Klimatizace Daikin jako jediný a dostatečný zdroj tepla rodinného domu. Případová studie EkoWATT CZ, s. r. o.

Společnost Daikin požádala poradenskou společnost Ekowatt o posouzení využití klimatizace pro vytápění. Jejich případová studie ukazuje možnosti vytápění rodinného domu splitovou klimatizací, tedy vlastně tepelným čerpadlem vzduch-vzduch. Porovnává jednak různé konstrukční možnosti rodinného domu se zřetelem na splnění požadavků programu Nová zelená úsporám a zároveň porovnává provozní náklady na vytápění tepelným čerpadlem a zemním plynem.

Cílem studie bylo poukázat na skutečnost, že klimatizace mají potenciál být za určitých podmínek plnohodnotným zdrojem vytápění. Řada architektů je zcela intuitivně začala již v minulosti používat pro vytápění domů navržených v pasivním standardu. Je to ostatně logické, protože u domů, jejichž tepelná ztráta je 2 nebo 3 kW, je využití teplovzdušného vytápění přínosné.

Ve výpočtech je uvažována klimatizace model Daikin FDXM se SCOP = 4,6. Pro přípravu teplé vody je uvažováno tepelné čerpadlo vzduch-voda Daikin typ EKHH2E s COP = 3,1.

Nástěnná klimatizační jednotka Perfera | Zdroj: Daikin

Některé modely klimatizace Daikin jsou přímo optimalizované pro vytápění. Například nová jednotka Perfera, která je dostupná v nástěnném i parapetním provedení, se pyšní hodnotami SEER až 8,65 a SCOP až 5,1. To je nejlepší výkonnost v této třídě s celoroční účinností při chlazení i vytápění až A+++ a nižšími provozními náklady. Kromě posíleného topného výkonu disponují jednotky také funkcí rychlého ohřevu prostoru, podlahy či simulací pocitu sálavého tepla.

Ačkoliv se klimatizace jeví jako velmi užitečná zařízení, dosud nemají v kategorii TČ stejný status jako třeba TČ vzduch-voda. Jedná se zejména o zařazení do systémové dokumentace k programům podpor (například NZÚ), případně o celkové vnímání těchto zařízení a jejich použití při návrhu staveb. Přitom mohou v České republice díky svým vysokým sezónním faktorům emisně konkurovat zemnímu plynu.

Vyšší sezónní topný faktor TČ vzduch-vzduch pomáhá splnit legislativní požadavky pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB) a požadavky NZÚ z hlediska primární energie z obnovitelných zdrojů energie. Účinnost vytápění je dokonce vyšší, než u zmiňovaných TČ vzduch-voda, protože nepotřebujeme další energii na provoz oběhového čerpadla.

Nástěnná klimatizační jednotka Perfera | Zdroj: Daikin

V kombinaci s odběrem certifikované zelené elektřiny potom mohou splitové klimatizace směle konkurovat i využití biomasy a jsou tak jednoznačným přínosem při snižování emisní zátěže systémů vytápění. To znamená, že všechna TČ svým způsobem pomáhají splnit požadavky Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal), kde zacílení právě na dekarbonizaci oblasti vytápění a chlazení je – vzhledem k jeho významnému podílu na celkových emisích CO2 – jednou z klíčových priorit.

Závěry?

Celou studii si můžete pročíst na Blogu Daikin. Potvrzuje, že je možné dosáhnout i na dotační tituly NZÚ minimálně na úrovni B.0 a třídy B energetické náročnosti. Podmínkou je provedení stavebních konstrukcí alespoň na úrovni tzv. horší hodnoty součinitele prostupu tepla Upas,20 (W/m2.K) pro pasivní budovy a využití systému VZT se systémem ZZT.

Dosažení vyšší kategorie dotačního titulu NZÚ, podoblasti B.1, je možné za dvou předpokladů. Podmínkou je provedení stavebních konstrukcí alespoň na úrovni tzv. lepší hodnoty součinitele prostu prostupu tepla Upas,20 (W/ m2.K) pro pasivní budovy a využití systému VZT se systémem ZZT s minimální účinností na úrovni 87 % (například s rekuperační jednotkou Daikin Modular).

Dosažení nejvyšší kategorie dotačního titulu NZÚ, podoblasti B.2, je možné po zlepšení parametru měrné spotřeby tepla na vytápění EA s uvažováním přirážky na tepelné vazby s hodnotou 0, které implikuje posouzení detailů. Zároveň je možné přidat další systémy OZE, které zlepší parametry pro neobnovitelné energie.

Parapetní klimatizační jednotka Perfera | Zdroj: Daikin

Z hlediska emisí CO2 vychází varianty s použitím TČ lépe než ZP. Varianta s vytápěním pomocí TČ vzduch-vzduch a s TČ vzduch-voda pro přípravu TV vychází dokonce lépe než TČ vzduch-voda na vytápění a přípravu TV. Důvodem je vyšší topný faktor.

 

Kontakty:

Daikin Airconditioning Central Europe Czech Republic, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a

140 00 Praha 4-Michle

E-mail: office@daikin.cz

Telefon: +420 221 715 700

 

ZDROJ: PR článek společnosti Daikin Airconditioning Central Europe Czech Republic, spol. s r. o.