Úskalí velkoformátových oken

Moderní okna nabývají stále větších rozměrů a jejich velkolepé prosklené plochy poskytují interiéru záplavu slunečního světla a spojení s okolní krajinou. Jaké nástrahy mohou skýtat, ať už je plánujeme do novostavby nebo chceme zvětšit původní okna ve starším objektu?

Navrhování velkoformátových oken

Pro správnou funkci a bezpečnost velkoformátových prvků je zásadní jejich konstrukce, správné osazení do stavebního otvoru a ošetření připojovací spáry. O výsledné podobě oken je vhodné poradit se s dodavatelem již ve fázi projektu nebo před plánováním rekonstrukce. Ten tak může včas upozornit na úskalí požadovaných prvků.

„Příkladem takové sporné varianty jsou strukturální rohy, u kterých se spojuje zasklení bez osazení v okenním profilu. Stavebník by měl znát rizika podobně komplikovaných provedení, která z principu nedokážou zajistit odpovídající tepelnou izolaci. Jde o architektonicky atraktivní provedení, které bez dodatečných technických řešení může v našich zeměpisných podmínkách představovat budoucí problém,“ popisuje jedno z úskalí Ing. Pavel Kašpar, manažer montáží značky VEKRA, největšího českého výrobce oken a dveří. Při konstrukčním návrhu je třeba vycházet i z lokality, kde stavba stojí.

Zejména se jedná o zatížení větrem nebo o nadmořskou výšku vzhledem k tlakovému pnutí plynu mezi skly. Už při navrhování velkoformátových oken je potřeba zároveň posoudit, zda je takový prvek vůbec možné na stavbu dopravit od příjezdové komunikace, případně jakou manipulační techniku umožní zvolit konkrétní terénní situace.

Hmotnost velkoformátových oken

Hmotnost okna, která může u velkoformátového provedení dosahovat i 500 kg, musí být vždy plně a bezpečně přenesena do stavební konstrukce. Je tedy vždy nutno brát v potaz možnosti rámu, podkladu a způsob podložení prvku. Ideálním materiálem pro výrobu velkoformátových oken je především hliník, vhodné je i dřevo nebo jejich kombinace dřevohliník. Plast je limitován svojí dilatací a nižší tuhostí při větších délkách.

Hliník je ideálním materiálem pro výrobu velkoformátových prvků.
Hliník je ideálním materiálem pro výrobu velkoformátových prvků. | Zdroj: VEKRA

Zvětšení stavebního otvoru

V případě rekonstrukcí, kdy bude nutné zvětšit stávající stavební otvor a nově osadit okenní překlad, musí takovou práci provést odborná stavební firma. „Jednodušší variantou je případ, kdy se zvětšení provádí pouze do výšky a není tedy nutné zasahovat do překladu. Případné vybourání parapetního zdiva mohou po předchozí dohodě provést přímo naši montážníci, coby dodavatele oken,“ doplňuje Ing. Pavel Kašpar, manažer montáží značky VEKRA.

Výměnu překladu při zvětšování otvoru by měla provádět stavební firma.
Výměnu překladu při zvětšování otvoru by měla provádět stavební firma. | Zdroj: VEKRA

Stavební příprava a montáž

Před instalací velkoformátových oken je nutné také zajistit správnou stavební připravenost otvorů podle pokynů od dodavatele, aby bylo možno správně provést uzávěry připojovací spáry.

Izolační podkladový profil minimalizuje riziko vzniku tepelných mostů.
Izolační podkladový profil minimalizuje riziko vzniku tepelných mostů. | Zdroj: VEKRA

„Pro návrh konkrétního řešení připojovací spáry platí norma ČSN 74 6077. U výplní sahajících až k podlaze včetně posuvných systémů je také důležité věnovat pozornost prostoru mezi izolací proti zemní vlhkosti a prahem těchto prvků, aby nedocházelo k prochlazování podlahy. Eliminovat riziko vzniku tepelných mostů v oblasti prahu lze například pomocí podkladového profilu,“ dodává Ing. Pavel Kašpar z VEKRY.

Profesionální montáž a správné ošetření připojovací spáry je zásadní.
Profesionální montáž a správné ošetření připojovací spáry je zásadní. | Zdroj: VEKRA

U novostaveb je dobré s projektantem rovněž řešit vyústění topení, aby v místnostech nevznikaly studené kouty, kde se bude zasklení rosit. Zásadní je také správné ošetření připojovací spáry pro zajištění trvalé tepelné izolace.

„Vnější uzávěr tvoří paropropustná a vodotěsná fólie zajišťující odvětrání a vysychání spáry, která zároveň účinně brání pronikání srážkové vody. Z interiéru musí být provedení zajištěno odpovídající folií jako parotěsné. Nejen u velkoformátových, ale obecně u oken, dveřních a posuvných systémů v této části není prostor pro laický přístup,“ varuje Ing. Pavel Kašpar z VEKRY. Konstrukce, výroba a montáž by tak měla být vždy v rukou odborníků.

Více na www.vekra.cz.

ZDROJ: PR článek značky Vekra