obálky budovy. Situace se nyní mění a do popředí zájmu se dostávají energetické úspory na systémech vytápění, ohřevu teplé vody, větrání a chlazení. S tím je také spojena potřeba tyto systémy vyhodnotit a navzájem je mezi sebou porovnávat.

V očích veřejnosti jsou hlavním nedostatkem klimatizace její provozní náklady, násobně převyšující náklady za vytápění. Ty lze ale výrazně snížit správným nastavením klimatizace a údržbou klimatizační jednotky. V tomto článku se však budeme věnovat hlavně jejímu nastavení.

Samsung Electronics uvádí na trh nové produkty z oblasti bytové klimatizace. Série K (Jungfrau), P (Maldives) a T (Boracay) spojuje luxusní design, pokroková technologie dvojitého čištění vzduchu a v neposlední řadě také úsporný provoz.

Klimatizační jednotka LG Maestro v sobě integruje užitečné funkce, jako jsou chlazení, vytápění a ventilace. Je mimořádně energeticky úsporná a snadno se obsluhuje.

Pokud se má vzduchotechnika a klimatizace rozvíjet i v dalším období, musí akceptovat současné i budoucí trendy v poptávce jak společnosti, tak i architektury, na které je z velké části závislá. V současné době je zjevný celospolečenský trend snižování potřeb energie, který se projevuje i v architektuře a který má vliv i na celkové řešení techniky prostředí budov.

Ve dnech 3. a 4. února 2010 se bude konat 19. konference Klimatizace a větrání 2010 s podtitulem Nejen kvalitně projektovat a vyrábět, ale také správně instalovat a provozovat.

V klimatizaci s přímým chlazením, tzv. DX (direct expansion) systémem, se vzduch ochlazuje s velkým teplotním rozdílem a ochlazuje se až pod teplotu rosného bodu, čímž nastává kondenzace vzdušné vlhkosti. Část chladicího výkonu se tedy odčerpá odvodem latentního tepla, čili na odvod tepelné zátěže není k dispozici celý chladicí výkon zařízení. Tento jev je však v případě komfortní klimatizace žádoucí, protože v prostorech, kde se trvale vyskytují nebo pracují lidé, je důležité odvádět nejen teplo, ale i zvýšenou vlhkost.