Partneři sekce:

Zvláštní bednění pro veřejný prostor

Zvláštní bednění pro veřejný prostor

Veřejný prostor prochází stále častěji revitalizačními procesy, které ho modernizují, zpříjemňují a zpřístupňují obyvatelům k širokému spektru aktivit. Ideálním materiálem pro podobné projekty se jeví beton – a to zejména díky jeho schopnostem přijímat tvar podle zvoleného bednění, díky stálosti materiálu i relativně snadné zpracovatelnosti. Příkladem takového projektu může být i revitalizace parkové části přednádraží v Pardubicích, kde beton hraje prim. Z betonu jsou zde totiž realizovány designové obrubníky zelených ploch, zá­klady fontány i část moderní cyklověže.

Náročný projekt přestavby pardubického přednádraží nepředstavoval jen doručení bednění na místo a betonáž. Díky představám architektů bylo totiž nutné vyrobit formy pro jednotlivé části stavby na míru, což znamenalo stovky hodin práce techniků i truhlářů v čakovické výrobně speciálního bednění Doka. „Celkem bylo třeba naplánovat a vyrobit 61 forem, pomocí kterých bylo vyrobeno 155 prvků pro obrubníky i kašnu,“ říká Dipl. Ing. Arch. Zoran Tanevski, ve­doucí technického oddělení Doka. „S výjimkou rovných polí, kde bylo možné formy nasadit opakovaně, byly formy využité jen pro specifické prvky. Pokud jde o oblouky, je každý odlitek originál,“ komentuje Tanevski.

Projekt

Projekt celkově sestává ze tří zelených ploch, jejichž ohraničení o délce 250 metrů je tvořeno sto devatenácti kusy betonových obrubníků. Kašna, která je ve středu zelených ploch, je sestavena ze šestatřiceti kusů. Přitom každá jednotlivá forma musela vznik­nout zcela od počátku. „Nejprve jsme si museli se zadavatelem vyjasnit projekt – a to do posledních podrobností. Pak mohla přijít fáze plánování, při které jsme každou jednotlivou formu vymodelovali v trojrozměrném plánu. Zajímavostí je, že díky našemu rozkreslování jednotlivých dílů jsme byli jediní, kdo měl podrobné plány pro všechny celky, a obracela se na nás i projekční kancelář,“ komentuje technik Petr Vosyka ze společnosti Doka, který formy plánoval.

Projekt celkově sestává ze tří zelených ploch, jejichž ohraničení o délce 250 metrů je tvořeno sto devatenácti kusy betonových obrubníků.

Projekt celkově sestává ze tří zelených ploch, jejichž ohraničení o délce 250 metrů je tvořeno sto devatenácti kusy betonových obrubníků. 

Nákresy jednotlivých částí v reálné velikosti i náhledy celků byly vytištěny a předány do výrobny. Tady je truhláři překreslili na desky, vyřízli a následně byly kompletovány do finálních tvarů. „Nejprve vytvoříme únosnou základní konstrukci z paždíků a dřevěných nosníků, na které vytváříme vlastní konstrukci bednění. V tomto případě jsme mimo obvyklé materiály, jako jsou třívrstvé bednicí desky Doka 3-S nebo překližkové desky se speciální povrchovou úpravou, používali i ohebné desky, které nám dovolily udělat oblouk o malém poloměru,“ komentuje Václav Jelínek, vedoucí výrobny zvláštního bednění.

Kašna, která je ve středu zelených ploch, je sestavena ze šestatřiceti kusů betonových obrubníků.

Kašna, která je ve středu zelených ploch, je sestavena ze šestatřiceti kusů betonových obrubníků.

Po dobu téměř tří měsíců byly jednotlivé formy plánovány, vyráběny a následně, systémem „just-in-time“, tedy v pravý čas na pravém místě, dopravovány do improvizovaných prefa-dílen nedaleko Pardubic. Tady byly betonovány jednotlivé dílce, a to i při nepříznivém zimním počasí, kdy musely být formy zahřívány. Jednotlivé formy byly následně na místě rozebírány, díly forem transportovány zpět do výrobny bednění a hotové betony dozrávaly v halách. Během několika dní pak byly odlitky převezeny na místo a uloženy. Ve spolupráci odborníků na bednění, zkušených betonářů a zejména architektů tak vznikl unikátní soubor, který výrazně ovlivnil vzhled přednádraží v Pardubicích.

Po dobu téměř tří měsíců byly jednotlivé formy plánovány, vyráběny a následně, systémem „just-in-time“, dopravovány do improvizovaných prefa-dílen nedaleko Pardubic.

Po dobu téměř tří měsíců byly jednotlivé formy plánovány, vyráběny a následně, systémem „just-in-time“, dopravovány do improvizovaných prefa-dílen nedaleko Pardubic.

