Partneři sekce:

Betonování základů (pracovní postup)

(Článek byl aktualizován) Základ má za úkol rovnoměrně rozložit tíhu stavby na stavební podklad. Dobrý stavební základ je vytvořen ze stabilního, pevného materiálu. K tomu patří jíl, hlína a kameny. Štěrk, písek a rašelina jsou jako stavební základ nevhodné. V takových případech se používá buď injektáž podloží, pro jeho stabilizaci, nebo železobetonová deska, jelikož ta rozkládá působící tíhu na celou plochu.

Krok 8: Rovinnost

Zkontrolujeme plochu vodováhou.

08 Rovinnost
08 Rovinnost |

Příprava bednění

Krok 9: Příprava

Bednění musí být stejně vysoké jako pozdější základová deska. K přípravě bednících desek lze použít kotoučovou pilu – vnitřní rozměr bednění odpovídá velikosti plánovaného základu! Při umisťování desek vždy kontrolujeme správnost úhlů a délku úhlopříček. Poté prkna zvenku spojíme (například hřebíčky).

09 Příprava
09 Příprava |

Krok 10: Umístění rámu

Uložíme rám bednění na plochu a vyrovnáme jej vodováhou. Je třeba pracovat přesně, protože špatné umístění by mohlo vyústit ve zkřivený, nerovný základ, který nám k ničemu neposlouží.

10 Umístění rámu
10 Umístění rámu |

Krok 11: Upevnění rámu

Upevníme bednění konstrukční ocelí – na vnější straně, protože beton je těžký a při vyplnění rámu by mohl jednotlivé kusy bednění od sebe odtrhnout. Po upevnění opět zkontrolujeme rovinnost.

11 Upevnění rámu
11 Upevnění rámu |

Krok 12: Uložení fólie

Na štěrkovou vrstvu položíme PE fólii, která zabrání příliš rychlému vysušení betonu. Fólie musí mít přesah 20 cm na každé straně. Fólii můžeme seříznout pomocí odlamovacího nože.

12 Uložení fólie
12 Uložení fólie |

Betonování základů

Krok 13: Příprava betonu ručně

K namíchání betonu nasypeme obsah pytle do kolečka a přidáme požadované množství vody. Beton pro základy menších rozměrů namícháme pomocí lopaty v kolečku. Hmota by měla být měkká a plastická. Kvalitu betonu lze zkontrolovat stěrkou – pokud je povrch hmoty lesklý, beton je dokonale připraven.

13 Příprava betonu ručně
13 Příprava betonu ručně |

Krok 14: Příprava v míchačce

Při přípravě většího množství betonu bude lepší použít míchačku na beton. Nejprve zapneme mixér a naplníme ho 2/3 celkového množství vody. Pak dodáme betonové kamenivo a nakonec cement. Postupně se přidá zbývající voda. Necháme vše dobře promíchat 3 až 4 minuty.

14 Příprava v míchačce
14 Příprava v míchačce |