Partneři sekce:

Aplikace hydroizolačních stěrek na minerální bázi

Aplikace hydroizolačních stěrek na minerální bázi

S technologickým rozvojem oboru stavební chemie, stejně jako s otevřením se trhu novým technologiím, se při utěsňování českých staveb proti vlhkosti stále častěji uplatňují bezešvé stěrkové izolace. Na rozdíl od hydroizolačních povlaků ve formě pásů nabízejí stěrkové izolace jednodušší a rychlejší zhotovení, odpadá množství rizikových detailů ve formě prostupů, koutů, rohů a napojení a současně jsou dlouhodobě prověřeny praxí, jejich historie například na německém trhu sahá do šedesátých let minulého století.

Pojivem hydroizolačních stěrek na minerální bázi bývá, jak již název napovídá, cement. Díky tomu jsou tyto materiály mimořádně vhodné pro aplikace na stavbách, neboť k jejich zpracování si řemeslník vystačí pouze s vědrem na míchání a zednickou štětkou či obkladačským hladítkem. Svoji oblibu si minerální hydroizolační stěrky během své dlouhé historie získaly popsanou snadností zpracování, možností řešení i velmi složitých detailů, např. v místech prostupující armatury apod., a také univerzálností použití, kdy je jimi řešeno vnitřní i venkovní utěsňování sklepů a šachet, izolování balkonů, teras, nádrží i plaveckých bazénů.

Aplikací minerální stěrkové hydroizolace vzniká souvislá hydroizolační vrstva – povlak –, která se stává vodotěsnou pro výrobcem definovaný tlak vodního sloupce až po svém vyschnutí. Základním rozdělením se minerální stěrkové hydroizolace dělí do dvou skupin: na tuhé stěrky a stěrky pružné – flexibilní, které dokáží přemostit i trhliny v podkladu.

Oblasti použití tuhých hydroizolačních stěrek

Tuhé hydroizolační stěrky nachází své uplatnění v konstrukcích pod úrovní terénu, jsou jimi izolovány a utěsňovány sklepy, šachty, podzemní garáže, tunely, betonové prefabrikáty apod., pouze však tam, kde nehrozí pohyb podkladní konstrukce. Uplatňují se i jako vodorovná izolace pod zdivem, v oblasti soklu jako izolace proti odstřikující vodě pod fasádou nebo při sanaci vlhkého zdiva jako nosič sanačního podhozu a omítky, kdy brání pronikání solí. Jejich typickou vlastností je mimořádná jemnost, malá pórovitost a hydrofobní účinek, čímž je minimalizována jejich kapilární prostupnost. Tyto materiály tudíž brání prostupu vody, nicméně si zachovávají různý stupeň prostupnosti vodní páry, tzv. dýchají a umožňují vysychání podkladní konstrukce. Z důvodu malé pevnosti v tahu musí být podklad vždy pevný v tahu i tlaku, stabilní, bez dalšího očekávaného pohybu a bez trhlin.

Proto je vyloučeno jejich použití například na teplem zatěžovaných a osluněných plochách, jako jsou balkony a terasy. V souvislosti se zatěžováním tuhých stěrek vodou a vlhkostí hovoříme buď o tzv. pozitivní, nebo negativní straně – podle toho, odkud přichází voda. Pozitivní stranou je myšlena situace, kdy voda povlak vyschlé hydroizolační stěrky přitlačuje k podkladu (typicky voda v nádrži). Naopak negativní tlak vody znamená, že netěsným obvodovým zdivem dochází například k zaplavování sklepních prostor. Pro oba případy nabízejí minerální hydroizolační stěrky avizované, desetiletími praxe osvědčené řešení. Například jednosložková hydroizolační stěrka Bostik K11 Schlämme grau nachází uplatnění jako vodorovná izolace pod zdivem, stejně jako izolace při pozitivním tlaku vody – třeba pro utěsnění podlahové základové desky proti zemní vlhkosti s následným zatížením podlahovým potěrem.

Oproti tomu dvousložkovou variantu výrobku pod označením K11 Flex Schlämme grau (druhá složka obsahuje disperzní přísady) je možné použít jak pro pozitivní, tak i negativní tlak vody. Pouze je nutné počítat s výše uvedeným, totiž že hydroizolační povlak je vodotěsný až v okamžiku jeho vyschnutí. Výrobek K11 Flex Schlämme grau můžeme tedy použít, dejme tomu, pro dodatečnou vnitřní izolaci sklepního zdiva, nicméně během aplikace a následně po dobu až pěti dnů nesmí být vysychající povlak rozplavován prostupující vodou. Dalším typickým užitím dvousložkové hydroizolační stěrky je například utěsnění v oblasti těsnicího klínu, tj. v místě styku základové desky a obvodového zdiva, kde během dešťů a výstavby může docházet k pronikání vody pracovní spárou pod zdivem, dále izolace soklu proti odstřikující vodě a sněhu pod fasádou nebo při sanaci vlhkého zdiva pro utěsnění plochy po injektáži, abychom zabránili pronikání solí do sanační omítky.  

