Skvělý výsledek betonáže po odbednění přesvědčil architekty aby upustili od původního záměru a neprováděli žádné dodatečné úpravy povrchu betonu
Galerie(10)

Tvarované bednění na míru vytváří strhující, zaoblené konstrukce

Partneři sekce:

V americkém Ohiu vyrostl nový Národní památník a muzeum veteránů. Stavba z pohledového betonu si vyžádala na 9 000 m² bednění.

Letos na podzim bude v hlavním a největším městě Ohia otevřen Národní památník a muzeum veteránů. Elegantně vytvarovaná zaoblení tří vzájemně propojených železobetonových prstenců, které zdobí stavbu, jsou důvodem složitosti vzhledu budovy i celé konstrukce.

Renomovaná architektonická kancelář Allied Works Architecture navrhla impozantní budovu pro CDDC (Columbus Downtown Development Corporation). Půdorysná plocha památníku pokrývá téměř jednu třetinu z rozlohy 8,5 ha stavebního pozemku, který se nachází podél řeky Scioto. Konstrukce stavby sestává z několika soustředných oblouků stoupajících do výšky.

Tyto oblouky se vzájemně kříží a formují tak betonové prstence tvořící stěny muzea a zároveň podepírající volné plochy, které mají ztvárňovat „spojení mezi nebem a zemí“. Výstavba asymetrické konstrukce s sebou přinášela řadu výzev jak pro stavební společnost Baker Concrete, tak také pro firmu PERI jako dodavatele bednění.

Působivý a náročný tvar budovy představoval pro účastníky projektu velkou výzvu
Působivý a náročný tvar budovy představoval pro účastníky projektu velkou výzvu |

Jedinečná kvalita pro komplexní zadání

Uspořádání stavby bylo tak složité, že nebylo možné uvádět ve výkresech přesné rozměry. Celá konstrukce byla postavena na základě 3D modelu, což podstatně znesnadňovalo postup výstavby. Každý ze tří prstenců nepravidelně obtáčí budovu, ovšem ne ve stejném zaoblení – poloměr se neustále mění. Nebylo možné ani změřit přesné souřadnice, protože se na stavbě nenachází žádné rohy.

Požadavky na plánování a montáž bednění byly nesrovnatelně větší. Tento projekt, který stál v popředí zájmu veřejnosti, vyžadoval od dodavatele bednění bezchybné a přesné dodávky i manipulaci. Tým na stavbě potřeboval pro tento projekt celkem 9 000 m² stěnového bednění, které bylo sestaveno na míru ze systému nosníkového bednění VARIO GT 24 a podepřeno podpěrným lešením PERI UP.

Nejenže musel být každý panel bednění smontován přesně podle stanoveného zaoblení, ale také všechny bednicí desky musely být přizpůsobeny zakřivení a umístěny na konkrétní pozici v projektu. Žádný prvek se neopakoval dvakrát. Systémové díly VARIO mohly být sice nasazeny opakovaně, přesto byl každý panel originálem.

Pro vytvoření zakřivených stěn Národního památníku a muzea veteránů bylo potřeba více než 9 000 m2 nosníkového stěnového bednění VARIO GT 24
Pro vytvoření zakřivených stěn Národního památníku a muzea veteránů bylo potřeba více než 9 000 m2 nosníkového stěnového bednění VARIO GT 24 |
Největší zvláštností tohoto projektu bylo to, že nebyly vytištěny žádné výkresy – vše záviselo na virtuálním modelu, který byl během stavby architekty průběžně aktualizován. 400 výklenků bylo společně s velkou částí stěnového bednění navrženo ve 3D.
Celkový tvar stěn vyžadoval velké betonářské záběry s délkou až 36 m a výškou 12 m
Několik vzájemně spojených stěn vytváří vnější stěny Národního památníku a muzea veteránů
Pro vytvoření zakřivených stěn Národního památníku a muzea veteránů bylo potřeba více než 9 000 m2 nosníkového stěnového bednění VARIO GT 24
Při realizaci výklenků byla stěžejním prvkem výdřeva vyrobená na míru v montážní hale PERI Chicago pomocí CNC
Působivý a náročný tvar budovy představoval pro účastníky projektu velkou výzvu
Skvělý výsledek betonáže po odbednění přesvědčil architekty aby upustili od původního záměru a neprováděli žádné dodatečné úpravy povrchu betonu
Vzhledem k neustále se měnícímu poloměru stěn byl každý panel bednění vyráběn individuálně. Přesto bylo možné systémové díly VARIO používat opakovaně

Vytvoření speciálního bednění ve virtuálním konstrukčním prostředí

400 výklenků spolu s velkou částí stěnového bednění bylo navrženo ve 3D. Zvláštní na tomto projektu bylo, že neexistovaly žádné vytištěné výkresy – vše se zakládalo na virtuálním modelu, který byl architekty v průběhu stavby neustále aktualizován.

