Partneři sekce:

Pohledový beton jako tepelněizolační materiál

Některé bednicí systémy vytvářejí efektní spárořez snadno využitelný pro pohledové betony. (Foto: bednicí systém Framax Xlife Plus s velkoplošnými panely)

Monolitický beton většina vnímá jako konstrukční materiál pro základy budov nebo pro konstrukce určené pro další povrchové úpravy. I beton ale může hrát v prostoru prim jako estetický materiál, navíc bez nutnosti dalšího zateplování.

Monolitický beton s posílenými tepelněizolačními vlastnostmi, danými zejména dalšími materiály dodávanými do základní směsi (jako jsou například kameniva na bázi expandovaného jílu nebo například polystyrenová směs či další izolanty), je ideálním konstrukčním prvkem například pro realizaci bytových domů nebo rodinných sídel.

V rámci výběru vhodné betonové směsi je ale třeba brát na vědomí nejen požadované tepelné vlastnosti, ale také vlastnosti konstrukční. Ne všechny takové betony jsou totiž vhodné pro realizaci nosných prvků, což znamená, že realizaci takové stavby je nutné pečlivě konzultovat s odborníky.

Výhoda pro pohledové betony

Tepelněizolační betonové směsi jsou jasnou výhodou pro moderní architekturu, která ve velké míře objevuje kouzlo pohledových betonových prvků a to nejen v exteriéru, ale také v interiérech designových staveb.

Výhodou je možnost instantního tváření takových konstrukcí, a to při zachování tepelného komfortu i požadovaného designu v jedné fázi a bez přidávání dodatečných zateplení. Docílené betonové povrchy jsou navíc homogenní, jemně strukturované a není třeba je dále upravovat nebo zušlechťovat.

Tepelněizolační betony mohou zůstávat v pohledové kvalitě jako kterákoliv jiná monolitická konstrukce. V jejich případě ale není třeba dodatečné zateplení. (Foto: realizace rodinného domku, otisk rámového stěnového bednění Framax s deskou Xlife, Praha)
Tepelněizolační betony mohou zůstávat v pohledové kvalitě jako kterákoliv jiná monolitická konstrukce. V jejich případě ale není třeba dodatečné zateplení. (Foto: realizace rodinného domku, otisk rámového stěnového bednění Framax s deskou Xlife, Praha) |

Bednicí technika je základ

Pro úspěšnou realizaci monolitické konstrukce je důležitý správně zvolený bednicí systém, přičemž není důležité, zda se jedná o nosné prvky, nebo pouze příčky. Bednění pro svislé nebo vodorovné konstrukce musí být dostatečně tuhé, únosné a snadno ovladatelné.

Jen tak bude výsledná konstrukce odpovídat představám architektů nebo investorů a její realizace bude pro všechny strany přínosná.

Výhodou tak je využití profesionálních bednicích systémů (za firmu Doka lze uvést stěnové rámové bednění Doka Framax Xlife, nosníkové bednění Doka TOP 50, stropní bednění Dokaflex nebo moderní stropní prvkový systém Dokadek 30).

Pohledové betony dle přání

U pohledového betonu je nejdůležitější unikátní otisk na jeho povrchu, který betonu vtiskne plášť bednicího systému. Ten může být hladký, rastrovaný podle zvoleného spárořezu bednicích prvků nebo různě strukturovaný či zdobený.

Vše se řídí zvoleným bednicím systémem, respektive jeho výbavou v podobě bednicí desky. Obecně je nejvyužívanější forma hladkého otisku s rastrem prvků stěnového nebo stropního prvkového bednění.

Efektního otisku lze docílit také pomocí různých matric vkládaných do bednicí desky. V rámci realizace je pak třeba mít na paměti, že povrch bednění musí být ošetřen kvalitním odbedňovacím prostředkem, nejlépe určeným přímo pro pohledové betony.

Zvláštní projekty vyžadují i zvláštní bednění vyráběné na míru. Efektní otisk lze zajistit například ohýbanými překližkovými latěmi. (Foto: pohledové betony realizované na Trojském mostě, Praha)
Zvláštní projekty vyžadují i zvláštní bednění vyráběné na míru. Efektní otisk lze zajistit například ohýbanými překližkovými latěmi. (Foto: pohledové betony realizované na Trojském mostě, Praha) |

Porozumění představě

V rámci realizace pohledových betonů je důležitá shoda všech, kteří do procesu vstupují – architekta, investora, výrobce betonu, samotných betonářů i dodavatele bednění.

Jen při vzájemném sladění představy a porozumění možnostem lze dosáhnout neopakovatelných výsledků a perfektního otisku ke spokojenosti všech účastníků projektu.

Text + foto: Doka
Foto: Archiv Česká Doka

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 5/2019.