Partneři sekce:

Ta správná volba: a to originál. Technologie x2 od společnosti Kermi

Kermi

U běžných deskových otopných těles se všechny desky zahřívají paralelně, tzn., že přiváděná teplonosná látka protéká všemi deskami současně.

To s  sebou přináší nejen neuspokojivou energetickou účinnost, ale v místnosti se ani nevytváří dostatečný tepelný komfort. Společnost Kermi nebyla s tímto řešením spokojena a v roce 2005 vytvořila zcela nový a jedinečný typ deskového otopného tělesa fungující na principu sériového průtoku: x2.

Většinu topné sezóny pracují otopná tělesa v režimu částečného provozního zatížení s malým hmotnostním průtokem. Průměrná povrchová teplota otopného tělesa se při tom pohybuje výrazně pod 40 °C. To sice postačuje k dosažení požadované teploty v místnosti, ne však k dosažení příjemné tepelné pohody. Důsledkem je pocit, že radiátory nepracují správně, a následné reklamace.

To neplatí při použití originálního řešení Kermi s technologií x2, neboť sériový průtok nuceně přivodí výrazně vyšší povrchovou teplotu přední desky, což má za následek až o 100 % vyšší podíl sálavého tepla. To zaručuje maximální tepelnou pohodu i v režimu částečného provozního zatížení a ušetří mnoho nepříjemných reklamací.

Kermi therm x2 Grafik
Source: Kermi

Otopná tělesa therm-x2 přesvědčí dynamickou schopností reakce. To znamená, že otopné těleso je schopné vytvořit během velmi krátké doby, až o 25 % kratší dobu ohřevu, příjemnou tepelnou pohodu. Nucený průtok zajišťuje kratší topný cyklus, kratší provozní dobu a rychlejší uzavírání ventilu.

Více informací naleznete na www.x2inside.cz.