Partneři sekce:

Oprava poškozeného zateplení (Pracovní postup)

Opravu mechanického lokálního poškození vnějšího tepelněizolačního kontaktního systému (ETICS) je třeba provést co nejdříve po poškození, aby nevzniklo druhotné poškození vlhkostí, která může pronikat narušenou povrchovou úpravou do tepelněizolačního systému.

Krok 5: Vyřezání a lepení tepelné izolace

Do připraveného otvoru se vlepí tepelná izolace stejného typu a tloušťky použité v ETICS, upravená do požadovaného tvaru tak, aby přesně lícovala s otvorem.

05 Vyřezání a lepení tepelné izolace
05 Vyřezání a lepení tepelné izolace |

Krok 6: Vyplnění spár

Případné spáry se vyplní výřezy z tepelné izolace. Spáry v tepelné izolaci do šířky 4 mm se vyplní PUR pěnou.

06 Vyplnění spár
06 Vyplnění spár |

Krok 7: Armovací stěrka

Pod původní výztužnou mřížku se nanese zubovým hladítkem lepicí a armovací stěrka v dostatečné vrstvě.

07 Armovací stěrka
07 Armovací stěrka |

Krok 8: Výřez výztužné mřížky

Na vyrovnanou plochu tepelné izolace se vloží do vrstvy lepicí a armovací stěrky výřez výztužné mřížky s přesahem 100 mm přes původní výztužnou mřížku. Stěrka, která prostoupí mezi oky výztužné mřížky, se rozetře tak, aby tkanina byla zcela zakryta, případně se chybějící stěrka doplní.

08 Výřez výztužné mřížky
08 Výřez výztužné mřížky |

Krok 9: Stěrka na výztužnou mřížku

Na vloženou výztužnou mřížku se nanese lepicí a armovací stěrka tak, aby se dodržela rovina s původní vrstvou stěrky. Po vyschnutí vrstvy lepicí a armovací stěrky (přibližně 2 dny) se opravená plocha napenetruje. Do připraveného otvoru se vlepí tepelná izolace tak, aby přesně lícovala s otvorem.

09 Stěrka na výztužnou mřížku
09 Stěrka na výztužnou mřížku |

Nepřehlédněte – Přírodní zateplení: Zateplete si dům nebo chalupu slaměnými baly

Krok 10: Penetrační nátěr

Penetrační nátěr se nanese na podklad v rovnoměrné vrstvě štětkou nebo pěnovým válečkem. Před nanesením se důkladně promíchá nízkootáčkovým elektrickým míchadlem. Během aplikace se ručně promíchává.

10 Penetrační nátěr
10 Penetrační nátěr |

Krok 11: Povrchová úprava

Po zaschnutí penetračního nátěru (přibližně 12 hod.) se opatrně aplikuje povrchová úprava totožná s původní povrchovou úpravou.

11 Povrchová úprava
11 Povrchová úprava |

 

Text: zpracováno z podkladů firmy Basf
Foto: Basf

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 4/2019.