Hydroizolace – pojistka pro koupelnu
Galerie(3)

Hydroizolace – pojistka pro koupelnu

Partneři sekce:

Závratné tempo současné výstavby nedovoluje, aby stavba náležitě dozrála a vyschla. V interiérech se navíc stále více obklopujeme materiály, které jsou citlivé na vlhkost. Není se tedy co divit, že ta potom pronikne stěnami a podlahami až „na kost“. Zvláště v místnostech, které jsou vystaveny nadměrné vlhkosti, je nutné se pojistit hydroizolací. Pokud se provede správně, stěny i podlaha nebudou křivolaké a nosná konstrukce zůstane chráněna před jejími degradačními účinky.

Moderní hydroizolační materiály účinně zabraňují vlhkosti, aby se nedostala do nosných a doplňkových konstrukcí a nezpůsobovala jejich poruchy. Zabrání rovněž vytopení sousedů. Hydroizolace je proto ideálním řešením nejen pro koupelny, ale i pro všechny interiérové prostory, které přicházejí do styku s vlhkostí (kuchyně, prádelna, šatny atd.).

Izolace proti vlhkosti podporuje dlouhou životnost obkladů a dlažeb, protože jsou spolu s lepidly či cementovými spárami do určité míry nasákavé, tudíž skrz ně může pronikat voda a vlhkost. To v konečném důsledku může způsobit postupné odlupování obkladu a dlažby od podkladu. Skutečnost, že se hydroizolace v podmínkách masové výstavby často opomínají, dokazují i zvýšené náklady na rekonstrukci koupelen. Zjistíme-li poruchu hydroizolace na jednom místě, je žádoucí provést její celkovou opravu. Komplexní přístup k rekonstrukci nebo stavbě koupelny je důležitý nejen z hlediska designu, ale i z hlediska funkčnosti, to znamená její ochrany před vlhkostí (čímž se samozřejmě zvyšuje i životnost koupelny).

Různé koupelny – jedno řešení

Vkus a možnosti majitelů koupelen jsou různé. Jedni se mohou těšit z velkorysého prostoru, jiní se musejí spokojit s okleštěnými možnostmi panelákové koupelny. Půdorys a použité materiály však neomezují uživatele při realizaci hydroizolace. Systém izolace interiéru proti vlhkosti je možné aplikovat v každém prostředí – ať již jde o panelový dům nebo cihly, pórobeton, dřevěné konstrukce atd. Základem je vyzrálý a pevný podklad. K dosažení dokonalé přídržnosti hydroizolace je bezpodmínečně třeba ho vysušit, vyčistit a odmastit. Je-li podklad nerovný, opravíme ho vyrovnávací maltou, která slouží i ke spádování povrchu. K vyrovnávání podkladu ve vlhkých prostorech nejsou vhodné sádrové potěry. Sádra je mimořádně citlivá na vlhkost, přijímá ji i ze vzduchu. Působením vlhkosti postupně nabobtnává, degraduje a následně způsobuje odpadávání finálních vrstev. Na druhé straně speciálně upravený sádrokarton natřený penetračním nátěrem, který odolává vlhkosti, nachází uplatnění i v koupelnách.

Na připravený nasákavý podklad nanášíme disperzní penetraci, která ho zpevní a eliminuje (slepí) částice prachu. Díky penetraci izolační vrstva přilne k podkladu rovnoměrně. Izolaci můžeme přímo nanášet na nenasákavý podklad, penetrace v tomto případě není nutná.

