sokl 2
Galerie(8)

Zateplený sokl – důležitý detail energeticky úsporných staveb

Partneři sekce:

Energeticky úsporné domy, tzn. domy s kvalitním a dostatečným zateplením, se staly vcelku logicky základem poptávky dnešních zákazníků a nabídky stavebních firem. U těchto domů je třeba kromě výkonného zateplení stěn, podlah a střechy a použití kvalitních oken dbát na používání odpovídajících materiálů a řešení pro detaily. Sokl, tj. napojení stěny na terén nebo jinou vodorovnou konstrukci, mezi takové určitě patří.

Podmínky pro sokl

Každý sokl musí splňovat řadu podmínek. Vysoké nároky se kladou zejména na dostatečnou pevnost, odolnost proti působení vody (vzlínající i odstřikující), odolnost proti působení mrazu, odolnost proti agresivnímu prostředí rozpuštěných solí, možnost mechanického čištění, dostatečnou tepelněizolační schopnost celého detailu a ekonomické řešení s optimálním poměrem cena/výkon.

Požadavky na sokly jsou přitom oprávněné a logické, jejich splnění však již tak jednoduché není. V posledních dvaceti letech je nově u soklu vyžadována také dostatečná úroveň tepelné izolace, která má v detailu řadu funkcí. Používá se standardně jak u jednovrstvých zděných stěn, tak u zateplených sendvičových konstrukcí.

Tato tepelná izolace soklu musí především splňovat tyto podmínky – zabránění promrzání obvodových základů a části terénu pod stavbou, podstatné snížení tepelných ztrát v detailu, tj. zvýšení vnitřní povrchové teploty detailu, a tím zamezení vzniku plísní, výrazné omezení kondenzace v detailu napojení základu na zdivo, základová část se dostává do chráněné nezámrzné oblasti, a tím se prodlužuje její životnost, zamezení transportu vlhkosti do vyšších částí nad terénem, umožnění souvislého omítnutí pod úroveň terénu, umožnění jednoduchého a spolehlivého detailu ukončení hydroizolace.

Typická řešení pro kvalitně zateplené stěnové konstrukce
Typická řešení pro kvalitně zateplené stěnové konstrukce |
Izolační desky Isover EPS SOKL 3000 se vyznačují výraznou vaflovou strukturou pro vysokou přídržnost lepidel a tmelů
sokl 2
Správně navržený zateplený sokl vytváří dlouhodobě funkční a estetický detail
Správně navržený zateplený sokl vytváří dlouhodobě funkční a estetický detail 2
Typická řešení pro kvalitně zateplené stěnové konstrukce
Dalsí možnosti řešení u soklu
Kontaktní zateplovací systém na masivní konstrukci

Řešení Isover

Současná nabídka izolantů pro sokl a spodní stavbu v České republice obsahuje standardní materiály používané po celé Evropě, tj. jak perimetrické izolace, tak desky extrudovaného polystyrenu XPS. Všechny uvedené izolanty se vyznačují velmi nízkou nasákavostí a mrazuvzdorností. Hlavní výhodou XPS desek je jejich vysoká pevnost v tlaku, která určuje možnost jejich použití i ve větších hloubkách.

Mezi tyto výrobky lze zařadit například extrudovaný polystyren Styrodur 2800C nebo Synthos XPS Prime G 30 IR – oboje osvědčené v řadě realizací – či Isover desky EPS Sokl 3000, který se standard­ně vyrábí až do tloušťky 300 mm, což v případě běžných XPS desek není možné.

Pro porovnání – u extrudovaného polystyrenu XPS se standardní maximum pohybuje kolem 120 mm. Tato tloušťka EPS umožňuje splnění požadavků i pro energeticky úsporné stavby, tj. nízkoenergetické a pasivní domy. Desky jsou určeny pro maximální hloubku použití pod terénem 3 m, což vyhovuje podstatné většině aplikací.

Kontaktní zateplovací systém na masivní konstrukci
Kontaktní zateplovací systém na masivní konstrukci |
Info o materiálu:
» Desky pro zateplení soklu a spodní stavby Isover EPS SOKL 3000 jsou v nabídce až do tloušťky 300 mm.
» Izolační desky jsou dodávány ve formátu 1 250 × 600 mm s výraznou povrchovou vaflovou strukturou pro vysokou přídržnost lepidel a tmelů.
» Úroveň lambdy je konstantní pro všechny tloušťky na úrovni 0,035 W/(m.K).
» Pro lepení a stěrkování se mohou používat zcela běžná lepidla pro zateplovací systémy ETICS.

Závěr

Detail s EPS, případně XPS deskou spolehlivě řeší jak stránku tepelnětechnickou, tak estetickou, a to včetně možnosti čištění tlakovou vodou. Kvalitní detail soklu je nezbytné správně navrhovat a provádět jak u novostaveb, tak i u rekonstrukcí.

Text + Foto: Pavel Rydlo, Isover

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 5/2018.