Výplně zábradlí z desek CETRIS® s vyšší intenzitou nárazu

Samotné zábradlí lodžií a balkonů je vlastně konstrukce, která chrání osoby před pádem do hloubky, a tedy chrání zdraví a život. Výplně z deskových materiálů uchycené mechanicky je vždy nutné ověřit na odolnost proti nárazu podle přílohy B normy ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí, aby se ověřila jejich únosnost a stabilita.

Podstatou zkoušky je vystavení konstrukce zábradlí účinku nárazu zkušebního tělesa (vak o hmotnosti 50 kg) dopadajícího s požadovanou energií kolmo na povrch výplně. Po aplikaci požadované energie na zábradlí nesmí dojít k žádnému závažnému poškození konstrukce specifikovanému v ČSN 74 3305.

Zdroj: CIDEM Hranice

Vzhledem k poptávkám ze strany zákazníků na skladbu výplně zábradlí pro veřejné a administrativní budovy (např. muzea, sportovní haly, tribuny…) byly v akreditované zkušebně Ikates Teplice, s. r. o. provedeny zkoušky desek i pro vyšší intenzitu energie nárazu. V tomto případě vyhověly následující skladby :

− deska CETRIS® BASIC tl. 14 mm kotvená k rámu s odstupem svislých výztuh max. 400 mm
− deska CETRIS® BASIC tl. 18 mm kotvená k rámu s odstupem svislých výztuh max. 625 mm

Při realizaci výplní zábradlí z desek CETRIS® je nutno dodržet shodné zásady jako při
fasádních aplikacích – zejména je nutno kotvení desek provádět do předvrtaných otvorů šrouby s podložkou a těsnicí gumou nebo nýty.

Zdroj: CIDEM Hranice

Více informací naleznete na https://www.cetris.cz/systemy/balkonove-aplikace/

Komerční informace; zdroj: CIDEM Hranice, a.s.