Žádné fólie ani asfaltové pásy

Moderní hydroizolační systémy využívají výhody tekutých izolačních nátěrů, které po zaschnutí vytvoří kompaktní izolační vrstvu. Při výběru materiálů je zapotřebí dbát na to, aby tato jednosložková disperzní stěrka byla nejen vodotěsná, ale i trvale pružná, nehořlavá a vykazovala rychlý průběh schnutí. Stěrka se snadno roztírá, lze ji nanášet válečkem, hladítkem nebo štětcem. Aplikujte první vrstvu na stěny a podlahu koupelny. Důslednost je vyžadována především u spojů stěn a podlah, rohů i v blízkosti odtoků a výpustí a pochopitelně u dilatací. Právě realizaci těchto detailů je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Přechody mezi jednotlivými prvky (podlaha – stěna; stěna – dilatační spáry, podlahové vpusti) se musejí zabezpečit speciálními gumovými a textilními páskami. Páska se zapracuje do první vrstvy tekuté fólie. Následně se válečkem nanesou další dvě vrstvy hydroizolační stěrky. Jednotlivé vrstvy se musejí nanášet kolmo na sebe, respektive svisle, kolmo, svisle. Aby izolace plnila svou funkci, měla by se nanést ve vrstvě minimálně jeden milimetr. Tím se zabezpečí ochrana interiéru proti vlhkosti i stékající vodě.

Lepení obkladu a dlažby

Přibližně po dvaceti čtyřech hodinách můžeme na hydroizolaci osadit požadovaná sanitární zařízení – vanu, vaničku pod sprchový kout a podobně. Následně lze lepit obklady a dlažby. Vytvořením hydroizolační vrstvy získáme nenasákavý a pružný podklad, který vyžaduje použití kvalitních lepidel. Doporučuje se, aby se použila lepidla od téhož výrobce, který dodal hydroizolaci. Tím se zaručí kompatibilnost systému. Lepicí tmely musejí odpovídat alespoň třídě C2TE, kterou určila evropská norma EN12004. Bližší specifikace lepidla závisí na druhu a formátu obkladu. Přírodní kámen vyžaduje rychleschnoucí lepidlo, na světlé kameny a skleněnou mozaiku patří jedině bílé lepidlo. Pokud se na stěnách a podlahách použil stejný materiál, stačí použít pouze jeden druh lepidla. Rychleschnoucí lepidlo vyschne po dvou hodinách, běžné lepidlo do dvaceti čtyř hodin. Po jeho vyschnutí lze již spárovat.

Spárování
Povrch podlah a stěn se vlhkostí namáhá, proto je důležité zvolit spárovací hmoty s nízkou nasákavostí. Kromě tradičních cementových se čím dál tím častěji uplatňují moderní epoxidové spárovací hmoty. Jsou absolutně nenasákavé a vyznačují se barevnou stálostí. Mimořádně dobře odolávají i chemickým látkám, proto je možné je snadno čistit i chemickými přípravky. Zvláště praktické je použití epoxidů v okolí umyvadel a na extrémně namáhaných místech. Na obklady a dlažby v koupelně jsou vhodné i cementové spárovací hmoty, musíme však vybírat hmoty s nejnižší nasákavostí. Někteří výrobci nabízejí spárovací hmoty s protiplísňovou úpravou. Obsahují speciální molekuly organického původu, které jsou rovnoměrně rozložené v mikrostruktuře spárovací hmoty. Zabraňují tak tvorbě mikroorganizmů, které způsobují vznik plísní.

Silikonové tmely
V případě pohyblivých spár, případně v místě, kde se setkávají dva různé materiály (sprchová vanička, rohy atd.), se uplatní pružné silikonové tmely. Při izolování obkladu s obsahem vápence a přírodního kamene silikonem je zapotřebí dbát na to, aby se použil tmel s neutrální reakcí. Při realizaci obtížných detailů kolem vany nebo vaničky se doporučuje speciální penetrace na silikon. U silikonových tmelů i spárovacích hmot je nezbytným předpokladem správné realizace suchý a čistý bezprašný podklad. Před aplikací je zapotřebí všechny spáry dokonale vysát průmyslovým vysavačem. Pokud by uvnitř zůstala vlhkost a špína, silikon by začal plesnivět.

Silikony i spárovací hmoty jsou k dispozici v různých barevných variantách, aby co nejlépe podpořily celkový design koupelny. Dostupné jsou nejen tradiční barevné odstíny, ale i hmoty s metalickými efekty určené ke spárování skleněné mozaiky či obkladů s kovovým vzhledem.

Jiří Zádorožný
Foto: Domaz, Mapei