Partneři sekce:

Rekonstrukce staré dřevěné půdy pomocí lehčeného betonu (pracovní postup)

06 min
Zdroj: Baumit

Rekonstrukce jsou často ze stavařského hlediska velmi komplikovanou záležitostí, protože jsme v řadě případů odkázáni na stávající prvky s omezenou únosností. Skladbu nových konstrukcí je proto vždy třeba důkladně promyslet, aby stávající prvky co nejméně zatížila, a to aniž by ztratila na vlastnostech, které investor očekává a požaduje. A v takovém případě se počítá každé kilo.

Při půdní vestavbě jde tento problém poměrně snadno vyřešit pomocí lehčených betonů, které umožní vytvořit dostatečně pevný a nosný povrch pro obytné účely, ale jejich váha je zhruba poloviční oproti běžným betonům. Realizovat takovou podlahu přitom jde v několika jednoduchých krocích – očistit, izolovat, separovat, dilatovat, nanést, zarovnat a nechat vytvrdnout. A podlaha je hotová.

Informace o materiálu

Lehký beton třídy LC 12/13 keramickým kamenivem 4 mm, pro přípravu lehčeného výplňového potěru. Vhodný k vyrovnání podlah, stropů, pro tepelněizolační anebo požárně odolné vrstvy, pro zásypy kleneb i výplně stavebních dutin, zpevněné plochy i jako ochrana inženýrských sítí. Pevnost v tlaku min. 12 MPa.

 

Co budete potřebovat?

 • Tepelněizolační vrstva, např. ThermoWhite
 • Separační fólie
  • Baumit Separační PE fólie
 • Dilatační pásky
  • Baumit Okrajové dilatační pásky
 • Nosná vrstva
  • Baumit PorBeton

Nářadí

 • Vodováha
 • Zednická lžíce
 • Hladítko
 • Stahovací lať

01 Příprava podkladu

V první řadě obnažíme prkenný záklop – odstraníme vše, co není pevně spojeno s konstrukcí domu a konstrukci očistíme.

01 min
01 Příprava podkladu | Zdroj: Baumit

02 Tepelněizolační vrsva

Na očištěném záklopu vytvoříme tepelněizolační vrstvu – nanesený materiál srovnáme a celou vrstvu zhutníme.

02 min
02 Tepelněizolační vrsva | Zdroj: Baumit

03 Separační fólie

Na vyrovnanou a zhutněnou vrstvu rozprostřeme separační fólii.

03 min
03 Separační fólie | Zdroj: Baumit

04 Dilatační pásky

Na okraje separační vrstvy umístíme dilatační pásky.

04 min
04 Dilatační pásky | Zdroj: Baumit

05 Potěrová vrstva

Provedeme potěrovou vrstvu pomocí lehčeného Baumit PorBetonu. Začneme nanesením materiálu na separační fólii a zhotovením stahovacích pruhů.

05 min
05 Potěrová vrstva | Zdroj: Baumit

06 Vyrovnání a dokončení

Potěrovou vrstvu plošně vyrovnáme a povrch potěru vyhladíme. Plocha je pochozí po 3 dnech.

06 min
06 Vyrovnání a dokončení | Zdroj: Baumit
Zpracováno z podkladů firmy Baumit