Nový evropský Bauhaus: Praha pořádá diskuzi o novém projektu Evropské komise

CAMP 05 BoysPlayNice

Praha ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) pořádá ve středu 9. června diskuzi o vlajkovém projektu Evropské komise nazvaném Nový evropský Bauhaus.

Cílem  je vytvořit prostor pro setkávání, v němž budou navrženy nové způsoby bydlení ctící závazky European Green Deal (Zelené dohody pro Evropu), tedy uhlíkové neutrality do roku 2050. Debata se uskuteční v Centru městského plánování a architektury (CAMP) od 19.00. Rezervace míst v CAMPu je ZDE. Návštěvníci musí dodržovat platní vládní opatření. Akce probíhá také online, stream můžete sledovat ZDE, dotazy můžete klást pomocí aplikace slido.com pod heslem #campujonline.

Projekt, jehož název se odkazuje na jednu z nejvýznamnějších škol umění, designu a architektury 20. století, si klade nemalé cíle. Je jím udržitelná Evropa současně podporující inkluzivitu a estetiku. Projekt je založený na principu spolupráce mezi lidmi z různých oborů, ať už jde o inženýry, vědce, umělce, designéry, podnikatele či architekty v rámci ČR i na evropské a globální úrovni.

Projekt podnítí udržitelnost

„Nový Bauhaus může být akcelerátorem iniciativ, které se již v našem městě dějí, a jejich propojením s evropskou zelenou dohodou. Věřím, že zlepšení kvality života lze dosáhnout postupnými strategickými kroky a zapojením občanů, podniků, umělců a výzkumných pracovníků do nových forem spolupráce a implementovat tak Nový evropský Bauhaus na místní úrovni,“ uvedl primátor Prahy Zdeněk Hřib.

Nový evropský Bauhaus tedy přivádí Zelenou dohodu pro Evropu do oboru bydlení a vyzývá ke kolektivnímu úsilí, které povede k návrhu a realizaci udržitelné a inkluzivní budoucnosti, v níž se budeme cítit dobře a která také bude mít krásný vzhled.

Od partnerů ASB

Praha chce snížit svůj klimatický dopad

„Ve škole připravujeme v mezinárodním prostředí mladé lidi v oboru architektura a urbanismus, který v sobě tři hlavní témata programu Nového evropského Bauhausu nese ve svém DNA.  Bez dobře fungující a široké spolupráce nevznikají hodnotné projekty. Pojem „hodnotný“ vždy znamenalo skloubení umělecké, technické i technologické stránky projektu a tam udržitelnost samozřejmě patří,“ řekla Regina Loukotová z České komory architektů.

„K tomu, aby Praha výrazně snížila svůj klimatický dopad a zároveň se stala dostupnějším a krásnějším městem, bude nutná blízká spolupráce odborníků z mnoha různých disciplín a sektorů, vzájemná komunikace občanů i politiků a inspirace od jiných českých a evropských měst. Jsem rád, že Nový evropský Bauhaus nám poskytuje další příležitost a prostor, aby taková propojení mohla vznikat,“ dodal Petr Škvařil z ImpactHubu.

 

Na diskuzi promluví:

Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy
Petr Škvařil, ImpactHub
Soňa Jonášová, Institut Cirkulární Ekonomiky
Regina Loukotová, Česká komora architektů
Jan Lukačevič – NATO 2030 Young Leaders
Pavla Pelčíková, IPR

Moderátor: Jiří Jaroš – IPR

Nový evropský Bauhaus

Evropská komise připravuje návrh iniciativy Nový evropský Bauhaus. Jde o environmentální, hospodářský a kulturní projekt, který se v rámci dosahování cílů Zelené dohody pro Evropu zaměřuje na propojení designu, udržitelnosti, přístupnosti, dostupnosti a investic.

Hlavními hodnotami nového evropského Bauhausu jsou tedy udržitelnost, estetika a inkluzivnost. Cílem první fáze je vytvoření koncepce skrze nápady, zjišťování společných potřeb a problémů, propojení zainteresovaných stran.

Na jaře pak Komise zahájí první ročník soutěže o cenu nového evropského Bauhausu. Na podzim tohoto roku budou zveřejněny výzvy k předkládání návrhů s cílem představit myšlenky nového evropského Bauhausu alespoň na pěti místech v členských státech EU. K tomu budou využity finanční prostředky EU na vnitrostátní a regionální úrovni.

Nový evropský Bauhaus je kreativní iniciativa, která boří hranice mezi vědou a technologií, uměním, kulturou a sociálním začleňováním, a umožňuje tak designu nalézat řešení každodenních problémů. Na internetových stránkách projektu se mohou umělci, designéři, inženýři, vědci, podnikatelé, architekti, studenti i zainteresovaná veřejnost zapojit do formování představy řešení pro nový evropský Bauhaus.

Organizace, které se chtějí v rámci tohoto procesu více angažovat, se mohou stát partnery nového evropského Bauhausu. Komise udělí ceny za již existující příklady, které mohou být inspirací k diskusi o místech, kde žijeme, a o jejich přeměně.

V další fázi iniciativy – fázi realizace – bude vytvořeno pět pilotních projektů s cílem najít společný návrh nových řešení, která budou nejenom udržitelná a inkluzivní, ale zároveň i estetická. Cílem třetí fáze – „šíření výsledků“ – bude skrze vytváření sítí a sdílení poznatků šíření myšlenky a koncepce nového evropského Bauhausu po celé Evropě i za jejími hranicemi.

red