Konference Klimatizace a větrání 2010

Konference Klimatizace a větrání 2010

Partneři sekce:

Ve dnech 3. a 4. února 2010 se bude konat 19. konference Klimatizace a větrání 2010 s podtitulem Nejen kvalitně projektovat a vyrábět, ale také správně instalovat a provozovat.

Konferenci již tradičně pořádá Společnost pro techniku prostředí a je jedinečnou příležitostí k setkání početné obce odborníků oboru klimatizace a větrání z řad podnikatelů, projektantů, pracovníků škol, vědeckých pracovišť a institucí státní správy. Konference bude tentokrát obohacena o workshop připravovaný ve spolupráci s odbornou sekcí 11 s názvem Facility management.

V rámci workshopu proběhnou prezentace a diskuse nad zajímavými projekty, realizacemi a provozními zkušenostmi se systémy klimatizace a větrání. Přínosné budou zajisté i firemní prezentace významných subjektů působících v oblasti klimatizace a větrání v naší republice. Kromě odborného programu bude dán prostor i k neformálním setkáním během přestávek a společenského večera. Nosnými tématy konference budou uvádění do provozu a provozování klimatizačních zařízení (facility management) a energeticky úsporná vzduchotechnická zařízení a jejich vývoj, výroba, projektování a provozování.

Dále bude prostor věnován problematice vnitřního klimatu, tepelné pohody a hluku, zdrojů tepla a chladu pro klimatizační a větrací zařízení, systémů měření, monitorování a regulace klimatizačních a větracích zařízení.

Bližší informace a registrace na www.kv2010.cz