02 Přetočení křídla a uvolnění vnitřního křídla 
02 Přetočení křídla a uvolnění vnitřního křídla