Evropský parlament EU

Dostupnějšímu bydlení už nic nebrání. Evropská komise souhlasila s pravidly

Evropská komise schválila podporu dostupného bydlení v České republice z veřejných peněz. Stát tak bude moci financovat vznik nájemních bytů s nižším než tržním nájemným například pro mladé lidi nebo prospěšné profese. V letošním roce by se na podporu výstavby nájemních bytů měly vyčlenit dvě miliardy korun. Program by se měl spustit letos na podzim.

Na začátku března sněmovna schválila novelu, která umožňovala financovat dostupné bydlení ze Státního fondu podpory investic (SFPI), skutečnému stvrzení ale bránil chybějící souhlas Evropské komise, že je financování v souladu s pravidly veřejné podpory. Rozhodnutí ČR dovoluje poskytnout podporu sektoru dostupného nájemního bydlení do roku 2030 ve výši až 12 miliard. První tři roky bude zajištěné financování z Národního plánu obnovy.

Podporu bude možné využít na novostavby, stavební úpravy nebo přístavby. Část z peněz lze použít okamžitě na maximálně 40 procent celkových nákladů při splnění konkrétních požadavků. Následný dotovaný úvěr ve výši základní sazby EU pro ČR snížený až o tři procentní body může pokrýt 90 procent nákladů na projekt. Splatnost je do 30 let a předčasné splacení je bez poplatků. Žádat o ni může například územní samosprávný celek, státní příspěvková organizace nebo církev.

Pro veřejný i soukromý sektor

„Chceme, aby tu byla důstojná alternativa pro lidi, kteří z různých důvodů nedosáhnou na vlastní bydlení, nebo si ho nepřejí. Budeme rádi, když se o podporu budou co nejvíce hlásit obce. Zároveň jsme se snažili vše nastavit tak, aby bylo dostupné bydlení zajímavé i pro soukromý sektor,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Nájemníci v dostupném bydlení by měli mít smlouvu zpravidla až na dva roky s možností prodloužení na dobu určitou. Dostupné nájemné by zprvu nemělo převýšit 90 procent místně obvyklého nájemného.

V dostupném bydlení poskytovaným například státem, kraji a obcemi by pak nemělo v prvním roce přesáhnout částku vypočtenou z nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením a provozem dostupného nájemního bytu. Zároveň by muselo být nižší než srovnatelné obvyklé místní nájemné. V dalších letech by se dostupné nájemné mohlo zvyšovat o inflaci, ale nejvýše o čtyři procenta ročně.

Zaměřeno na mladé i prospěšné

Dotované dostupné bydlení má sloužit čtyřem cílovým skupinám. Do příjmové spadají všechny domácnosti kromě 20 procent nejbohatších. Zájemci v cílové skupině nesmějí být vlastníky žádných nemovitostí určených k bydlení. Další skupinou jsou mladí lidé do 35 let, kteří zároveň nejsou mezi deseti procenty nejbohatších. Třetí skupinou jsou veřejně prospěšné profese, jako jsou zdravotníci, policisté, sociální pracovníci a další. Ti mohou vlastnit nemovitost k bydlení, ale ne ve stejném kraji, v jakém o výhodné bydlení žádají. Poslední skupinou jsou oběti domácího násilí.

Ceny domů a bytů v České republice začaly opět růst, přestože v průměru celé Evropské unie spíše klesají. V loňském čtvrtém čtvrtletí ceny bydlení v ČR mezičtvrtletně vzrostly druhé čtvrtletí po sobě o 0,3 procenta, v EU ale koncem roku 2023 o 0,3 procenta klesly. Pokles cen zaznamenalo v posledním loňském čtvrtletí například Německo, naopak výrazně vzrostly ceny v Polsku. Vyplývá to z aktuálních dat Eurostatu, podle kterých ke konci loňského roku sice cena českých bytů a domů meziročně klesla o procento, od roku 2010 ale zdražily o 123 procent.

V loňském čtvrtém čtvrtletí tak po čtyřech čtvrtletích, kdy ceny v Česku klesaly, vzrostly ceny bytů mezičtvrtletně o 6,9 procenta na průměrných 95.000 korun za metr čtvereční. Nejvíce ceny bytů narostly v Královéhradeckém a Plzeňském kraji. V pěti krajích se ale také propadly, nejvýrazněji v kraji Libereckém, vyplývá z dat Real Indexu poradenské a technologické společnosti Deloitte, které má ČTK k dispozici.