02 Požadované množství pytlů

Nový inovativní rozměr přípravy suché betonové směsi (pracovní postup)

Partneři sekce:

Suché betonové směsi dnes patří k základním kamenům převážné většiny stavebních realizací. A zatímco dosud byl kladen důraz výhradně na jejich vlastnosti pro určitý způsob využití, Baumit nyní posouvá vnímání betonových směsí do spektra uživatelských výhod v oblasti ekologie, efektivity a také zdraví. O tom všem je totiž suchá betonová směs Baumit ALL IN Beton B 20, novinka roku 2022. Co obnáší a jak se s ní pracuje?

Inovace v obalovém materiálu

Mluvíme-li o základní produktové řadě suchých betonových směsí, máme na mysli především výrobek Baumit B 20 (nebo verzi B 30) pro malé i větší stavební celky. Příkladem jejich použití jsou především betonáže schodů, překladů či podkladů pod dlažbu. A právě u tohoto základního betonu nabízí výrobce novou alternativu s označením Baumit ALL IN Beton B 20, která poskytuje v nezměněné podobě všechny deklarované vlastnosti již zmíněného sesterského produktu Baumit B 20.

Jedná se opět o beton třídy C 16/20, avšak jeho hlavní inovace, kterou jako první představuje na trhu právě Baumit, spočívá v použití nového samorozpustitelného obalu. Ten umožňuje bez nutnosti jeho otevírání ruční či strojní zpracování a přípravu betonové směsi.

Informace o materiálu

Baumit ALL IN Beton B 20 je beton třídy C 16/20 s inovativní obalovou technologií (samorozpustitelný pytel), vyztužený přírodními vlákny, vhodný pro všechny betonářské práce v domě i na zahradě, jako např. podklad pod dlažbu, základy, schody, překlady, stropy a opěrné zdi.

Velikost balení 30 kg, spotřeba cca 20 kg/m²/cm, spotřeba vody cca 3 – 4 l/30 kg, pevnost v tlaku po 28 dnech ≥ 20 MPa, zrnitost max. 4 mm.

Bez prachu a odpadu

Velmi jednoduchým zpracováním celého obsahu pytle včetně jeho samorozpustitelného obalu dochází k obohacení betonové směsi o přírodní celulózová vlákna, která následně slouží k jejímu vyztužení. Realizační firmě, ale i domácímu kutilovi, tím také odpadají problémy spojené s likvidací vyprázdněných pytlů a jejich doprava do tomu určených sběrných míst.

Přirozenou výhodu časově rychlejšího a snadnějšího zpracování této nové suché betonové směsi doplňuje také významný ekologický faktor. Při ručním i strojním zpracování totiž dochází ke 40% snížení prašnosti, což je z pohledu ochrany a bezpečnosti zdraví přímého zpracovatele betonu na stavbě velmi důležitý údaj.

Zpracování a aplikace

Podklad pro aplikaci betonu musí vyhovovat platným normám, tj. být pevný, dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý, zbavený uvolňujících se částic, prachu, zbytků nátěrů, odformovacích prostředků a solných výkvětů. Povrch nesmí být vodoodpudivý. V závislosti na klimatických podmínkách je třeba podklad dostatečně navlhčit.

Pytel se rovnou vkládá do stavebního vědra či míchačky. Dodáním potřebného množství čisté vody (cca 3–4 litry / balení) s důsledným promícháním směsi po dobu 4 minut dostáváme finální podobu betonu pro jeho následnou aplikaci. Suchou směs lze také zamíchat bez obalu, avšak beton nebude obsahovat výztužná vlákna.

V samospádové míchačce lze dle velikosti míchačky zpracovávat 1-3 pytle současně, jejich povrch je třeba důkladně smočit předepsaným množstvím čisté vody. Následně zahájíme míchání. Potřebnou konzistenci lze případně upravit výhradně během míchání.

Směs lze zpracovat i ručním elektrickým míchadlem. Pytel vložíme do vhodné míchací nádoby a smočíme 3-4 l čisté vody. Následně jej podrtíme metlou míchadla (bez zapnutého chodu) a zahájíme míchání. Případné části obalu zachycené na míchací metle odstraníme ( samozřejmě při vypnutém chodu míchadla, abychom předešli zranění!) a následně znovu vmícháme do směsi.

Beton po uložení na určené místo můžeme zhutnit, urovnat nebo uhladit běžnými způsoby. Betonovou směs neukládáme z výšky větší než 1 m – hrozilo by     riziko rozmísení.

Stejně jako u běžného betonu i zde platí omezení: teplota vzduchu, materiálu a podkladu v průběhu zpracování a zrání nesmí  klesnout pod +5 °C. Beton nezpracováváme na zmrzlém podkladu nebo při  nebezpečí mrazu. Čerstvě provedený beton chráníme nejméně  2-3 dny před zrychleným vysycháním (např. vlhčením). Při přípravě, zpracování a ošetřování betonu se doporučuje postupovat dle zásad stanovených ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí.

01 Záměsová voda

Do bubnu míchačky nalijeme část požadovaného množství vody. Nalevo probíhá příprava klasického betonu, napravo betonu ALL IN.

01 Záměsová voda
01 Záměsová voda | Zdroj: Baumit

02 Požadované množství pytlů

Požadované množství betonové směsi vložíme do míchačky – zatímco v při použití běžné betonové směsi je třeba vyprázdnit pytle, Baumit ALL IN vkládáme včetně obalu.

02 Požadované množství pytlů
02 Požadované množství pytlů | Zdroj: Baumit

03 Namáčení pytlů

Každý pytel betonu ALL IN přelijeme částí požadovaného množství vody, abychom celulózové pytle řádně namočili. Již v této fázi je práce výrazně méně prašná než při běžném vyprazdňování papírových pytlů.

03 Namáčení pytlů
03 Namáčení pytlů | Zdroj: Baumit

04 Příprava směsi

Po umístění požadovaného množství pytlů do míchačky, spolu s potřebným množstvím vody, můžeme začít směs promíchávat. V průběhu míchání můžeme upravit konzistenci směsi přidáním malého množství vody.

04 Příprava směsi
04 Příprava směsi | Zdroj: Baumit

05 Ukládání

Připravenou směs v požadované konzistenci transportujeme na místo, kde budeme beton ukládat. Výška ukládání betonu musí být nižší než 1 metr.

05 Ukládání
05 Ukládání | Zdroj: Baumit

06 Péče o čerstvý beton

S betonem dále zacházíme jako s jakýmkoli jiným druhem betonu – a to včetně péče ve dnech následujících po uložení.

06 Péče o čerstvý beton
06 Péče o čerstvý beton | Zdroj: Baumit
Zpracováno podle podkladů společnosti Baumit