Firma PERI navrhla odpovídající tvar a části modelu, přesně zkonstruovala bednění a vše předložila k odsouhlasení a koordinaci s dalšími řemeslníky na stavbě. Ačkoli byly konečné návrhy ve firmě PERI vytištěny ve 2D, většina konstrukčních prací proběhla s pomocí virtuálního modelu.

Největší zvláštností tohoto projektu bylo to, že nebyly vytištěny žádné výkresy – vše záviselo na virtuálním modelu, který byl během stavby architekty průběžně aktualizován. 400 výklenků bylo společně s velkou částí stěnového bednění navrženo ve 3D.
Největší zvláštností tohoto projektu bylo to, že nebyly vytištěny žádné výkresy – vše záviselo na virtuálním modelu, který byl během stavby architekty průběžně aktualizován. 400 výklenků bylo společně s velkou částí stěnového bednění navrženo ve 3D. |

Promyšlené řešení bednění

Vkládání 400 forem, které byly potřebné pro vytvoření otvorů v betonových prstencích, znamenalo pro stavbu ještě větší a pozoruhodnější výzvu. Tyto formy z překližky o rozměrech od 3 do 25 m² byly smontovány na míru v montážní hale PERI pomocí CNC.

Výklenky se musely kromě toho vytvořit s jednou zužující se hranou, na všech horních hranách musela být provedena 75 cm dlouhá zkosení. Na některých místech se zužovalo mnoho celých hran, což bylo konstrukčně velmi náročné.

Vzhledem k neustále se měnícímu poloměru stěn byl každý panel bednění vyráběn individuálně. Přesto bylo možné systémové díly VARIO používat opakovaně
Vzhledem k neustále se měnícímu poloměru stěn byl každý panel bednění vyráběn individuálně. Přesto bylo možné systémové díly VARIO používat opakovaně |

Výsledek, který stojí za to

Z důvodu husté výztuže a požadavků na pohledový beton byl použit samo­zhutnitelný beton, který byl do bednění ukládán zespodu s pomocí čerpadla. Komplexní tvar stěn také vyžadoval velké betonářské záběry dlouhé až 36 m a vysoké 12 m.

Armovací koše – některé o hmotnosti až 50 t – byly svazovány na zemi, zatímco bednění bylo zdviháno a osazováno do určené pozice s pomocí jeřábu. Aby bylo vůbec možné vytvořit výklenky ve stěnách, bylo v mnoha případech nutné umístit vkládané formy do konečné pozice až po spuštění armovacích košů do bednění.

Téměř celá budova byla navržena z pohledového betonu. Původně měla být konstrukce práškově lakovaná, aby bylo dosaženo jednolitého povrchu, ale protože byl výsledný povrch po odbednění tak dobrý, architekti se rozhodli povrch již dále neupravovat.

Celkový tvar stěn vyžadoval velké betonářské záběry s délkou až 36 m a výškou 12 m
Celkový tvar stěn vyžadoval velké betonářské záběry s délkou až 36 m a výškou 12 m |

Národní památník a muzeum veteránů

Muzeum nebylo navrženo jako muzeum války nebo vojenské muzeum, nýbrž jako památník veteránů. Výstava prezentuje interaktivní a vzdělávací exponáty, krásné ztvárnění krajiny a výjimečnou architekturu, která zahrnuje i spirálovitě uspořádaný výstup na střešní terasu. Kromě toho nabízí mu­zeum také stálé a dočasné výstavy a konferenční místnosti pro veterány.

Několik vzájemně spojených stěn vytváří vnější stěny Národního památníku a muzea veteránů
Několik vzájemně spojených stěn vytváří vnější stěny Národního památníku a muzea veteránů |
Text + foto: Peri

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 4/2018.