ASB Články na tému

hydroizolace

Hydroizolace je nedílnou systémovou součástí řešení sprchového koutu. Její funkcí je přímá ochrana samotného podkladu a zamezení průniku vlhkosti do něho. Sprchový kout patří v koupelně k místům nejvíce zatíženým vodou – exponované jsou jak stěny, tak podlaha v případě sprchového koutu s odtokovým žlabem, tedy bez vaničky.

Životnost konstrukcí, která je plánována obvykle na 50 až 100 let, je spojena s odpovídající údržbou konstrukce. Současně by tedy měla být vyžadována obdobná životnost i od všech dílčích použitých materiálů. To je v mnoha případech nereálné, nebo se při realizaci konstrukce počítalo právě s odpovídající údržbou a případně obnovou dílčích součástí konstrukce resp. objektu. To je částečně úkol pro obor sanací staveb.

Na řešení problémů s vodou se v novostavbách a při rekonstrukcích používají dva základní postupy: hydroizolace a sanace.

Životnost železobetonových konstrukcí je stále častěji diskutovanou otázkou, na kterou není snadná odpověď. Celková životnost je závislá na celé řadě okrajových podmínek, které zahrnují jak návrh konstrukce, postupy při výrobě tak způsob použití a samozřejmě i údržbu. Všechny tyto faktory mohou významným způsobem napomoci k bezproblémové funkčnosti konstrukce, nebo naopak k jejím problémům v průběhu používání, a případně i k významnému zkrácení celkové životnosti.

Dvousložková pružná cementová rychleschnoucí hydroizolační membrána Mapelastic Turbo spolehlivě slouží k vodotěsné ochraně koupelen, balkonů a teras. Její největší předností je možnost aplikace bez ohledu na roční období a povětrnostní podmínky. Je možné ji aplikovat dokonce i na původní podlahy. Vhodná je i na ne úplně suché povrchy, avšak za předpokladu, že jsou dokonale vyzrálé. Je možné ji aplikovat již při teplotě od +5 °C.

Každého, kdo staví nebo renovuje, čeká řada diskuzí s řemeslníky. Při nich mohou padnout některé odborné termíny, které nemusejí být každému jasné. Například kompozitní hydroizolace patří mezi odborné výrazy, pod nimiž si člověk zpočátku možná nedokáže nic představit. Přesto se každý, kdo si přeje mít sprchu v úrovni podlahy, s problematikou kompozitní hydroizolace velmi pravděpodobně setká. Ta se totiž v tomto oboru osvědčuje již více než 20 let.

Článek se zabývá zdůvodněním volby vodotěsné izolace a základním popisem rekonstrukce původní hydroizolace střech několika budov výrobního závodu Synthesia, a. s., v Pardubicích. V letech 2010 a 2011 byla provedena rekonstrukce hydroizolace střech objektu RY171, ve kterém je soustředěna výroba barviv a pigmentů a menšího stavebního objektu RY06. Rekonstrukce dalšího objektu probíhá.

Závratné tempo současné výstavby nedovoluje, aby stavba náležitě dozrála a vyschla. V interiérech se navíc stále více obklopujeme materiály, které jsou citlivé na vlhkost. Není se tedy co divit, že ta potom pronikne stěnami a podlahami až „na kost“. Zvláště v místnostech, které jsou vystaveny nadměrné vlhkosti, je nutné se pojistit hydroizolací. Pokud se provede správně, stěny i podlaha nebudou křivolaké a nosná konstrukce zůstane chráněna před jejími degradačními účinky.

Přestože jsou hydroizolační PVC-P fólie ve stavebnictví už poměrně známé, nedoporučuje se jejich svépomocná montáž; neodborná aplikace představuje riziko a dostatečně zkušený izolatér se znalostí na sebe navazujících stavebních postupů nesmí chybět u žádné hydroizolace spodní stavby zabezpečené fólií. Hydroizolační fólie pro spodní stavbu mají sice adekvátní mechanicko-fyzikální  vlastnosti, ale nejsou vhodné pro všechny typy konstrukcí spodní stavby.

Spodní stavba patří mezi nejvíce exponované konstrukční části budovy a svou kvalitou do značné míry ovlivňuje funkčnost celého objektu, což platí i pro střechu. Diagnostika závad a hlavně jejich odstraňování je však mnohem obtížnější a zásady navrhování jsou velmi rozdílné.

Životnost konstrukcí, které jsou v trvalém styku s vodou, ovlivňuje nejen chemické složení a hydrostatický tlak vody na ni působící, ale často i zemní vlhkost a podzemní voda a její složení. Pro zajištění maximální ochrany takové konstrukce je mimořádně důležité ji spolehlivým způsobem ochránit.

V záplavě technických informací o plochých a šikmých střechách, včetně široké škály nových či inovovaných materiálů, jež se věnují těmto konstrukcím, jsou hydroizolace spodní stavby spíše výjimkou. Jednou z možností, jak zhotovit hydroizolaci spodní stavby, jsou stěrkové hydroizolace na bázi asfaltů.

Izolace proti zemní vlhkosti správně provedená na počátku stavby je základem budoucího bezproblémového provozu budovy. Jakákoli následná opatření jsou několikanásobně dražší a nemusí již stoprocentně splňovat svůj účel.

Hydroizolace bazénových těles má svá specifika. V žádném případě se nevyplatí je ignorovat. Článek upozorňuje na některé chyby při realizaci utěsnění a finálního povrchu bazénů.