Řešení pro všechny druhy vyústek a všechny rychlosti proudění
Galerie(2)

Řešení pro všechny druhy vyústek a všechny rychlosti proudění

Partneři sekce:

Testování ventilačních a klimatizačních systémů - ve vzduchotechnickém kanále, na vyústkách a za pomoci multifunkčních měřicích přístrojů.

Správné a efektivní nastavení ventilačních a klimatizačních systémů vytváří vysoké nároky na měřicí techniku, díky rozdílným místům měření a různým rychlostem proudění. Ať se již jedná o přesné určení objemového průtoku, namátkové měření ve vzduchotechnickém kanále či o záznam turbulentního proudění na vyústkách: bez vhodných měřicích přístrojů je nemožné zajistit optimální ovzduší v bytových či nebytových prostorech.

Nejpřesnějších výsledků se dosáhne měřením přímo ve vzduchotechnickém kanále. Ale jelikož jsou tato potrubí v praxi většinou velmi špatně dostupná nebo vůbec, je často nutné se spokojit s měřením na vyústkách. Kromě toho, turbulence ve vzduchotechnickém kanále a na vyústkách může zpravidla zapříčinit zkreslení výsledků měření.

Jak je tedy zřejmé, provedení přesného měření rychlosti proudění není jednoduchou záležitostí. Z tohoto důvodu nabízí společnost Testo optimální řešení pro každou úlohu měření a měřicí rozsah: termické sondy, vrtulkové anemometry, přístroje pro měření diferenčního tlaku, měřicí trychtýře a multifunkční měřicí přístroje. Spolu s patentovanými usměrňovači proudění testo lze zcela přesně změřit i turbulentní průtoky.

Řešení prostřednictvím chytrých aplikací

Psaní e-mailů, kontrola počasí, plánování tras: s chytrým telefonem je spousta věcí jednodušší. Spolu s našimi zcela bezplatnými aplikacemi – pro měření rychlosti proudění pomocí testo 420 a pro chytré sondy testo – bude měření ještě pohodlnější a méně stresující.

• Měření nezávislé na místě: chytrý telefon slouží jako displej měřicího přístroje, ze kterého lze ovládat měření i na větší vzdálenost.
• Pohodlné zobrazení naměřených hodnot: výsledky měření jsou po ruce, kdykoliv je potřeba.
• Chytrá dokumentace: jednoduché vytvoření protokolů měření a následné odeslání e-mailem.

Foto: Testo

Patentovaná technologie usměrňovače proudění

Naměření správných hodnot objemového průtoku na vířivých anemostatech je často díky turbulenci nemožné. Aby bylo možné provést korektní měření i na turbulentních prouděních, vyvinula společnost Testo usměrňovače proudění pro měřicí přístroje testo 417 a 420.

Usměrňovače promění turbulentní proudění na téměř rovnoměrné, které lze poté zcela bez problémů změřit pomocí výše zmíněných přístrojů. Tento postup sníží nepřesnosti měření vzniklé turbulencí až o 50 %.

Pro konstantní dosažení přesných výsledků je nezbytná pravidelná kalibrace. Testo disponuje celosvětovou sítí kalibračních laboratoří.

Měření ve vzduchotechnických kanálech

Aby mohly ventilační a klimatizační systémy pracovat hladce a efektivně, musí se pravidelně kontrolovat rychlost proudění ve vzduchotechnickém potrubí. Pouze za předpokladu, že proudění odpovídá stanoveným požadavkům, je znehodnocený vzduch spolehlivě odveden – a vnitřní ovzduší místnosti uvedeno do požadovaného stavu.

Je-li vzduchotechnické potrubí snadno přístupné, pak je měření uvnitř kanálu tou nejlepší volbou, jelikož se tím zajistí nejpřesnější výsledky měření. Avšak musí se vzít v úvahu, že proudění uvnitř potrubí je nehomogenní a turbulentní.

Pro získání přesných výsledků měření i při měření turbulentního proudění je vhodné provést několik měření v různých místech uvnitř potrubí a určit střední hodnotu, která bude považována za konečný výsledek měření. Přístroje od společnosti Testo tento krok usnadní pomocí integrované funkce pro výpočet střední hodnoty. Typ měřicího přístroje, který bude vhodný pro vámi zvolené měření, předně závisí na rozsahu měřených rychlostí proudění.

Přesná měření na vyústkách

Kvalita ovzduší v místnosti závisí především na tom, je-li přiváděný a odváděný vzduch optimálně nastaven. Z tohoto důvodu se měření provádí přímo na vyústkách během seřízení. Nepřístupná vzduchotechnická potrubí jsou dalším důvodem pro měření na vyústkách. Nicméně na vířivých anemostatech a talířových ventilech nebo větracích mřížkách se vytváří turbulence, které zkreslují výsledky měření.

Aby bylo možné provádět korektní měření na těchto vyústkách, je nezbytné použít měřicí přístroj s měřicím nástavcem a usměrňovačem proudění. Patentované usměrňovače proudění od společnosti Testo zaručují nejvyšší stupeň přesnosti i při těch nejsilnějších turbulencích.

Multifunkční měření

Spolu s multifunkčními měřicími přístroji testo lze změřit ventilační a klimatizační systémy s nejvyšším stupněm flexibility, jelikož společnost Testo nabízí sondu pro každý úkol měření. K měřicímu přístroji testo 480 nebo testo 435 lze připojit další sondy, jako například: termoanemometry, vrtulkové anemometry nebo Pitotovy trubice.

S multifunkčními měřicími přístroji testo se kromě rychlosti proudění, objemového průtoku, teploty a vlhkosti měří také absolutní a diferenční tlak, intenzita osvětlení, radiační teplota, stupeň turbulence a koncentrace CO2 – vše pouze s jediným přístrojem.

Jan Lacina

Autor je vedoucím marketingu společnosti Testo.

Foto: Testo

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB Haustechnik 4/2017.