AGC: další krok na cestě k uhlíkové neutralitě

S cílem uspokojit rostoucí poptávku trhu a snížit dopad svých výrobních procesů na životní prostředí, tak jak si stanovila ve svém plánu uhlíkové neutrality, uvedla v závěru minulého roku společnost AGC Glass Europe na trh škálu skel Low-Carbon Glass, která se vyznačuje výrazně sníženou uhlíkovou stopou.

„V roce 2022, který byl Organizací spojených národů vyhlášen Mezinárodním rokem skla, se společnost AGC zaměřila na sklo a svoje nadšení pro tento ušlechtilý materiál. V průběhu roku jsme také učinili velký krok směrem k uhlíkové neutralitě a nyní s potěšením uzavíráme rok 2022 představením naší škály skel s nízkou uhlíkovou stopou, která zákazníkům nabízí materiál, jenž počínaje těžbou surovin až po konečnou instalaci produkuje o více než 40 % méně CO2 než naše standardní sklo,“ říká Davide Cappellino, prezident společnosti AGC Architectural Glass Europe & Americas Company.

DavideCappellino 6 3896b
Davide Cappellino, prezident společnosti AGC Architectural Glass Europe & Americas Company. | Zdroj: AGC

Aby bylo možné dosáhnout tohoto výrazného poklesu emisí CO2, zabývali jsme se velmi pečlivě posouzením a řešením všech článků hodnotového řetězce. Zahrnovalo to dekarbonizaci procesů výroby skla a také eliminaci všech emisí CO2 z dodavatelského řetězce předcházejícího výrobním postupům i dalších nepřímých emisí. Komplexní přístup společnosti AGC k udržitelné výrobě skla s nízkou uhlíkovou stopou zahrnuje šest klíčových sfér:

1) udržitelné získávání surovin
2) používání vysoce výkonných tavicích pecí
3) větší využívání skleněných střepů (recyklovaného skla)
4) využívání ekologických zdrojů energie
5) optimalizaci dopravy mezi závody Skupiny zajišťujícími dokončovací procesy (vrstvení, nanášení povlaků)
6) optimalizaci přepravy hotových výrobků

Díky tomuto komplexnímu procesu nyní společnost AGC vyrábí plavené sklo Low-Carbon Planibel Clearlite, jehož uhlíková stopa klesla o 40 % a činí pouhých 7 kg CO2 na m² (pro tloušťku 4 mm).

První sklo s nízkou uhlíkovou stopou Low-Carbon Planibel Clearlite bylo úspěšně vyrobeno v závodě AGC v belgickém Moustier a je nyní k dispozici pro přímý odběr i jako součást skladových zásob. V roce 2023 zahájí výrobu skla s nízkou uhlíkovou stopou také závod AGC ve francouzském Seignbouse.

Sklo Low-Carbon Planibel Clearlite je k dispozici pro klíčové škály funkčních zasklení společnosti AGC: vrstvená bezpečnostní skla, tepelně izolační skla, skla s protisluneční ochranou. Tyto nové výrobky ze skla s nízkou uhlíkovou stopou mají stejný estetický vzhled, kvalitu a technické parametry jako tradiční výrobky z plaveného skla AGC.

Podstatu komplexního přístupu AGC na cestě k dekarbonizaci zhlédněte v novém videu.

Více informací naleznete na: www.agc-yourglass.com nebo na stránkách www.agc-glass.eu

ZDROJ: PR článek společnosit AGC