Dnes už návštěvníci Pardubic i jejich obyvatelé mohou nádraží plně využívat. Jak se bude líbit, ukáže až čas. Jedno je ale jisté už dnes – revitalizace přednádraží má šanci na to, aby se stala obdivovaným dílem, i když se z hlediska monolitické výstavby jedná „jen“ o obrubníky. Celý projekt je totiž koncipován tak, aby byl moderní, přínosný, v sou­ladu s okolím a přinášel maximální užitek. A o tom, že projekt byl úspěšný, svědčí i to, že podobná modernizace se chystá pro další frekventované nádraží v České republice.

Z betonu jsou zde realizovány i designové obrubníky zelených ploch.

Z betonu jsou zde realizovány i designové obrubníky zelených ploch.

Zvláštní bednění dává vzniknout unikátním projektům

Bednění vyráběné přímo pro potřeby projektu dokáže dát tvar každému nápadu, který by jinak byl jen těžko realizovatelný. Takových nápadů je v rámci stavebních projektů – a zejména těch směřujících do veřejného prostoru – stále více. Samotná práce betonářů ale samozřejmě následuje až po řadě kroků před ní a celková konstrukce bednění musí odpovídat náročnému nasazení, musí být stabilní pro nerovnoměrné zatížení betonem i bezpečná pro použití. Projekty, které vyžadují nasazení zvláštního bednění, jsou navíc často takové, u kterých zůstává betonový povrch odhalený a záleží tedy i na finálním otisku. A do toho se promítne každý detail bednění, takže na pečlivém zpracování skutečně záleží.

Bednění vyráběné přímo pro potřeby projektu dokáže dát tvar každému nápadu, který by jinak byl jen těžko realizovatelný.

Bednění vyráběné přímo pro potřeby projektu dokáže dát tvar každému nápadu, který by jinak byl jen těžko realizovatelný.

Pardubické nádraží rozhodně není prvním projektem, při kterém bylo zvláštní bednění nasazeno. Naopak, řada cenami ověnčených projektů, jako jsou například kupole Techmanie v Plzni, pražský Trojský most nebo centrum Environmentální výchovy v Krkonoších, nese výraznou stopu zvláštního bednění Doka. A to je samozřejmě jen zlomek realizací, na kterých se podíleli truhláři z výrobny speciálního bednění Doka z pražských Čakovic.

S betonáží pomáhá i elektronika

V rámci realizace speciálních projektů je často kladen důraz nejen na kvalitu zpracování a rychlost realizace. Zvláště v případě neobvyklých tvarů, kde je množství betonu ukládaného do bednění nerovnoměrné, je přínosem možnost sledovat vývoj betonu v reálném čase a zajistit tak optimální časy odbedňování pro zajištění hladkého průběhu stavby i kvalitního a vždy stejného otisku. Systém Concremote, který toto umí, dodává na náš trh společnost Doka a je založen na měření vývoje tepla v čerstvém betonu.

S výjimkou rovných polí, kde bylo možné formy nasadit opakovaně, byly formy využité jen pro specifické prvky. Pokud jde o oblouky, je každý odlitek originál.

S výjimkou rovných polí, kde bylo možné formy nasadit opakovaně, byly formy využité jen pro specifické prvky. Pokud jde o oblouky, je každý odlitek originál.

Aktuální tepelné údaje získané prostřednictvím senzorů porovnává a vyhodnocuje s daty naměřenými pomocí speciálního kalibračního boxu u zkušebních vzorků. Data následně porovnává a v podobě přehledných grafů odesílá do zařízení uživatele, což může být počítač, tablet nebo mobilní telefon. Díky přesnému sledování je tak možné včas a bezpečně odbedňovat nebo rozebírat formy, sledovat vyzrání betonu pro optimální barvu, a navíc průběžně upravovat recepturu betonové směsi i v závislosti na počasí a okolních teplotách tak, aby její vyzrávání bylo co nejoptimálnější a poskytlo tak dokonalé načasování stavebních prací. Více se o systému Concremote můžete dozvědět v Inženýrských stavbách #391, strana 58.

Od partnerů ASB

Projekt: Revitalizace nádraží, Pardubice
Realizace: Strabag, a. s., 2017
Konstrukce: speciální konstrukce
Dodavatel bednění: Doka
Bednicí systémy: zvláštní bednění Doka (36 obloukových a 11 rovných forem pro obrubníky, 13 obloukových a 8 rovných forem pro vnitřní a vnější části kašny)
Služby pro bednění: plánování bednění, předmontáž, koordinace na místě, služby montážního mistra, elektronická správa staveniště myDoka

Special formwork for railway station

Revitalization of public space is an exciting opportunity to take advantage of the architectural possibilities. One of the interesting constructions was the Pardubice railway station where, with the help of the Doka special formwork, were realized park flower-beds and unsussal fountain. All forms were made for the purpose of the project, so the construction is absolutely unique in shape and detail.

 

TEXT A FOTO: Česká Doka bednicí technika, spol. s r.o.

Článek byl uveřejněn v časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 4/2017.

RubrikyCement a beton