Obr. 1 Vlhký sklep může představovat ohrožení pro celou budovu

Obr. 1 Vlhký sklep může představovat ohrožení pro celou budovu

Obr. 2 Utěsnění průsaku vody pomocí Bostik Puder Ex

Obr. 2 Utěsnění průsaku vody pomocí Bostik Puder Ex

Obr. 3 Sanace vlhkého sklepu systémem Bostik Aquastopp

Obr. 3 Sanace vlhkého sklepu systémem Bostik Aquastopp

Negativní tlak vody

Aquastopp sestává z kombinace tří materiálů, které se postupně, tzv. „živý do živého“, nanáší v pěti pracovních krocích. Nejprve se speciálním cementem Bostik Puder Ex utěsní místo průsaku, kdy výrobek v jednotkách vteřin zastaví tekoucí vodu. Poté je nutné přistoupit k utěsňování plochy, neboť voda bude mít snahu hledat si jinou cestu a prosakovat do prostoru spárami v okolí původního průsaku. Toto se zajistí avizovanou kombinací materiálů v pořadí – minerální hydroizolační stěrka Bostik Spezial schlämme aplikovaná na plochu 1 až maximálně 2 m2 její okamžité vysušení přípravkem Bostik Puder Ex, následné ukotvení hydroizolačního povlaku v podkladu přípravkem Bostik Isolier Flüssig a zakončení postupu aplikací minerální hydroizolační stěrky Bostik Spezialschlämme ještě ve dvou pracovních krocích s odstupem cca 10 až 15 minut. Tímto dojde k utěsnění plochy i při protékající nebo prosakující podkladní konstrukci bez ohledu na to, zda se jedná o zeď betonovou nebo cihelnou.

Co budete potřebovat

  • 2 vědra na vodu
  • 2 zednické štětky

Pružné stěrky a jejich použití

O použití pružných stěrek uvažujeme typicky v případech užití jako hydroizolační stěrky pod keramické krytiny a přírodní kámen. Opět se může jednat o jednosložkové či dvousložkové výrobky, obě varianty musí splňovat podmínku přemostění trhlin o šířce minimálně 0,4 mm. Z důvodu vyššího množství polymerní přísady musí být podklad řádně vyschlý, neboť vlastnost prostupnosti pro vodní páry je již výrazně snížena. Se schopností přemostění trhlin a dlouhodobou bezvadnou funkcí jako kontaktní hydroizolace souvisí i požadavek na tloušťku vrstvy hydroizolační stěrky, která musí být po vyschnutí nejméně 2 mm! I pro tyto aplikace jako kontaktní hydroizolace pod keramickými krytinami v mokrých prostorách, na balkonech a terasách nebo v plaveckých bazénech má firma Bostik připraveny ty správné výrobky. Ať se přikloníte k jednosložkové pružné hydroizolační stěrce Bostik Ardatec 1K Flex nebo dvousložkové stěrce Bostik Ardatec 2K Flex, vždy získáte osvědčený a certifikovaný produkt, který vám nabídne příjemné zpracování s bezvadným výsledkem.

Hybridní stěrky

Nejmodernější formu hydroizolačních stěrek na minerální bázi představují dvousložkové stěrky s reaktivním zráním, které kombinují výhody mimořádné pružnosti bitumenových silnovrstvých povlaků a jejich snášenlivosti s asfaltem s rychlostí a jednoduchostí použití minerálních hydroizolačních stěrek do jediného výrobku. Reaktivní, univerzálně použitelná, flexibilní hydroizolační stěrka výrobce Bostik má označení Turbotec 2K, je bez obsahu bitumenu i rozpouštědel a je určená k rychlému vnějšímu utěsňování sklepního zdiva, soklů, základů, betonových prefabrikátů, základových desek atd. Dále je vhodná k použití i jako vodorovná izolace pod zdivem nebo jako flexibilní kontaktní hydroizolace na balkonech a terasách. Bostik Turbotec 2K odolává UV záření i posypové soli a je vhodný do vnitřního i venkovního prostředí na podlahy i stěny.

Tip pro profesionály:

Od partnerů ASB

Hydroizolační stěrky na minerální bázi jsou mimořádně univerzálně použitelné materiály, které problematiku hydroizolaci řeší systémově, velmi dobře se snáší s typickými stavebními materiály a jejich uplatnění i pracovní postupy jsou na základě dlouhodobé praxe technologicky bohatě popsány a standardizovány.

Text: Pavel Malinský
Foto: ANVI TRADE, s. r. o.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.

Více v rubrice hydroizolace

RubrikyHydroizolace základů