Hydroizolace a sanace

Detailní záběr IZONIL omítky s kapkou vody

Na řešení problémů s vodou se v novostavbách a při rekonstrukcích používají dva základní postupy: hydroizolace a sanace.

Hydroizolace má za úkol zastavit průnik vody do stěny (z pozitivní strany), nebo zastavit průnik podzemní vody do domu (z negativní strany). Na trhu je dostupných množství výrobků určených na hydroizolaci. Absolutní většina z nich funguje na chemické bázi a nejpoužívanější jsou membrány elastické konzistence.

Taková hydroizolace nedokáže zajistit dlouhodobé řešení, protože jí chybí jedna podstatná schopnost – paropropustnost. Hydroizolační membrána uzavírá vodu ve stěně, což způsobuje následné odpojování membrány od stěny a mnoho dalších problémů, jako tvorbu plísní, korozi betonových výztuží a rozpadávání se podkladu.

Použití IZONIL omítky na renovaci sklepu
Použití IZONIL omítky na renovaci sklepu |

Sanace využívá právě princip paropropustnosti sanačních omítek, který umožňuje vlhkosti vniknout do omítky z negativní strany. Molekuly solí se ukládají do pórovité struktury omítky a vlhkost se vypařuje přes strukturu omítky ven ze stěny. Sanační omítky mají své limity, protože jsou použitelné pouze na mírně vlhké stěny. V případě extrémní vlhkosti, resp. přítomnosti tlakové vody sanační omítkový systém funguje pouze krátkodobě, resp. nefunguje vůbec.

Použití IZONIL omítky na renovaci soklové části zdi
Použití IZONIL omítky na renovaci soklové části zdi |

Omítka IZONIL – spojení hydroizolace a sanace

Tato celosvětově unikátní omítka je vyráběna na základě slovenské technologie a funguje na fyzikálních principech. Má v sobě zabudované dva systémy: 100% voděodolný systém, který zajišťuje hydroizolační funkci omítky a 100% vysoušecí systém, který umožňuje vysoušecí (sanační) funkci omítky.

IZONIL omítka je vysoce paropropustná (koeficient propustnosti vodní páry (μ) <8, EN 998-1) a zároveň odolává vodnímu tlaku 1 bar (penetrace < 1 mm, EN 12390-8). IZONIL se úspěšně používá v Evropě od roku 2000 (Slovensko, Maďarsko, Velká Británie, atd.) a v Asii od roku 2012 (Vietnam, Indie, Indonésie, atd).

Použití IZONIL omítky na renovaci vnější zdi historické budovy kostela
Použití IZONIL omítky na renovaci vnější zdi historické budovy kostela |

IZONIL omítka je certifikovaná podle evropské normy EN 998-1, ale nespadá pod systém certifikace WTA. Důvodem je, že WTA definuje sanační omítkový systém jako posloupnost použití tří až čtyř vrstev různých materiálů a zároveň vůbec nedefinuje úlohu hydroizolace v takovém sanačním systému.

IZONIL omítka je vysoušecí (sanační) systém postavený na jednom kroku, kdy se aplikuje jeden výrobek a zároveň představuje funkční hydroizolaci vůči tlakové vodě.

Použití IZONIL omítky na renovaci koupelny
Použití IZONIL omítky na renovaci koupelny |

Široké využití omítky IZONIL

Z hlediska přípravy povrchu, nanášení a ukončení povrchu se IZONIL omítka neliší od běžných cementově-pískových omítek. Detailní postup je uveden v technickém listu.

IZONIL omítka se používa na novostavbách, při rekonstrukcích a při renovacích. Je aplikovatelná z negativní a z pozitivní strany na vnitřně, vnější, nadzemní a pozemní cihlové zdi, zdi z pórobetonu a na betonové povrchy (podlahy, stěny).

Omítku IZONIL pro Česko a Slovensko distribuuje:
RBL Trade s.r.o.
Štefániková 81, 085 01 Bardejov
Telefón: +421 948 522 134
Email: office@rbl-trade.com
Web: www.izonil.cz

 

ZDROJ: PR článek společnosti Henfil, s.r.o.