ASB Články na tému

CIDEM Hranice

Cementotřísková deska CETRIS® patří mezi moderní deskové materiály na bázi dřeva. Oproti jiným deskovým materiálům vyniká deska CETRIS® svojí univerzálností a nepřeberným množstvím možností použití.

Opláštění ocelové konstrukce výtahové šachty se provádí za účelem dodržení bezpečnostních podmínek provozu výtahu a kvůli zamezení případnému vhazování různých předmětů a věcí do prostorů šachty. Pro opláštění výtahové šachty jsou vhodné cementotřískové desky CETRIS®, které splňují požadavky bezpečnosti provozu i požární bezpečnost staveb.

Novinkou v sortimentu cementotřískových desek je podlahová deska CETRIS® PDP. Jedná se o podlahovou desku s polodrážkou, která je určena pro vytvoření pochůzí vrstvy na celoplošně uložené izolaci. Je to vlastně podlahový dílec vytvořený z cementotřískové desky CETRIS® tloušťky 22 mm ofrézované po obvodě na polodrážku s šířkou 45 mm.

V areálu barokní památky Valdštejnská lodžie v Jičíně se právě dokončují stavební úpravy Čestného dvora, původně hospodářského objektu. Rozsáhlou dvouletou rekonstrukcí vznikne víceúčelový sál s kompletním vybavením, audiovizuální technikou, zásuvným hledištěm, šatnou, foyer, sociálním zázemím i skladem.

Samotné zábradlí lodžií a balkonů je vlastně konstrukce, která chrání osoby před pádem do hloubky, a tedy chrání zdraví a život. Výplně z deskových materiálů uchycené mechanicky je vždy nutné ověřit na odolnost proti nárazu podle přílohy B normy ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí, aby se ověřila jejich únosnost a stabilita.