Sanační hmoty na beton (přehled)

Partneři sekce:

Návrh způsobu sanace poškozených betonových konstrukcí vyplývá ze správné diagnostiky poruch a zjištění možných příčin jejich vzniku, ale i z určení jejich rozsahu.

Betonové konstrukce jsou vystaveny rozličným negativním vlivům, které se po určité době obvykle projevují ve formě zdegradovaného betonu, zkorodované výztuže, trhlin, sníženého pH, případně nedostatečného krytí výztuže. Velmi často lze nedostatky kvality postřehnout i na čerstvě zabetonovaných plochách.

Příčinou jejich vzniku bývají vady již při samotné výrobě betonu nebo nesprávně realizované betonářské práce přímo na stavbě. Projevují se vytvořením trhlin, štěrkových hnízd a lokálním vydrolením betonové hmoty. Způsob sanace se volí s ohledem na rozsah poškození betonové konstrukce.

Sanace betonových konstrukcí reprofilačními maltami se využívá při poškození menšího rozsahu (menší plochy). S použitím tohoto způsobu se lze však setkat i při opravách starších, značně degradovaných betonových konstrukcí, jako jsou například mostní nosníky, pilíře, římsy, odvodňovací žlaby, stejně jako při sanaci čistíren odpadních vod či vodojemů.

Opravné malty se v současnosti běžně uplatní i při realizaci novostaveb. Je to proto, že vysoké nároky investorů a projektantů nutí realizační firmy používat takové výrobky a materiály, kterými se zajistí požadovaná kvalita a funkčnost. Beton musí mít takové vlastnosti, s jakými byl do konstrukce navržen. V závislosti na druhu konstrukce a na konkrétních požadavcích na konstrukci během provozu se často navrhuje i finální sekundární ochrana betonové konstrukce v podobě nátěrů.

Baumit Beto (BetoProtect, BetoHaft, BetoFill, BetoFinish)

Použití: Kompletní systém produktů pro sanaci betonových a železobetonových konstrukcí od oprav drobných optických vad, přes reprofilace poškozených hran až po rozsáhlé sanace degradovaných konstrukcí.

Spotřeba: BetoProtect 0,2 kg/bm, BetoHaft 1,5–3 kg/m2, BetoFill 2 kg/m2 a 1 mm, BetoFinish 1,5 kg/m2 a 1 mm
Balení: BetoProtect 2 kg, BetoHaft 25 kg, Beto
Fill 30 kg, BetoFinish 25 kg
Výrobce: baumit.cz

Ceresit CD (CD 24, CD 25, CD 26, CD 30)

Použití: Pro vyrovnávání betonových a železobetonových povrchů, vyplnění nerovností a k opravám poškozených míst. Hmoty umožňují opravovat trhliny do 5 mm, od 5 do 30 mm a od 30 do 100 mm. Obsahuje i hmotu pro ochranu výztuže.

Spotřeba: CD 24 1,5 kg/m2 a 1 mm, CD 25 2 kg/m2 a 1 mm, CD 26 2 kg/m2 a 1 mm, CD 30 1,5-2 kg/m2
Balení: CD 24 25 kg, CD 25 25 kg, CD 26 25 kg, CD 30 25 kg
Výrobce: ceresit.cz

 

Weber weberrep (weberrep ochrana, weberrep vysprávka H SV, weberrep vysprávka J SV, weberrep povrch SV)

Použití: Používá se na vysprávky výlomů betonu, na uzavření štěrkových hnízd při nedokonalém hutnění pohledových betonů, na výplň poškození betonu vzniklých korozí armatury. Včetně přípravku na ochranu proti korozi.

Spotřeba: weberrep ochrana 0,4 kg/m2, weberrep vysprávka H SV 2 kg/m2 na 1 mm, weberrep vysprávka J SV 2 kg/m2 na 1 mm, weberrep povrch SV 2 kg/m2 na 1 mm
Balení: weberrep ochrana 7 kg, weberrep vysprávka H SV 25 kg, weberrep vysprávka J SV 25 kg, weberrep povrch SV 25 kg
Výrobce: cz.weber

Murexin Repol (Repol BS 05 G, Repol RM 04, Repol SMF 30, Repol SM 40)

Použití: V interiéru i exteriéru k opravám nerovností, lunkrů, štěrkových hnízd, uražených hran, vyplnění dutin po montážních pracích atd. Typ a rozsah opravy dle zvolené hmoty.
Spotřeba: Spotřeba: Repol BS 05 G 1,5 kg/m2, Repol RM 04 cca 2 kg/m2 na 1 mm, Repol SMF 30 2 kg/m2 na 1 mm, Repol SM 40 2,0 kg/m2 na 1 mm
Balení: Repol BS 05 G 5 a 25 kg, Repol RM 04 30 kg, Repol SMF 30 25 kg, Repol SM 40 30 kg
Výrobce: murexin.cz

Cemix Opravná malta R3, R4, Jemná (1610, 1620, 1640, 1650) ev. Polymer potěr 5270

Použití: Hmoty pro sanace a reprofilace betonových a železobetonových konstrukcí či betonových prefabrikátů. Dle výrobku vhodné pro opravy v tloušťkách 2 až 100 mm. Polymer potěr, dříve polymer-cementový potěr, na zakázku.
Spotřeba: 1610 2,1 kg/m2/mm, 1620 2,1 kg/m2/mm, 1640 1,9-2 kg/m2/mm, 1650 2 kg/m2/mm, 5270 1,95 kg/m2/mm
Balení: 1610 25 kg, 1620 25 kg, 1640 25 kg, 1650 25 kg, 5270 25 kg
Výrobce: cemix.cz

Den Braven Opravná hmota na beton VÝPLŇ /  FINAL

Použití: Výplňová/finální reprofilační malta pro opravy a reprofilaci betonových a železobetonových konstrukcí, lokálních poškození balkónů, lodžií, plotů, prefabrikátů apod.

Spotřeba: Přibližně 1,7 kg/m2 (na každý 1 mm tloušťky vrstvy)
Balení: Papírový pytel, 5 a 25 kg
Výrobce: denbraven.cz

Mapei MAPEGROUT T60

Použití: Tixotropní vlákny vyztužená malta odolná proti síranům na sanaci betonových konstrukcí, např.  kanalizačních stok, vodohospodářských staveb a tunelů, betonů poškozených oxidací výztuže, prefabrikovaných konstrukcí.

Spotřeba: Přibližně 1,85 kg/m2 (na každý 1 mm tloušťky vrstvy, bez přidání kameniva)
Přibližně 1,45 kg/m2(na každý 1 mm tloušťky vrstvy, při přidání kameniva frakce 3 až 6/8 mm)
Balení: Papírový pytel, 25 kg
Výrobce: Mapei.com

bodytext bottom


zdroj: vytvořeno z podkladů jednotlivých firem