Partneři sekce:

Jistota, že je vše „v suchu“, jen za pár korun

Jistota, že je vše „v suchu“, jen za pár korun

Život bez vody si nikdo z nás nedovede představit. Voda jako jedna z nejdůležitějších látek nás provází celým životem. Jsou však situace, kdy nám způsobuje vážné problémy a tato skutečnost nastává, jakmile zjistíme, že ve svém příbytku máme vlhké zdi a že se vlhkost nekontrolovatelně rozšiřuje.

Přesně tohle je úloha pro vodotěsné izolace, které mají chránit stavební konstrukce a prostory proti vodě. Očekává se od nich, že nebudou propouštět vodu pod svůj povrch, a to dlouhodobě. U spodní stavby dokonce po celou dobu životnosti objektu.

Jaké jsou důsledky zvýšené vlhkosti stavebních konstrukcí?

– Dlouhodobě vysoká a proměnlivá vlhkost způsobuje degradaci zabudovaných materiálů ve stavební konstrukci, zejména v důsledku změny teplot při střídání ročních období. V důsledku toho dochází ke ztrátě fyzikálně mechanických vlastností použitých materiálů a k celkové změně jejich vlastností.
– Vytváří se nežádoucí prostředí, které podporuje rozšiřování bakterií, plísně, houby apod., což ve svém důsledku vytváří závadné životní prostředí – pro lidský organismus přímo nebezpečné. Dlouhodobý pobyt člověka v takto škodlivém životním prostředí zákonitě vyvolává dýchací obtíže, kožní problémy, různé alergie a celou řadu dalších zdravotních komplikací.
– Zhoršující se tepelně izolační funkce zejména obvodových zdí a podlah, což způsobuje tepelné ztráty a v přímé souvislosti dochází ke zvýšení nákladů na vytápění.
– Následné odstranění vlhkosti ze stavebních konstrukcí se zpravidla nepodaří na 100 % a je nutno vynaložit na prováděné úpravy nemalé finanční prostředky.

Ze všech výše uvedených důvodů se nevyplatí na hydroizolaci spodní stavby šetřit. Její vady jsou totiž příčinou nemalých komplikací, které jsou vzhledem k zabudování izolace téměř neopravitelné. Nebo jsou opravitelné jen velmi obtížně a za cenu vysokých nákladů.

Pro hydroizolaci spodní stavby jsou oblíbeným materiálem asfaltové izolační pásy, které lze použít téměř pro jakékoliv hydrofyzikální namáhání. Od namáhání zemní vlhkostí až po namáhání tlakovou vodou. Jejich funkčnost je dána především kvalitou zabudování a ochranou před možným poškozením při stavebním provozu.

Přesto jsou v praxi často asfaltové pásy aplikovány v nevhodných klimatických podmínkách, nebývá dodržena technologie pokládky a docházívá i k poškození během stavebního provozu. Realizační firmy totiž stále častěji používají levné pásy z oxidovaného asfaltu pro všechny typy hydrofyzikálního namáhání.

Při návrhu hydroizolace spodní stavby by ale měly být přednostně navrhovány asfaltové pásy s krycí hmotou modifikovanou polymery, a to především kvůli lepší zpracovatelnosti, odolnosti proti klimatickým podmínkám a poškození při stavebním provozu. Toto doporučení platí, přestože vstupní náklady budou vyšší. Vynaložené finance se ale vrátí díky vyšší spolehlivosti hydroizolační konstrukce.

Ve veřejně přístupných cenících je rozdíl v ceně mezi asfaltových pásů s krycí hmotou z oxidovaného a modifikovaného asfaltu od 15 do 25 Kč/m2. Tato částka se může zdát vysoká, ale v porovnání s celkovými náklady je nízká. Obvykle se jedná o desetinu procenta z celkových nákladů na budovu. O zvýšení spolehlivosti a zajištění funkčnosti celého objektu tak může rozhodovat částka, za kterou by se daly pořídit jedny dveře.

Marie Urbancová

Foto: SIKA, Murexin, Icopal

Nenechte si ujít
HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY
REKONSTRUKCE A SANACE HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY
ŘEŠENÍ PORUCH HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY RODINNÝCH DOMŮ

RubrikyHydroizolace základů