Vakuová izolace pro balkony a terasy
Galerie(4)

Vakuová izolace pro balkony a terasy

Partneři sekce:

Společnost Kingspan Group se specializuje na výrobu tepelných izolací na bázi PIR, fenolických pěn a vakuových izolací. Tyto izolační desky se vyznačují vysokou tepelně-izolační schopností. Vakuový systém pro balkony a terasy dosahuje velmi nízkých hodnot tepelné vodivosti.

Kingspan Optim-R je panel s vakuovou izolací (vacuum insulation panel neboli VIP), který poskytuje třikrát lepší izolační vlastnosti ve srovnání s fenolickou pěnou či PIR a až šestkrát lepší vlastnosti než minerální vlna či EPS. Vynikající hodnoty deklarovaného součinitele tepelné vodivosti (λ = 0,007 W/(m . K)) dosahuje OPTIM-R i po 25letém životním cyklu v aplikaci (ověřeno zkouškou vlivu zrychleného laboratorního stárnutí). Ihned po vyrobení činí hodnota deklarovaného součinitele tepelné vodivosti cca λ = 0,035 W/(m . K). Kingspan Optim-R se skládá z mikroporézního jádra, z něhož je odčerpán vzduch. Jádro je chráněno hermeticky uzavřeným obalem. Díky tomu dosahují vakuové izolace Optim-R zmíněných bezkonkurenčních hodnot tepelné vodivosti.

Minimální tloušťka

Optim-R se tak uplatní zejména v místech, kde je nedostatek prostoru pro použití jiné izolace s násobně větší tloušťkou. Vakuové panely jsou vhodné především pro podlahové systémy, střechy, balkony a terasy, pro izolaci střešních oken a vnějších stěn. Základní izolační panely Optim-R doplňují panely Optim-R flex a Optim R-fix, k výplni mezer mezi panely a konstrukcí a k upevnění vakuových panelů ke konstrukci. V současné době se do středobodu zájmu stále více dostává součinitel prostupu tepla U.

Balkony a terasy jsou citlivým místem stavební konstrukce z tepelně-technického hlediska. Nejen kvůli zvýšeným požadavkům na provedení hydroizolace, ale zejména kvůli složitým konstrukčním detailům jsou často zdrojem tepelných mostů a s nimi spojených rizik. Na trhu je mnoho různých druhů izolací, které tento problém dokážou řešit, ale jen jedna jej dokáže vyřešit při minimálním nárůstu tloušťky konstrukce. Obzvláště zjevné je to u rekonstrukcí, kde použití standardní izolace vyžaduje oboustrannou aplikaci, což konstrukci neúměrně zatěžuje a prodražuje, zároveň hrozí rizikem kondenzace par. Optim-R nabízí výjimečnou tepelnou izolaci při nepatrném navýšení tloušťky konstrukce, navíc aplikované pouze v úrovni podlahy. Nedochází tak k výškovému rozdílu v úrovni podlahy terasy (či balkonu) a interiéru.

Izolační systém
Díky tomu, že Kingspan Optim-R pro balkony a terasy byl navržen jako ucelený systém, umožňuje řešit i kritická místa, jako například odvodňovací žlaby. Protože vakuová izolace musí zůstat neporušena, vyvinula společnost Kingspan speciální výplňové panely, které je možné upravovat na libovolný rozměr tak, aby došlo k odizolování obtížně dostupných nebo úzkých míst. Společnost navíc nabízí službu, v rámci které je konkrétnímu zákazníkovi navržen individuální způsob uložení vakuových a doplňkových desek.

Vlastnosti výrobků
Tloušťka výrobku: 20 – 50 mm*
Délka výrobku: 300 – 1200 mm*
Šířka výrobku: 300 – 600 mm*
Objemová hmotnost: 180 – 210 kg/m3 podle tloušťky výrobku
Pevnost v tlaku: > 150 kPa při 10% deformaci
Provozní teplota: – 40 °C až + 80 °C

Tepelné vlastnosti
Součinitel tepelné vodivosti: λ 0,007 W/m·K (klasický konstrukční parametr**)
Tepelný odpor (hodnota R):
2,86 W/m2·K (tloušťka 20 mm)
3,57 W/m2·K (tloušťka 25 mm)
4,26 W/m2·K (tloušťka 30 mm)
5,71 W/m2·K (tloušťka 40 mm)
7,14 W/m2·K (tloušťka 50 mm)

Schopnost recyklace
Více než 90% produktu (váhově) je možné recyklovat.

* Další rozměry desek k dispozici na objednávku v závislosti na dodávaném množství. Pro detailnější informace, kontaktujte společnost Kingspan Izolace
** Klasický konstrukční parametr umožňující hranový jev

TEXT: RED
FOTO: KINGSPAN