Požární odolnost stěny opláštěné deskami CETRIS činí až 4 hodiny

Výrobce cementotřískových desek CETRIS®, společnost CIDEM Hranice a.s., pokračuje na rozšíření rozsahu stěnových konstrukcí s požární odolností.

Samotná cementotřísková deska CETRIS® BASIC je nehořlavá, zařazená do třídy reakce na oheň A2-s1,d0 a odolává působení vlhkosti i povětrnostním vlivům. I kvůli těmto výhodám je používána pro opláštění stěn do prostor s proměnlivou vlhkostí prostředí, popřípadě s vysokým mechanickým zatížením.

V září 2023 proběhla ve zkušebně FIRES Batizovce spol. s r.o. zkouška požární odolnosti dělící nenosné stěnové konstrukce.

Zdroj: CIDEM Hranice

Vzorek stěny se symetrickým opláštěním třemi vrstvami cementotřískových desek CETRIS® tl. 12 mm s vloženou minerální vlnou tl. 100 mm vyhověla s rezervou na požární odolnost EI / EW 240. Na základě této zkoušky dojde k rozšíření výčtu skladeb stěn s výškou nad 4 metry.

Samotné cementotřískové desky CETRIS® BASIC se kladou se spárou, která je v případě protipožárních konstrukcí  vyplněna požárním trvale pružným tmelem. Desky CETRIS® BASIC se k nosné konstrukci kotví nejčastěji vruty.

Zdroj: CIDEM Hranice

Více informací o protipožárních aplikacích najdete na https://www.cetris.cz/systemy/pozarni-systemy/

Komerční informace; zdroj: CIDEM Hranice, a.s.