Akustické děrované desky Knauf Cleaneo zlepšují prostředí i na českých školách

Novinka Knauf Cleneo RE s rozptýleným obdélníkovým děrováním patří k designově nejpůsobivějším typům děrování. V tomto případě je použita na podhledy restauračního zařízení

Není výjimkou, že děti po nástupu do prvního ročníku základní školy začnou trpět různými úzkostmi. Ty mohou souviset s celou řadou aspektů, se kterými se musí dítě v novém prostředí vyrovnat. Velká škola, kde se koncentruje mnohdy několik stovek žáků může na křehkou psychiku dětí působit negativně i z důvodu nadměrného hluku. Je dokázáno, že hlučné prostředí je pro lidský organizmus škodlivé.

Školní budovy se zpravidla vyznačují velkými místnosti s tvrdými hladkými plochami a minimem textilních doplňků. Takové prostory jsou velmi náchylné ke vzniku ozvěny. Veškerý hluk se tak zdá hlasitější, protože příliš rezonuje. Velmi účinného akustického zlepšení lze dosáhnout pomocí sádrokartonových děrovaných desek Knauf. Žáci i zaměstnanci školy díky nim budou trávit dny v méně rušném prostředí a navíc budou profitovat z další pozitivní vlastnosti děrovaných desek a tou je schopnost přispívat k čistšímu vzduchu v místnosti. Právě z tohoto důvodu jsou děrované akustické desky Knauf velmi často využívány při rekonstrukcích vzdělávacích zařízeních.

Děrované desky Knauf Cleneo vyřeší problém s akustikou v každém prostoru

V rozlehlém prostoru s tvrdými povrchy se zvuk chová jako pingpongový míček. Děrované sádrokartonové desky fungují tak, že místo toho, aby se zvuk od stěn odrazil, zapadne do otvoru, z kterého se již nedostane ven, podobně jako když se míček skutálí do důlku, kde již zůstane. V portfoliu společnosti Knauf najdeme celou řadu akustických děrovaných desek pod společným názvem Knauf Cleaneo. Jednotlivé typy desek Cleaneo se liší velikostí a četností otvorů, které mění poměr mezi pevnou a dutou částí desek a tím ovlivňují index pohltivosti zvuků.

Vstupu do základní školy v Dobřichovicích u Prahy dominují dřevěné lamely barevné akcenty ale i desky Knauf Cleneo
Vstupu do základní školy v Dobřichovicích u Prahy dominují dřevěné lamely barevné akcenty ale i desky Knauf Cleneo

Výběr a rozmístění akustických desek je práce pro odborníka

Hodnota, která posuzuje schopnost místnosti pohlcovat námi vytvářený hluk se nazývá doba dozvuku. Optimální hladina se pohybuje v rozmezí 0,3-0,6 sekund. Pokud je hodnota větší, dochází k silné ozvěně. Pokud je hodnota naopak menší, vydávaný zvuk se tzv. ztrácí.

O výběru konkrétního typu desky a jejím rozmístění by pro optimální výsledek měl rozhodovat odborník. Akustiku místnosti je třeba řešit individuálně s ohledem na tvar a účel místnosti, její zařízení a umístění zdroje zvuku. V případě školní budovy je třeba jiné rozmístění a použití děrovaných desek v učebně, kde většinou stále probíhá frontální výuka. Cílem úpravy akustiky je , aby se řeč učitele donesla až do posledních řad lavic. V tělocvičně je nutné, aby byly zřetelné příkazy učitele. A na chodbách či v hernách je třeba, aby nedocházelo k přílišné rezonanci zvuků, které se zde přirozeně mísí díky přítomnosti mnoha dětí, které zde tráví čas o přestávkách či v odpolední družině.

Knauf Cleaneo s přímým kulatým děrováním se uplatnilo ve stropních podhledech hrací i odpočinkové zóny mateřské školky v Praze
Knauf Cleaneo s přímým kulatým děrováním se uplatnilo ve stropních podhledech hrací i odpočinkové zóny mateřské školky v Praze

Ideální je samozřejmě zamyslet se nad akustickou pohodou již při výstavbě, ale nic není ztraceno ani tam, kde je třeba akustický komfort řešit dodatečně. Samotná instalace sádrokartonových desek je pak díky suchému procesu nenáročná a rychlá. Montáž zjednodušuje i inovovaná hrana desek UFF, která byla představena na nejnovějším typu desky Cleneo RE a nyní je zaváděna i u ostatních děrovaných desek.

Možnosti instalace desek Knauf Cleneo jsou různé. Může se z nich vytvořit stropní podhled, případně je instalovat i na svislé zdi. V případě nízkých stropů, kde již není možné snížení o podhled po celé ploše, je možné některé druhy desek upevnit na lanka, rozmístit je pouze v určitých částech místnosti a nechat je viset v prostoru. Stejně tak je možné desky vyvěsit v případě příliš vysokých stropů, kde bývá umístění desek problematické a nepřináší očekávané výsledky. Desky se dají i ohýbat, proto není problém vytvořit i různé oblé tvary, které vypadají v interiéru zajímavě.

Akustické desky přispívají i k čistšímu vzduchu v místnosti

Jak již bylo zmíněno, akustické desky Knauf Cleaneo svým složením aktivně přispívají ke zdravějšímu prostředí a vylepšení kvality vzduchu v místnostech.

Obsahují příměs Zeolith, který látky typu formaldehyd, benzol a různé zápachy rozkládá na vodu a oxid uhličitý a pomáhá tak snížit koncentrace škodlivých látek, které mohou mít na svědomí bolesti hlavy či respirační problémy. V podstatě čistí vzduch 24 hodin a denně 365 dní v roce.

ZDROJ: PR článek společnosti KNAUF Praha, spol. s r.o.

RubrikyPříčky