ASB Články na tému

Evropská komise

Přinášíme komentář Šárky Tomanové, ředitelky profesního svazu Šance pro budovy, k obecnému přístupu členských států Evropské unie ke směrnici o energetické náročnosti budov. Odborníci jej hodnotí jako realistický a dobře promyšlený. Podle nich jde o správnou reakci na současnou energetickou situaci a povede k vyšší nezávislosti vlastníků budov i státu na strategických energetických surovinách.

Plán Evropské komise na snižování energetické náročnosti budov, které by do roku 2050 nesměly být vytápěny fosilními palivy, je podle Senátu v Česku časově nerealizovatelný. Senát také odmítl navrhovaný zákaz podpory obnovy kotlů na fosilní paliva do roku 2027. Definitivní podoba chystané unijní směrnice bude předmětem vyjednávání zřejmě i za českého předsednictví EU.

Bezemisnost, ke které svými kroky a rozhodnutími míří Evropská unie, je technicky možná. Otázkou však je, kolik peněz tato přeměna bude stát. Shodla se na tom většina zástupců developerských společností. Přísnější ekologická pravidla mají platit mimo i pro výstavbu nových budov, které navíc nebudou moci od roku 2030 produkovat žádné emise.